Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hoàng Tâm

Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán tổng hợp vào bảng kê, từ bảng kê lên chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi vào sổ cái các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết và sổ quỹ.

Cuối tháng phải khoá sổ tính ra tổng các nghiệp vụ phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái các tài khoản, căn cứ vào sổ thẻ chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết, bảng cân đối phát sinh .

Sau khi đối chiếu khớp đúng với số liệu ghi trên bảng cân đối phát sinh và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Lập báo cáo tài chính, quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh của tất cả các tài khoản ghi trên bảng cân đối phát sinh bằng tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

* Hệ thống tài khoản được áp dụng:

Công Ty TNHH Hoàng Tâm được áp dụng bằng hệ thống tài khoản do bộ tài chính ban hành.

* Phương pháp tính giá thực tế xuất kho vật tư, hàng hoá, sản phẩm: Công ty tính giá hàng hoá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

* Phương pháp tính và nộp thuế giá trị gia tăng:

Công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

 

doc69 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hoàng Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty tnhh hoàng tâm.doc
Tài liệu liên quan