Chuyên đề Tổ chức công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ 2

1.1. TÚM TắT QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIểN CủA CỤNG TY Cổ PHầN SợI TRà LÝ. 2

1.1.1. Lịch sử hình thành. 2

1.1.2. CHứC NăNG NHIệM Vụ CủA CỤNG TY. 4

1.1.3. Đăc điểM Về SảN PHẩM SảN XUấT. 5

1.1.4. Đặc điểM Về QUY TRỠNH CỤNG NGHệ SảN XUấT. 5

1.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Sợi Trà Lý. 7

1.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty 10

1.2.1. Đặc điểM Tổ CHứC Bộ MỎY Kế TOỎN TạI CỤNG TY Cổ PHầN SợI TRà LÝ. 10

1.2.2. Đặc điểM VậN DụNG CHế độ, CHỚNH SỎCH Kế TOỎN TạI CỤNG TY Cổ PHầN SợI TRà LÝ 12

1.2.2.1. Đặc điểM CHế độ Kế TOỎN. 12

1.2.2.2. Hình thức kế toán mà đơn vị áp dụng 13

1.2.3. Hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán 14

PHẦN 2 : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ 16

2.1. Hạch toán thành phẩm 16

2.1.1. Phương pháp tính giá thành phẩm 16

2.1.2. Hạch toán chi tiết thành phẩm 18

2.1.3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 23

2.1.3.1. Tài khoản sử dụng 23

2.1.3.2. Phương pháp hạch toán 23

2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý 25

2.2.1. Tài khoản, chứng từ sử dụng 25

2.2.1.1. Tài khoản sử dụng 25

2.2.1.2. Chứng từ sử dụng 26

2.2.2. Hạch toán chi tiết 27

2.2.3. Hạch toán tổng hợp 28

Cộng 32

2.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 35

2.3.1. HạCH TOỎN GIảM GIỎ HàNG BỎN 35

2.3.2. HạCH TOỎN HàNG BỎN Bị TRả LạI 36

2.4. HạCH TOỎN GIỎ VốN THàNH PHẩM TIỜU THụ 37

2.5. HạCH TOỎN CHI PHỚ BỎN HàNG 40

PHẦN 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ. 42

3.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý 42

3.1.1. Ưu điểm 42

3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại 46

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà lý 48

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Sợi Trà Lý. 48

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện 49

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 55

DANH MụC CHữ VIếT TắT 57

 

