Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Tuấn

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Phần I: Giới thiệu tổng quát về công ty TNHH – TM – DV - THANH TUẤN & công tác kế toán tại công ty.

Chương I : Giới thiệu tổng quát c.ty TNHH_TM_DV THANH TUẤN.

Chương II: Công tác quản lý tại c.ty.

I: Chức năng bộ máy của c.ty

1. Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ điều hành cty

2. Kế toán trưởng

3. Thủ quỹ

4. Thủ kho

5. Nhân viên bán hàng

6. Tài xế

II: Sơ đồ tổ chức tại c.ty.

1.Sơ đồ tổ chức sổ kế toán & trình tự hệ thống hoá kế toán C.ty

2 .Hình thứic chứng từ ghi sổ:

_Sổ cái

_ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ

_ Sổ kế toán chi tiết sử dụng

3 .Trình tự ghi sổ

4 .Hệ thống báo cáo kế toán

5 .Hệ thống chứng từ sổ sách, báo cáo kế toán tại cty

6 .Các TK sử dụng tại Cty

Phần II: Tình hình công tác kế tóan tiêu thụ hàng hoá & doanh thu tại c.ty TNHH_ TM_ DV THANH TUẤN.

Chương I : Vấn đề chung về mua bán tiê thụ sản phẩm

I : Đăc điểm mua hàng tại c.ty

1. TK sd 156: hàng hoá

2. Sơ đồ hạch toán mua hàng trong tháng tại Cty

II:Phương thức bán hàng tại CtyTNHH-TM-DV-THANH TUẤN

1. TK sd 511: doanh thu bán hàng & dịch vụ

_Các trường hợp không hạch toán vào TK511

_Kết cấ TK511

2. Sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm

III: Phương thức xác định các loại thuế tại c.ty

IV: Phương thức xác định chi phí quản lý doanh nghiệp & chi phí bán hàng

1. Chi phí bán hàng (TK 6421)

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK6422)

3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng tại Cty

Chương II : Xác định kết quả kinh doanh (TK911)

1.Kết cấu TK911

2. Phương pháp hạch toán

3. Sơ đồ kết chuyể & xác định kết quả kinh doanh

Chương III: Nhận xét & ý kiến

I: Nhận xét

II: Kiến nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc66 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 6823 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế Toán Thành Phẩm – Bán Hàng - Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cty TNHH – TM – DV THANH TUẤN.doc
Tài liệu liên quan