Chuyên đề Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo l­ường cơ khí

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TIỀN LƯƠNG 3

I.1 Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương 3

I.1.1. Khái niệm tiền lương 3

I.1.2. Ý nghĩa pháp lý của tiền lương 5

I.2. Một số nguyên tắc cơ bản điều chỉnh pháp luật tiền lương : 6

I.3. Chế độ tiền lương theo pháp luật hiện hành : 9

1.3.1. Lương cơ bản. 9

I.3.2. Lương tối thiểu : 10

I.3.3 Thang lương, Bảng lương 13

I.3.4. Hình thức trả lương : 15

I.3.5. Chế độ tiền thưởng : 17

I.3.6. Chế độ phụ cấp : 19

I.3.7. Chế độ trả lương trong một số trường hợp khác : 20

I.4 Tiền lương trong doanh nghiệp 22

1.4.1. Mức lương tối thiểu . 22

1.4.2. Các quy định khác. 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ. 25

II.1. Khái quát chung về Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí. 25

II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty: 25

II.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 26

II.1.3. Thực trạng kinh doanh 31

II.2. Thực trạng áp dụng pháp luật tiền lương tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí. 32

II.2.1. Hình thức trả lương trong Công ty 32

II.2.2. Thang lương, bảng lương 34

II.2.3. Quỹ lương, nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương của Công ty 34

 

II.2.4. Quy định trả lương đối với cán bộ công nhân viên trong công ty. 37

II.2.5. Quy định trả lương đối với đơn vị phòng ban phân xưởng 41

II.2.6. Tiền lương làm thêm giờ và các khoản khấu trừ lương 46

CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ NÓI RIÊNG. 47

III.1. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật tiền lương nói chung và tại công ty dụng cụ cắt và đo lường coư khí nói riêng. 47

III.1.1. Nhận xét chung. 47

III.1.2. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật tiền lương nói chung và tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí nói riêng. 47

III.1.3.Những giải pháp nhằm thực hiện tốt pháp luật tiền lương tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí . 49

III.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương 51

KẾT LUẬN. 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

 

doc66 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo l­ường cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPháp luật về tiền l­ương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo l­ường cơ khí.DOC