doc65 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/08/2014 | Lượt xem: 917 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
từ Thực nhập 1 Sợi CD 26 Kg 1.921,3 1.921,3 32.630 62.692.019 2 Sợi PE 40 Kg 29.517 29.517 30.505 900.386.586 3 Bao 100kg Cái 19.800 19.800 8.700 172.260.000 4 Sợi đơn 1,75 Kg 79.095 79.095 8.000 632.760.000 Cộng 1.768.098.605 Cộng thành tiền (bằng chữ): Một tỷ bảy trăm sáu tám triệu không trăm chín tám nghìn sáu trăm linh năm đồng Ngày nhập 03/ 12/ 2007 Người giao hàng Phụ trách cung tiêu Thủ kho Kế toán trưởng Ký tên Ký tên Ký tên Ký tên Biểu số 2 Tập đoàn dệt may việt nam Công ty cổ phần sợi trà lý Phiếu xuất kho Ngày 7tháng 12 năm 2007 Số: 04709 Bộ phận sử dụng : Xưởng đay Đối tượng sử dụng: Sản xuất Xuất tại kho : Đvt: đồng STT Tên nhãn hiệu quy cách vật tư Mã vật tư Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất 1 Sợi đơn 1,75 87.964 87.964 8.016,6 705.177.973 2 Sợi xe 7.112 7.112 8.549,9 60806.888,8 Cộng 95.076 95.076 765.984.861,8 Cộng thành tiền (bằng chữ) : Bảy trăn sáu lăm triệu chín trăm tám tư ngàn tám trăm sáu mốt phẩy tám đồng. Ngày xuất 7/12/2007 Phụ trách bộ phận sử dụng Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Ký tên Ký tên Ký tên Ký tên (Đơn giá được lấy từ kêt quả cuối kỳ) Căn cứ vào các phiếu nhập kho phiếu xuất kho thủ kho lập thẻ kho thành phẩm như sau: Biểu số 3 Tập đoàn dệt may việt nam Công ty cổ phần sợi trà lý Thẻ kho 12/2007_ - Tên, nhãn hiệu, quy cách, vật tư: Sợi đơn 1,75 - Đơn vị tính: kg - Mã số: STT Chứng từ Diễn giải Ngày N-X Số lượng SH NT Nhập Xuất Tồn Tồn đầu tháng 13.221 3729 3/10 Nhập từ PX 3/10 79.095 92.316 4709 7/10 Xuất bán 7/10 87.964 4.352 … … …. Cộng 271.632 271.204 13.649 - Tại phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ kế toán chi tiết thành phẩm để ghi chép tình hình nhập- xuất kho thành phẩm theo chỉ tiêu số lượng, mỗi mã thành phẩm được mở riêng ở mỗi tờ sổ khác nhau. Đến cuối quý khi tính được giá thành thực tế của thành phẩm kế toán mới ghi vào chỉ tiêu giá trị của bảng cân đối Nhập - Xuất - Tồn kho thành phẩm. Vì vậy kế toán thành phẩm chỉ theo dõi chỉ tiêu số lượng ở sổ chi tiết. Cuối quý kế toán cộng sổ chi tiết thành phẩm và kiểm tra đối chiếu với thẻ kho. Ví dụ: Từ các phiếu nhập, xuất kho thành phẩm do thủ kho chuyển lên, kế toán đã ghi vào sổ chi tiết thành phẩm cho mã hàng Bao 70kg (Biểu số 4- trang …). Đồng thời từ sổ chi tiết thành phẩm, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn kho thành phẩm (Biểu số 5- trang …). Hạch toán chi tiết thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý theo phương pháp thẻ song song, có thể khái quát theo sơ đồ sau: Sơ đồ 6 : Hạch toán chi tiết thành phẩm Thẻ kho Sổ (thẻ) chi tiết thành phẩm Bảng kờ tổng hợp N-X-T Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho 2.1.3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm Tuy số lượng thành phẩm sản xuất tại công ty trong kỳ tương đối lớn, đa dạng về chủng loại, biến động thường xuyên nhưng công ty đã lựa chọn cho mình phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên 2.1.3.1. Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng: TK 155 “Thành phẩm” Tài khoản này dùng để ghi chép giá trị thành phẩm hiện tại của công ty và tình hình biến động tăng, giảm thành phẩm theo thực tế. Kết cấu tài khoản này như sau: Bên Nợ: Giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho trong kỳ. Bên Có: Giá thành thực tế của thành phẩm xuất kho trong kỳ. Dư Nợ: Giá thành thực tế của thành phảm tồn kho. 2.1.3.2. Phương pháp hạch toán * Đối với thành phẩm nhập kho: - Nhập kho thành phẩm từ các bộ phận sản xuất kinh doanh: Nợ TK 155 : Giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho. Có TK 154: Giá thành thực tế của thành phẩm. VD: đối với thành phẩm Bao 100kg tháng 12/2007 nhập kho từ sản xuất 29.700 chiếc với giá thành đơn vị sản phẩm là 8.744,5 đ/cái kế toán sẽ định khoản Nợ TK 155 : 259.713.302 Có TK 154 : 259.713.302 - Trường hợp hàng đã tiêu thụ bị trả lại, đem nhập kho: Nợ TK 155 Có TK 632 - Trường hợp phát hiện thừa khi kiểm kê: Nợ TK 155: Giá trị thành phẩm thừa. Có TK 642: Giá trị thừa trong định mức. Có TK 338 (3381): Giá trị thừa chưa rõ nguyên nhân. * Đối với thành phẩm xuất kho: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán. Nợ TK 641, 642: Hàng mẫu, quà tặng Có TK 155: Giá thành thực tế của thành phẩm. VD: đối với thành phẩm hàng Bao 100kg tháng 12/2007 căn cứ vào hoá đơn GTGT về việc tiêu thụ cùng với các hoá đơn GTGT khác tổng số thành phẩm bao 100kg tiêu thụ trong kỳ là 36.200 cái đơn giá bình quân là 9.049,1 đ/cái kế toán sẽ ghi như sau: Nợ TK 632: 327.577.420 Có TK 155: 327.577.420 - Trường hợp phát hiện thiếu khi kiểm kê kho thành phẩm: Nợ TL 642: Thiếu trong định mức. Nợ TK 138: Thiếu chưa rõ nguyên nhân. Có TK 155: Giá trị sản phẩm thiếu Có thể khái quát sơ đồ hạch toán tổng hợp thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý như sau: Sơ đồ 7: Sơ đồ hạch toán thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý TK 154 TK 155 TK 632 Sản phẩm hoàn thành nhập kho Xuất bán TK 632 TK 641, 642, 138 Sản phẩm đã bán bị trả lại Sản phẩm thiếu khi kiểm kê, Sp biếu tặng, hàng mẫu TK 642, 338 Sản phẩm thừa khi kiểm kê Để có số liệu ghi vào Nhật ký chứng từ liên quan, cuối quý căn cứ vào sổ chi tiết TP, các chứng từ nhập, xuất kho TP, kế toán tiến hành phân loại chứng từ kèm theo từng loại mã hàng, mã TP kết hợp với giá thành đơn vị thực tế của từng loại TP do kế toán giá thành cung cấp để lập bảng cân đối Nhập- Xuất- Tồn TP. Từ sổ Nhật ký chứng từ (Biểu …tr…) kế toán lấy số liệu ghi vào sổ Cái TK 155 Biểu số 6 : Sổ cái TK 155 Sổ cái TK 155 Năm 2007 Ghi Có TK Tháng 1 Tháng 2 Tháng … Tháng 12 Cộng Dư Nợ ĐK 4.490.752.691 Dư Có ĐK 154 12.241.183.462 Cộng PS Nợ 12.241.183.462 Cộng PS Có 11.625.328.148 Dư Nợ CK 5.079.608.008 Dư Có CK 2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý 2.2.1. Tài khoản, chứng từ sử dụng 2.2.1.1. Tài khoản sử dụng Để phản ánh và giám sát tình hình tiêu thụ một cách có hiệu quả, tại công ty sử dụng một số tài khoản sau để hạch toán quá trình tiêu thụ: Tài khoản 155 “Thành phẩm”. Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng”. Trong đó + TK 5111 - Doanh thu bán hàng nội địa + TK 5112 - Doanh thu bán hàng xuất khẩu. Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại”. Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán”. Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”. Tài khoản 911” Xác định kết quả kinh doanh”. Ngoài ra, để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng và để hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ, kế toán còn sử dụng các tài khoản sau: TK 131, 111, 112, 3331... 2.2.1.2. Chứng từ sử dụng Trong công tác tiêu thụ thành phẩm, chứng từ ban đầu sử dụng là "Hoá đơn GTGT" mẫu số: 01 GTKT- 3LL và mẫu số: 01 GTKT- 2LN do Bộ tài chính phát hành. Trên hoá đơn phải có đầy đủ các cơ sở pháp lý thì mới được xác định là có giá trị để xuất hàng. Hóa đơn GTGT được lập thành 03 liên: - Liên 1: Lưu tại quyển hoá đơn. - Liên 2: Giao cho khách hàng. - Liên 3: Kế toán lưu và là căn cứ ghi sổ kế toán. Trên hoá đơn GTGT phải thể hiện rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản của doanh nghiệp người mua và người bán, mã số thuế của người mua, người bán phải ghi đầy đủ theo mã số do cơ quan thuế cấp (nếu các đơn vị, cá nhân mua hàng không có mã số thuế thì người bán hàng phải gạch bỏ (gạch chéo) vào ô của đơn vị, cá nhân mua hàng. Đặc biệt trên hoá đơn GTGT phân biệt rõ ràng 2 yếu tố: - Giá bán ghi trong hoá đơn GTGT là giá bán chưa có thuế GTGT. