Chuyên đề Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng

 

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

Nội dung

Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp 3

I. Một số vấn đề lí luận chung về tiêu thụ 3

1. Khái niệm về tiêu thụ 3

2. Vai trò, nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

3. Yêu cầu đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4

II. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4

1. Nghiên cứu và dự báo thị trường 4

2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 6

2.1. Chính sách sản phẩm 6

2.2. Chính sách giá cả 8

2.3. Chính sách giao tiếp khuyếch trương 9

2.4. Chính sách phân phối 9

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 11

1. Nhóm nhân tố khách quan 11

1.1. Nhu cầu của thị trường 11

1.2. Đối thủ cạnh tranh 11

1.3. Các điều kiện tự nhiên, địa lí 12

2. Nhóm nhân tố chủ quan 12

VI. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 13

1. Lượng sản phẩm tiêu thụ 13

2. Doanh thu 14

3. Lợi nhuận và mức doanh lợi 14

4. Năng suất lao động 15

5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động 16

V. Nội dung của phương pháp phân tích tình hình tiêu thụ 17

1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ 17

2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ yếu 17

Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may Huy Hoàng trong thời gian qua 18

I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngành 18

1. Lịch sử ra đời và phát triển của doanh nghiệp 18

1.1. Tên công ty 18

1.2. Trụ sở chính 18

1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu 18

1.4. Quá trình hình thành và phát triển 18

3. Chức năng tổ chức quản lí và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 19

3.1. Chế độ quản lý 19

3.2. Các phòng ban chức năng 21

4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 22

4.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 22

4.2. Đặc điểm về sản phẩm 24

II. Tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong thời gian qua 24

1.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ 27

1.1.1. Nhu cầu thị trường 27

1.1.2. Đối thủ cạnh tranh 30

1.1.3. Khả năng đáp ứng của công ty 33

1.2. Phân tích các chính sách marketing - mix trong tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may Huy Hoàng 37

1.3. Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm 42

1.3.1. Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng 42

1.3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường 47

1.3.3. Phân tích tình hình tiêu thụ theo các kênh phân phối 52

1.3.4. Những nhận xét về công tác tiêu thụ của công ty 54

Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may Huy Hoàng 58

I. Cơ sở đưa ra các giải pháp 58

1. Phương hướng kinh doanh của ngành 58

2. Xây dựng một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may Huy Hoàng 61

Kết luận 71

Tài liệu tham khảo 72

 

 

 

doc75 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng.doc
Tài liệu liên quan