Chuyên đề Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hạch toán tài sản cố định và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần xe khách Hà Tây

MỤC LỤC

lời mở đầu 1

Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần xe khách Hà Tây 3

I- Tổng quan về Công ty cổ phần xe khách Hà Tây. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6

3. Đặc điểm tổ chức công tác Kế toán: 9

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 9

3.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 12

II. Đặc điểm về tài sản cố định và quản lý tài sản cố định ở Công ty. 14

1. Phân loại tài sản cố định ở Công ty. 14

2. Đặc điểm về quản lý tài sản cố định. 14

Phần II: Thực trạng hạch toán Tài sản cố định của Công ty. 17

I. Hạch toán tăng giảm tài sản cố định. 17

1. Tổ chức hạch toán ban đầu của tài sản cố định. 17

2. Kế toán tăng tài sản cố định. 18

3. Kế toán giảm tài sản cố định. 23

4. Tổ chức hạch toán trên sổ chi tiết và tổng hợp 29

II. Hạch toán khấu hao tài sản cố định của Công ty. 35

III. Tổ chức hạch toán sửa chữa tài sản cố định tại Công ty. 40

Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 49

I. Đánh giá về công tác hạch toán tài sản cố định của Công ty. 49

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán ở Công ty 51

Kết luận 53

 

doc54 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hạch toán tài sản cố định và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần xe khách Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hạch toán tài sản cố định của Công ty CP xe khách Hà Tây.DOC
Tài liệu liên quan