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hạch toán vào doanh thu tiêu thụ. - Phải ghi rõ thuế suất GTGT và tiền thuế GTGT trong Hoá đơn để bên mua (nếu là doanh nghiệp) tính khấu trừ và người tiêu dùng biết rõ số tiền thuế mà mình đã đóng góp cho Nhà nước. Đồng thời kế toán căn cứ hoá đơn GTGT ghi vào bảng kê hoá đơn thuế GTGT đầu ra để làm căn cứ tính thuế với cơ quan thuế. Ngoài ra kế toán sử dụng phiếu thu, giấy báo Có, tuỳ theo các nghiệp vụ phát sinh mà sử dụng chứng từ hợp lý. Kế toán doanh thu bán hàng ở công ty mở các sổ kế toán và bảng sau: - Sổ chi tiết bán hàng. - Sổ chi tiết TK131: “Phải thu của khách hàng” - Sổ chi tiết thuế GTGT - Bảng kê số 11 - Bảng tổng hợp tiêu thụ - Nhật chứng từ số 8 - Sổ cái các TK 2.2.2. Hạch toán chi tiết Kế toán chi tiết thành phẩm tiêu thụ trên "Sổ chi tiết bán hàng". Căn cứ vào các chứng từ bán hàng (hóa đơn GTGT) kế toán ghi sổ chi tiết bán hàng. Sổ chi tiết bán hàng được mở theo từng tháng. Vì mặt hàng sản xuất của công ty rất đa dạng nên không mở chi tiết cho từng loại sản phẩm mà theo dõi theo từng hóa đơn bán hàng. Sổ này chỉ phản ánh doanh thu chưa có thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu ra được phản ánh ở sổ chi tiết thuế được đề cập sau. Căn cứ vào số lượng và đơn giá mà khách hàng và xí nghiệp thoả thuận trong hợp đồng, kế toán tính ra doanh thu, đối với mặt hàng xuất khẩu kế toán nhân với tỷ giá ngoại tệ thực tế để tính ra doanh thu. Biểu số 7: Sổ chi tiết bán hàng tháng 12 năm 2007 (Trích) Đvt : đồng NTGS Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Doanh thu SH NT 5111 5112 58245 4/12 Dệt may Châu Giang 131 169.533.629 58250 6/12 Bao bì Đông Phương 131 208.068.117 … … … 05710 27/12 DONG YANG TND, ltd 131 219.119.854 05712 28/12 Bao đay Vĩnh Trà 111 106.260.000 Cộng 11.130.553.966 513.020.240 2.2.3. Hạch toán tổng hợp Căn cứ vào “Hoá đơn bán hàng” do doanh nghiệp lập và đã được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, kế toán ghi doanh thu: - Nếu khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc tiền gửi: Nợ TK 111, 112: Tổng số tiền khách hàng thanh toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng (chưa có thuế GTGT). Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm. - Nếu khách hàng mua chịu: Nợ TK 131: Tổng số tiền ghi trên hoá đơn. Có TK 511: Doanh thu bán hàng. Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm. Ví dụ: Hoá đơn bán hàng số 58245 ngày 4/12/2007 xuất bán thành phẩm cho công ty dệt may Châu Giang, dệt may Châu Giang chấp nhận thanh toán và hứa trả tiền vào cuối tháng 12/2005. Biểu số 8 Hoá đơn (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 3: (Dùng để thanh toán) BR/ 01 - B Ngày 4 tháng 12 năm 2007 Số: 58245 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý Địa chỉ: 128 Lê Quý Đôn Thành phố Thái bình Tỉnh Thái bình . Số tài khoản: 102010000358800 Điện thoại : 036.831.580 Họ tên người mua hàng: Công ty dệt may Châu Giang Địa chỉ : 112 Nguyễn Đức Cảnh Thành phố Thái Binh Tỉnh Thái Bình Hình thức thanh toán: Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Sợi CD 32 kg 2.447,2 36.091 88.321.895 2 Sợi CD 40 kg 1.900 38.181 72.545.4 3 Sợi PE 40 kg 2.017,2 39.900 80.486.280 Cộng 169.533.629 Tiền thuế GTGT (thuế suất 10 %): 16.953.362 Tổng cộng tiền thanh toán: 186.486.991 Số tiền bằng chữ: Một trăm tám sáu triệu bốn trăm tám sáu nghìn chín trăm chín mốt đồng. Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Căn cứ vào hoá đơn GTGT trên, kế toán tiến hành ghi theo định khoản: Kế toán ghi : Nợ TK 131 : 186.486.991 Có TK 511 : 169.533.629 Có TK 3331 : 16.953.362 Đến ngày 30/12/2007 dệt may Châu Giang trả nợ tiền hàng bằng chuyển khoán số tiền là 186.486.991 Kế toán ghi: Nợ TK 112 : 186.486.991 Có TK 131 : 186.486.991 Căn cứ vào hóa đơn GTGT trên và các hoá đơn khác liên quan, kế toán ghi sổ chi tiết bán hàng tháng 12 năm 2007( biểu số 7 trang 27) Trong trường hợp hàng của công ty đã được coi là tiêu thụ nhưng khách hàng mới chấp nhận thanh toán tiền hàng mà chưa thanh toán, hoặc mới chỉ thanh toán một phần thì kế toán mở sổ chi tiết TK131- “Phải thu của khách hàng” theo từng đối tượng thanh toán. Hàng ngày, căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng và các hóa đơn GTGT có ghi chú là chưa thanh toán kế toán ghi vào sổ chi tiết thanh toán với người mua theo từng đối tượng thanh toán. Ví dụ: Kế toán mở sổ chi tiết phải thu của khách hàng: Công ty Dệt may Châu Giang. Căn cứ vào hoá đơn số 58245 bán thành phẩm cho Công ty Dệt may Châu Giang chưa thu tiền, kế toán mở sổ chi tiết TK 131 và ghi như sau: Biểu số 9: Sổ chi tiết phảI thu của khách hàng (Tháng 12/2007) Tài khoản: 131 Khách hàng: Công ty Dệt may Châu Giang Đơn vị tính : VNĐ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư Số Ngày Nợ Có Nợ Có Số dư đầu kỳ 1.153.847.497 Số PS trong kỳ 58245 4/12 Doanh thu bán hàng 511 169.533.629 Thuế 3331 16.953.362 … … … 81053 30/12 Thanh toán 112 186.486.991 Cộng phát sinh 1.173.533.402 1.600.000.000 Số dư cuối kỳ 727.400.899 Cuối tháng, căn cứ vào số liệu trên các sổ chi tiết " phải thu của khách hàng” để ghi vào bảng kê số 11 "Phải thu của khách hàng” (Biểu số 10 trang ..). Trên bảng kê số 11, tình hình thanh toán của mỗi khách hàng được viết trên một dòng phản ánh số tổng cộng. Cuối quí, kế toán tập hợp số liệu trên bảng kê số 11 để ghi vào bảng tổng hợp các TK làm căn cứ ghi sổ cái. Đối với các nghiệp vụ bán hàng, bên cạnh việc theo dõi, phản ánh doanh thu, giá vốn... kế toán còn phải tập hợp theo dõi về thuế GTGT. ở công ty cổ phần Sợi Trà Lý, thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ, hàng xuất khẩu thuế đầu ra bằng 0%, hàng bán trong nước thuế suất đầu ra bằng 10%. Để phản ánh nghĩa vụ và tình hình nộp thuế của xí nghiệp đối với nhà nước, kế toán mở TK 3331- Thuế GTGT phải nộp. Cuối tháng căn cứ vào các hoá đơn GTGT kế toán vào bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra theo mẫu 02/GTGT, mỗi hoá đơn được ghi một dòng, khi có thông báo của cơ quan thuế, kế toán tập hợp "Tờ khai thuế GTGT". Trong tờ khai thuế sẽ khai cụ thể các dòng với các loại hàng hoá với mức thuế suất khác nhau. Ví dụ: Căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ về sản phẩm bán ra trong tháng 12/ 2007, kế toán đã tập hợp và lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra như sau: Biểu số 11 Tập đoàn dệt may việt nam Công ty cổ phần sợi trà lý Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT) Tháng 12 năm 2007 Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý Mã số thuế: 1 000 329 007- 1 Địa chỉ: 128 Lê Quý Đôn Thành phố Thái bình Tỉnh Thái bình Chứng từ Tên khách hàng Doanh số (chưa có thuế GTGT) Thuế GTGT Ghi chú SH NT 58245 4/12 Dệt may Châu Giang 169.533.629 16.953.362 58250 6/12 Bao bì Đông Phương 208.068.117 20.806.811 05710 27/12 DONG YANG TND, ltd 219.119.854 0 …. … … Cộng 11.643.574.206 945.849.719 Khi có thông báo của cơ quan thuế, từ bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, kế