Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 492

- Quỹ bảo hiểm của công ty được hình thành từ việc trích 20% tổng lương quốc phòng, phụ cấp thâm niên , phụ cấp lãnh đạo và phụ cấp khu vực. Trong đó 15% do công ty chịu và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh còn 5% do người lao động chịu và tính trừ vào lương.

- ở công ty tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm gồm: tiền lương cấp bậc chức vụ, phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ.

Cách tính bảo hiểm ở công ty:

Lương đóng bảo hiểm = Lương chính + phụ cấp thâm niên + phụ cấp chức vụ

- Lương chính = Hsố x 290 000

- Phụ cấp thâm niên : Cá nhân được tính phụ cấp thâm niên khi đã có thời gian công tác trong quân đội là 5 năm thì được tính bằng một thâm niên, các năm tiếp theo thì tính một năm một thâm niên. Một thâm niên tính bằng 1% của lương quốc phòng.

Ví dụ cách tính bảo hiểm của một cá nhân:

Doãn Đình Chương. Cấp bậc: Thượng uý . Chức vụ: Đội phó. Nhập ngũ tháng 03 năm 1993. Có hệ số lương : 3,80, phụ cấp thâm niên : 110 200đồng. Phụ cấp trách nhiệm: 101 500 đồng

Lương đóng bảo hiểm của đồng chí = 3,80 x 290 000 + 110 000 + 101 500 = 1 313 700 ( đồng).

 

doc52 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1049 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 492, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp XD 492.DOC
Tài liệu liên quan