Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty công trình giao thông I Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 2

I- Vai trò, đặc điểm và nhiệm vụ của vật liệu trong sản xuất kinh doanh 2

II- Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 3

III- Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 8

IV- Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật lieuẹ 12

V- Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán nguyên vật liệu 25

 

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I - HÀ NỘI 28

I- Đặc điểm quá trình hình thành sản xuất kinh doanh tại Công ty công trình giao thông I - Hà Nội 28

II- Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty công trình giao thông I - Hà Nội 35

 

CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I - HÀ NỘI 54

I- Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán vật liệu tại công ty công trình giao thông I - Hà Nội 54

II- Một số đề xuất hoàn thiện công tác kế táon nguyên vật liệu tại công ty công trình giao thông I - Hà Nội 56

 

Kết luận 61

Tài liệu tham khảo 63

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty công trình giao thông I Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan