Chuyên đề Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp liên doanh

Lời Nói Đầu . 2

Chương I -Khái niệm doanh nghiệp liên doanh theo

luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. . 4

1 -Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp liên doanh trước

khi có luật đầu tư năm 1987. . 4

2 -Sau khi có luật đầu tư năm 1987. . 5

3 -Khái niệm doanh nghiệp liên doanh. . 6

4 -So sánh doanh nghiệp liên doanh với các hình thức đầu tư khác. . 7

Chương II -Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên

doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996.10

I -Vấn đề thành lập, giải thể, thanh lý, phá sản doanh

nghiệp liên doanh . 10

1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp liên doanh. . 10

2. Giải thể doanh nghiệp liên doanh . 12

3. Thanh lý doanh nghiệp liên doanh . 13

4. Phá sản doanh nghiệp liên doanh . 14

II -Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh. . 14

1. Góp vốn, tỷ lệ vốn góp, tiến độ góp vốn . 14

2. Tổ chức kinh doanh. 15

3. Lao động . 16

4. Tín dụng, ngân hàng . 16

5. Thuế lợi tức. . 17

6. Chuyển nhượng vốn. . 17

7. Chuyển lỗ . 19

8. Kế toán thống kê . 19

9. Bảo hiểm xã hội . 20

10. Bảo vệ môi trường . 20

11. Chuyển giao công nghệ . 20

12. Thuế xuất, nhập khẩu . Error! Bookmark not defined.

13. Tái đầu tư . 20

14. Mở chi nhánh . 21

15.Các loại thuế khác . Error! Bookmark not defined.

16. Giải quyết tranh chấp. 21

Chương III - Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp

liên doanh. 22

1. Tình hình thực hiện luật đầu tư nước ngoài và tình hình hoạt động

của các doanh nghiệp liên doanh trong 10 năm qua. . 22

2. Kiến nghị . 25

Kết luận . 27

Tài liệu tham khảo. 28

pdf29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp liên doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuật đầu tư nước ngoài tại VN - Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp liên doanh.pdf
Tài liệu liên quan