Chuyên đề Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây lắp điện công ty điện lực Hà Nội

quan đến đối tượng kế toán cần hạch toán chi tiết. Tuỳ thuộc vào phương pháp hạch toán chi tiết VL- CCDC áp dụng trong Doanh nghiệp mà sử dụng các sổ (thẻ) kế toán chi tiết như sau:

- Thẻ kho.

- Sổ ( thẻ ) kế toán chi tiết nguyên vật liệu.

- Sổ đối chiếu luân chuyển.

- Sổ số dư.

Ngoài các sổ kế toán chi tiết nêu trên, còn có thể sử dụng các bảng kê nhập, xuất; các bảng luỹ kế tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn VL- CCDC phục vụ cho việc ghi sổ kế toán chi tiết được đơn giản, nhanh chóng và kịp thời.

Các phương pháp kế toán chi tiết VL- CCDC

Trong thực tế hiện nay tùy thuộc yêu cầu và trình độ quản lý mà các Doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba phương pháp kế toán chi tiết VL- CCDC sau đây:

*.Phương pháp thẻ song song:

Nguyên tắc hạch toán đối với phương pháp này là ở kho ghi chép về mặt lượng còn ở Phòng kế toán ghi chép về mặt số lượng và giá trị của từng thứ VL- CCDC.

Trình tự ghi chép cụ thể như sau:

+ Ở kho:Việc ghi chép tình hình Nhập - Xuất - Tồn hàng ngày do thủ kho tiến hành trên thẻ kho và chỉ ghi theo chỉ tiêu số lượng. Thẻ kho được mở cho từng danh điểm VL- CCDC và từng kho.

Khi nhận được các chứng từ Nhập- Xuất VL- CCDC thủ kho phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào chứng từ và thẻ kho. Định kỳ thủ kho gửi lên cho phòng kế toán ( hoặc kế toán xuống kho nhận) các chứng từ nhập – xuất đã được phân loại theo từng thứ VL- CCDC.

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây lắp điện công ty điện lực Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp.DOC
Tài liệu liên quan