toán lập tờ khai thuế GTGT: Biểu số 12 Tập đoàn dệt may việt nam Công ty cổ phần sợi trà lý Tờ khai thuế gtgt (trích) Tháng 12 năm 2007 Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý Mã số thuế: 1 000 329 007- 1 Địa chỉ: 128 Lê Quý Đôn Thành phố Thái bình Tỉnh Thái bình Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Doanh số (chưa có thuế GTGT) Thuế GTGT 1 Hàng hoá dịch vụ bán ra 11.643.574.206 945.849.719 2 Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT - Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 0% - Hàng hóa , dịch vụ thuế suất 5 % - Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 10% ... 11.643.574.206 531.020.240 3.219.025.614 7.911.528.352 945.849.719 0 154.696.884 791.152.835 ... ... ... 5 Thuế GTGT được khấu trừ 609.854.736 6 Thuế GTGT phải nộp (+) hoặc được thoái (-) trong kỳ (2-5) 335.994.983 ... ... ... 10 Thuế GTGT đã nộp tháng này 224.479.923 Đồng thời cuối quí, căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng và các Nhật ký chứng từ liên quan (NK-CT số 1, 2, ...), kế toán lập bảng cân đối số phát sinh TK 511 cho từng loại doanh thu. Mẫu biểu doanh thu bán hàng nội địa như sau ( biểu doanh thu bán hàng xuất khẩu lập tương tự ) : Biểu số 13: Bảng cân đối số phát sinh TK 5111 tháng 12/2007 Stt Diễn giải TK ĐƯ Tháng12/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 1 Dệt may Châu Giang 131 731.533.402 2 Bao đay Vĩnh Trà 131 3.763.608 3 Bao bì Đông Phương 131 3.010829 4 Bao đay Vĩnh Trà 111 106.260.000 . . . . . . . . . . 5 Kết chuyển GGHB 532 16.492.109 6 Kết chuyển HBBTL 531 17.990.258 7 Kết chuyển DT thuần 911 11.096.071.599 Cộng phát sinh 11.130.553.966 11.130.553.966 Để phản ánh tổng hợp doanh thu của từng hoạt động bán hàng trong quí, cuối quí căn cứ vào bảng cân đối số phát sinh TK 511 kế toán lập bảng tổng hợp tiêu thụ. Mẫu bảng tổng hợp tiêu thụ (Biểu số 14 trang …) Căn cứ ghi bảng tổng hợp tiêu thụ: - Phần ghi có TK 511, ghi nợ TK liên quan căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng, bảng kê số 11 và các chứng từ liên quan - Phần ghi nợ TK 511, ghi có TK 531, 532, 911 được thực hiện bởi các bút toán kết chuyển để xác định kết qủa. Trong đó, ghi có TK 911 chính là bằng doanh thu thuần trừ các khoản giảm doanh thu. 2.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.3.1. Hạch toỏn giảm giỏ hàng bỏn Trường hợp số thành phẩm đã bán cho khách có thể một số bị kém phẩm chất, khách hàng có yêu cầu công ty giảm giá, khi nhận được đơn từ khách hàng gửi đến, công ty kiểm tra lại nếu thấy đúng và đồng ý giảm giá thì ghi đơn giá mới và tính ra số tiền phải trả cho khách hàng, kế toán ghi vào tờ kê khoản giảm giá hàng bán. Cuối tháng kế toán tổng hợp vào bảng tổng hợp tiêu thụ (ghi nợ TK 511, ghi có TK 532). Ví dụ: Ngày 12/ 12/ 2007, theo hoá đơn số 58413 công ty có bán cho Công ty Dệt Hải Nam một lô hàng với trị giá thanh toán 239.362.050 đồng. Do một số sản phẩm kém chất lượng, ngày 18/ 12/ 2003, công ty đã chấp nhận giảm giá 1% giá trị lô hàng trên (chứng từ số 58418). Căn cứ vào chứng từ số 58418, kế toán ghi vào tờ kê khoản giảm giá hàng bán: Biểu số 15 Tờ kê khoản giảm giá hàng bán Chứng từ Diễn giải Giảm giá hàng bán Thuế GTGT Tổng cộng SH NT ... ... ... 58418 12/ 12 Công ty Dệt HảI Nam , giảm giá 1% (HĐ 58413) trừ vào số nợ 2.176.018 217.602 2.393.620 ... ... ... Cộng 16.492.109 1.649.211 18.141.320 Tháng 12/ 2007 (trích) Như vậy, tổng giảm giá hàng bán trong kỳ được xác định là: 16.492.109 đồng. Số liệu này là căn cứ để ghi vào sổ cái TK 511, TK 532. 2.3.2. Hạch toỏn hàng bỏn bị trả lại Khi phát sinh trường hợp hàng bán bị trả lại nếu công ty chấp nhận lại số hàng này thì ghi vào đơn của khách hàng và họ sẽ mang đến kho để nhập lại. Chi phí vận chuyển số hàng trả lại do hai bên thoả thuận nhưng thường do bên mua phải chịu, kế toán phản ánh trị giá vốn thành phẩm bị trả lại vào tài khoản 531, đến cuối kỳ hạch toán toàn bộ số tiền vào bên Nợ TK 511 để giảm trừ trong tổng doanh thu của kỳ hạch toán. Căn cứ vào phiếu nhập kho để ghi lại số tiền phải trả cho khách hàng vào tờ kê hàng bán bị trả lại Ví dụ: Ngày 11/12/2007, công ty có bán cho khách hàng là công ty TNHH Thanh Huyền một lô hàng giá trị là 51.135.647 đồng. Do một số thành phẩm không đúng quy cách, ngày 15/12/2003 khách hàng đã trả lại công ty với trị giá vốn là 15.579.832 đồng, giá bán là 19.789.284 đồng. Công ty đã nhận lại số hàng này và nhập kho theo phiếu nhập kho số 4282 Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán ghi vào tờ kê hàng bán bị trả lại: Biểu số 16 Tờ kê hàng bán bị trả lại Tháng 12/ 2007 (trích) Chứng từ Diễn giải Doanh thu Thuế GTGT Tổng cộng SH NT 2982 05/12 TNHH Thanh Huyền, hàng bị trả lại, trừ vào số nợ 17.990.258 1.799.026 19.789.284 ... ... ... Cộng 17.990.258 1.799.026 19.789.284 Cuối kỳ, kế toán tổng hợp các khoản hàng bán bị trả lại cho khách hàng để lấy căn cứ ghi vào sổ Cái TK 511 và TK 531. Đồng thời ghi giảm giá vốn hàng bán của số hàng này. 2.4. Hạch toỏn giỏ vốn thành phẩm tiờu thụ Muốn xác định được kết quả bán hàng, trước hết cần phải tính được trị giá vốn của hàng bán. Để phản ánh nghiệp vụ này, kế toán sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán” Công ty không tính giá thành cho từng đơn đặt hàng mà hàng quí căn cứ vào các bảng phân bổ, bảng kê, chứng từ liên quan, kế toán tính giá thành lập bảng tính giá thành cho từng mã hàng, phục vụ đồng thời cả cho tiêu thụ nội địa và trả hàng gia công xuất khẩu. Sau đó, chuyển cho kế toán giá vốn để làm căn cứ tính trị giá vốn hàng xuất bán. Kế toán giá vốn hàng bán căn cứ vào sổ chi tiết thành phẩm, vào các chứng từ nhập xuất thành phẩm, kế toán tiến hành phân loại chứng từ kèm theo từng loại mã hàng kết hợp với giá thành đơn vị thực tế sẽ xác định được trị giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền Cuối tháng kế toán tiêu thụ lấy số liệu từ bảng cân đối nhập xuất tồn thành phẩm (Biểu số 5 trang…) do kế toán thành phẩm cung cấp để phản ánh giá vốn của hàng xuất bán theo định khoản : Nợ TK 632: 10.145.339.486 Có TK 155: 10.145.339.486 Như vậy, trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ được xác định là: 10.145.339.486 đồng. Số liệu này là căn cứ để ghi vào bảng tổng hợp các tài khoản từ đó ghi vào sổ cái TK 632. Biểu số 17: Sổ cái các TK Sổ cái TK 5111 - DTBH nội địa Tháng 12- Năm 2007 Sổ cái TK 5112 - DTBH xuất khẩu Tháng 12- Năm 2007 Stt Ghi Có TK Tháng1 Tháng2 … Tháng 12 Cộng Dư Nợ ĐK Dư Có ĐK 532 0 531 0 911 513.020.240 Cộng PS Nợ 513.020.240 Cộng PS Có 513.020.240 Dư Nợ CK Dư Có CK Stt Ghi Có TK Tháng1 Tháng2 … Tháng 12 Cộng Dư Nợ ĐK Dư Có ĐK 532 16.492.109 531 17.990.258 911 11.096.071.599 Cộng PS Nợ 11.130.553.966 Cộng PS Có 11.130.553.966 Dư Nợ CK Dư Có CK Sổ cái TK 532- Giảm giá hàng bán Tháng 12 - Năm 2007 Sổ cái TK 531 - hàng bán bị trả lại Tháng 12 - Năm 2007 Stt Ghi Có TK Tháng1 Tháng2 … Tháng 12 Cộng Dư Nợ ĐK Dư Có ĐK 131 16.492.109 Cộng PS Nợ 16.492.109 Cộng PS Có 16.492.109 Dư Nợ CK Dư Có CK Stt Ghi Có TK Tháng1 Tháng2 … Tháng 12 Cộng Dư Nợ ĐK Dư Có ĐK 131 17.990.258 Cộng PS Nợ 17.990.258 Cộng PS Có 17.990.258 Dư Nợ CK Dư Có CK Sổ cái TK 632 – Giá vốn hàng bán Stt Ghi Có TK Tháng1 Tháng2 … Tháng 12 Cộng Dư Nợ ĐK Dư Có ĐK 155 10.145.339.486 Cộng PS Nợ 10.145.339.486 Cộng PS Có 10.145.339.486 Dư Nợ CK Dư Có CK Tháng 12 - Năm 2007 2.5. Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng Hàng tháng để tính được kết quả sản xuất, kinh doanh kế toán tập hợp chi phí, tập hợp các khoản chi phí từ các NKCT, bảng kê liên quan và các chứng từ khác theo định khoản: Nợ TK 641: Chi phí bán hàng Có TK 111, 112, 152, ... Toàn bộ chi phí bán hàng ở công ty được phản ánh trong TK 641 gồm các khoản sau: 641.1- Chi phí nhân viên bán hàng 641.2- Chi phí bao gói thành phẩm 641.3- Chi phí khấu hao TSCĐ 641.4- Chi phí dịch vụ mua ngoài 641.8- Chi phí bằng tiền khác Trong đó chi phí bằngtiền khác bao gồm: Chi phí quảng cáo, cước vận chuyển, chi phí xuất, nhập khẩu chung, chi phí thuê cửa hàng, các khoản khác Tất cả các chi phí liên quan đến TK 641 được kế toán chi phí phản ánh trên sổ chi tiết bán hàng ghi Nợ TK 641. Mẫu sổ chi tiết chi phí bán hàng (Biểu số 18trang …): Từ sổ chi tiết chi phí bán hàng kế toán lập bảng tổng hợp chi phí bán hàng cho cả quý. Cuối quý kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp chi phí bán hàng để ghi vào bảng kê số 5, phần TK 641. Công ty cổ phần Sợi Trà Lý không phân bổ chi phí bán hàng mà kết chuyển tất cả sang TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh” để tính kết quả vào cuối tháng. Tổng hợp chi phí bán hàng tập hợp được kết chuyển vào bên Nợ TK 911 theo định khoản: Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Có TK 641- Chi phí bán hàng Ví dụ: Tháng 12/2007 kế toán có định khoản như sau: Nợ TK 911: 134.023.842 Có TK 641: 134.023.842 Phần 3 : Giải pháp hoàn thiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà lý. 3.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý 3.1.1. Ưu điểm - Về công tác hạch toán kế toán nói chung Qua chặng đường hình thành và phát triển, công ty cổ phần Sợi Trà Lý đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường mang tính cạnh tranh ngày càng gay gắt không chỉ trong nội bộ ngành, nội bộ nền kinh tế mà trong phạm vi khu vực và toàn thế giới, công ty đã gặp không ít khó khăn. Sự đào thải là kết quả tất yếu đối với những doanh nghiệp không thích nghi được với cơ chế thị trường. Nhận thức được vấn đề trên, ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những giải pháp mang tính sống còn nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt và vươn lên hoà nhập với nền kinh tế thị trường. Cụ thể, công ty đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, thay thế các dây chuyền sản xuất lạc hậu bằng các máy móc hiện đại, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng cũng như đa dạng các sản phẩm. Kết quả đó là sự phát triển mạnh mẽ của công ty, đặc biệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước đi khởi đầu vững chắc cho những cơ hội và những thách thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong quá trình hình thành và phát triển của công ty, công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng luôn được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về quản lý và hạch toán. Công ty đã xây dựng được một bộ máy quản lý chặt chẽ, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao với lòng say mê nghề nghiệp. Cùng với sự phát triển chung của quản lý, bộ máy kế toán đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Nhận thức được vai trò của kế toán, công ty đã xây dựng một bộ máy kế toán tương đối hoàn chỉnh với một đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn và được phân công, phân nhiệm rõ ràng theo các phần hành kế toán, do đó tạo ra được sự chuyên môn hoá trong công tác hạch toán cũng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11996.doc
Tài liệu liên quan