Đại số 7 - Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)

Nhận xét :

+ Đồ thị hàm số y = 3x với x 0 nằm ở góc phần tư nào ?

+ Đồ thị hàm số y = -x với x 0 nằm ở góc phần tư nào ?

+ Đồ thị hàm số y = -3/5x với x 0 nằm ở góc phần tư nào ?

pdf10 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 4303 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đại số 7 - Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 1 Môn: Đại số Lớp: 7 Bài 7 chương II :Đồ thị hàm số y = ax (a  0) I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM: - Kiến thức + Nắm được khái niệm đồ thị hàm số và đồ thị hàm số y = ax + Nắm được các bước vẽ đồ thị y = ax + Nắm được các dạng đồ thị y = ax với mỗi giá trị a  Q - Kỹ năng + Biết vẽ đồ thị y = ax II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. - 3 tờ giấy A0 - Thước, giấy màu, kéo hồ - 5 máy tính cho nhóm 1 III. TỔ CHỨC LỚP: Nhóm Công việc Công cụ Nhóm I Sử dụng máy tính vẽ đồ thị Máy tính Nhóm II Vẽ đồ thị trên giấy A0 Giấy A0, bút, thước Nhóm III Vẽ đồ thị bằng cách ghép hình Giấy A0, giấy màu, kéo, hồ IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: CÁC HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIA N CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN HỌC SINH 2'  Ổn định lớp  Chia lớp thành 3 nhóm  8'  Học đồ thị y = ax và cách vẽ  Dùng phần mềm sketchpad hướng dẫn vẽ đồ thị y = ax và các dạng của đồ thị này  Trình bày một bài tập trên máy  So sánh cách trình bày trên máy và trong SGK  Theo dõi các bước 13'  Hoạt động theo nhóm  Giáo viên quan sát các nhóm, gợi mở nếu cần  Nhóm I vẽ đồ thị trên máy  Nhóm II vẽ trên giấy A0 Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 2  Nhóm III cắt dán 12'  Các nhóm báo cáo kết quả  Nghe, bổ sung , khắc phục  Các nhóm cử đại diện báo cáo 8'  Làm trắc nghiệm  Theo dõi, chữa bài các nhóm  Làm trắc nghiêm 2'  Hướng dẫn bài tập về nhà Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 3 NHÓM LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH 1. Nhiệm vụ: - Làm các bài tập được giao 2. Công cụ, tài liệu: - 2 học sinh một máy tính - Tệp dothi.gsp 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 13' Báo cáo 3' Hoạt động 1: - Vẽ trên cùng một hệ trục Oxy đồ thị hàm y = 3x và y = -3x - Cho hàm y = f(x) có đồ thị nằm trên đường thẳng OM. Dựa vào hình vẽ trên máy điền vào chỗ trống + Viết công thức xác định hàm số + Tỉ số sau có đúng không ? 1 3 1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 ;; y y x x y y x x x y x y x y  Hoạt động 2: Cho đồ thị các hàm sau: y= x ; y = 3x ; y = 3/5x ; y = -x ; y = -3x; y = -3/5x Nhận xét : + Đồ thị hàm số y = 3x với x  0 nằm ở góc phần tư nào ? + Đồ thị hàm số y = -x với x  0 nằm ở góc phần tư nào ? + Đồ thị hàm số y = -3/5x với x  0 nằm ở góc phần tư nào ? Đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào với a > 0, a < 0 1 2 3 4 x -2 1 y 3 -1 Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 4 Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 5 NHÓM GIẢI BÀI TẬP TRÊN MÁY 1. Nhiệm vụ: - Làm các bài tập có sẵn trên giấy 2. Công cụ, tài liệu: - Tờ giấy A0 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 13' Báo cáo 3' Hoạt động 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) y = 5x b) y = -3x c) y = -1/2 x với -2  x  3 Hoạt động 2: Chỉ ra dạng đồ thị a) Đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm A(2,4) chứa đồ thị hàm số nào ? b) Tìm a để đường thẳng chứa đồ thị hàm số y = ax đi qua B(4, -2) c) Đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào của hệ toạ độ Oxy nếu + a > 0, + a < 0 Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 6 NHÓM CẮT DÁN 1. Nhiệm vụ: - Làm các bài tập theo yêu cầu trên giấy 2. Công cụ, tài liệu: - Giấy A0 (các hình vẽ có sẵn) - Giấy màu, kéo, hồ 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 13' Báo cáo 3' Hoạt động : Ghép các hình vẽ đồ thị sao cho phù hợp với hình vẽ đã cho A O A 2 1 A 2 3 a) b) c) Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 7 1) y - 2x 2) y = - 3 1 x 3) y= -x 4) y = - 2 1 x 5) y = -2 6) y = x 7) y = 3 2 x 8) y = -3x 9) y = 2 3 x -1 3 A A d) e) g) Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 8 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Nhóm......... Họ và tên.......... Câu 1: Cho hình sau 5 -5 -5 5O F B Q N E M D A -2 2 1 -2 4 -4 5 1 3 Đánh dấu 'x' vào những cặp điểm nằm trên cùng một đồ thị và dấu 'o' vào những cặp điểm không nằm trên một đồ thị a) B và M b) D và F c) Q và M d) A và F e) B và D g) A và B Câu 2: Hãy điền vào ô trống dấu 'x' nếu điểm thuộc đồ thị và dấu 'o' nếu điểm không thuộc đồ thị A N D E M F y = -x y = 3 2 x y = - 5 4 x y = 3x y = - 2 3 x y = - 2 1 x Câu 3: Điền vào chỗ trống của các câu sau a) Đồ thị y = ax là............. b) Đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư I và III khi............, nằm ở góc phần tư II và IV khi.......... Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 9 c) Khi a = 0, đồ thị hàm số y = ax..................... Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax 10 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không rõ ràng, chưa hoàn thiện yêu cầu đã trình bày được nội dung, còn sai sót nhỏ trình bày rõ ràng mạch lạc, hoàn thiện đầy đủ yêu cầu Kiến thức Không trả lời được các câu hỏi trong bài Trả lời được câu hỏi nhưng có phần còn chưa chính xác Trả lời được các câu hỏi trong bài Kỹ năng Chưa hoàn chỉnh các yêu cầu của bài Hoàn thiện song còn lúng túng Hoàn thiện và làm tốt các yêu cầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ thị hàm số y = ax (a khác 0)).pdf
Tài liệu liên quan