Đánh giá việc thực hiện các chủ đề trường: Mầm non dầu khí - Lớp: Mầm - Chủ đề 2: Bản thân

 Mục tiêu 4: Phát triển thẩm mỹ

+ 8 trẻ chưa đạt:

• Trẻ chưa kiên trì để tạo ra sản phẩm của mình. Kỹ năng tô màu của trẻ còn hạn chế.( Phạm Đỗ Minh Khang, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Thùy, Tùng Lâm)

• Trẻ chưa biết giữ gìn sản phẩm của mình(Minh Khôi, Ngọc Hân, Minh Triết)

+ 10 trẻ đạt trung bình:

• Kỹ năng tô màu chưa thành thạo(Khánh Ngọc, Thanh Phong, Phú Thịnh, xuân Chúc, Minh Triết, Thiên Hà, Phúc Hậu, Nhật Vy, Xuân Bách, Gia Hân).

- Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội.

+ 10 trẻ chưa đạt:

• Trẻ chưa chú ý trong giờ học, ít giao tiếp với mọi người xung quanh (Thanh Phong, Xuân Chúc, Nhật Vy, Minh Phúc, Minh Khôi, Phạm Minh Khang, Tùng Lâm, Quỳnh Hương, Chí Hướng, Lý Minh Anh)

+ 11 trẻ đạt trung bình:

• Trẻ ít tham gia chơi cùng các bạn.(Xuân Bách, Minh Triết, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Hân, Gia Hân)

• Trẻ rụt rè ít giao tiếp với bạn bè và cô giáo. ( Khánh Thy, Phúc Hậu, Minh Phúc, Tùng Lâm, Hoài Băng)

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 21/11/2018 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá việc thực hiện các chủ đề trường: Mầm non dầu khí - Lớp: Mầm - Chủ đề 2: Bản thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG: MẦM NON DẦU KHÍ LỚP : MẦM CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN 3 TUẦN: Từ ngày 26/09 – 15/10/2016 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 1/ Về mục tiêu của chủ đề - Phát triển ngôn ngữ. - Phát triển thẩm mĩ - Phát triển thể lực. 1.2.Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do: a) Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được - Tình cảm xã hội => Khả năng giao tiếp của trẻ còn hạn chế, trẻ ít giao tiếp với cô. - Phát triển nhận thức => Do đa số trẻ sinh vào cuối năm nên trẻ nhận thức chưa cao, trẻ chưa biết tự giác trong học tập. 1.3. Những trẻ đạt chưa cao được các mục tiêu và lí do: - Mục tiêu 1: Phát triển nhận thức + 9 trẻ chưa đạt: Trẻ không tập trung chú ý, khả năng tiếp thu còn hạn chế, chưa nắm được yêu cầu của bài (Minh Khang, Minh Đăng, Lý Minh Anh, Xuân Bách, Phạm Minh Khang, Minh Triết, Phú Gia, Phương Thùy, Đức Thịnh) + 11 trẻ đạt trung bình: Trẻ chưa tự tin, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động ( Bảo Quyên, Nhật Vy, Phúc Hậu, Hoài Băng, Xuân Chúc, Tùng Lâm, Thiên Hà, Minh Khôi, Lâm Ngân) Trẻ chưa chú ý trong giờ học. (Minh Phúc, Quỳnh Hương) - Mục tiêu 2: Phát triển ngôn ngữ + 7 trẻ chưa đạt: Trẻ nhút nhát, ít giao tiếp với cô và bạn, khả năng đọc thơ và trả lời câu hỏi chưa mạch lạc (Minh Đăng ,Lý Minh Anh, Xuân Bách) Trẻ còn ngọng, đớt, khả năng nói tròn câu còn hạn chế (Phạm Minh Khang, Khánh Ngọc, Tùng Lâm, Minh Triết) + 13 trẻ đạt trung bình: Vốn từ của trẻ còn ít. (Huỳnh Long, Đức Thịnh, Minh Đăng ,Xuân Chúc, Hoàng Gia, Thiên Hà, Minh Khôi) Trẻ nhút nhát, ít giao tiếp với cô và bạn .(Minh Phúc, Quỳnh Hương, Phú Gia, Ngọc Hân, Thanh Phong, Nguyễn Minh Khang). - Mục tiêu 3: Phát triển thể lực + 7 trẻ chưa đạt: Trẻ nhút nhát, kỹ năng vận động yếu, chưa thực hiện được kỹ năng vận động.( Minh Khôi, Đức Thịnh, Ngọc Hân, Nhật Vy, Phạm Minh Khang, Minh Khuê ) Trẻ chưa tham gia cùng cô và bạn, thích chơi 1 mình. (Phạm Xuân Bách) + 12 trẻ đạt trung bình: Trẻ chưa tập trung vào giờ thể dục nên thực hiện các vận động cơ bản chưa đúng kỹ năng. (Xuân Chúc, Phương Thùy, Hoàng Gia, Minh Triết, Phúc Hậu, Đức Thịnh, Phú Gia, Minh Khôi) Trẻ thực hiện các vận động cơ bản chưa đúng kỹ năng (Khánh Thy, Thiên Hà, Lâm Ngân, Thanh Phong) - Mục tiêu 4: Phát triển thẩm mỹ + 8 trẻ chưa đạt: Trẻ chưa kiên trì để tạo ra sản phẩm của mình. Kỹ năng tô màu của trẻ còn hạn chế.( Phạm Đỗ Minh Khang, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Thùy, Tùng Lâm) Trẻ chưa biết giữ gìn sản phẩm của mình(Minh Khôi, Ngọc Hân, Minh Triết) + 10 trẻ đạt trung bình: Kỹ năng tô màu chưa thành thạo(Khánh Ngọc, Thanh Phong, Phú Thịnh, xuân Chúc, Minh Triết, Thiên Hà, Phúc Hậu, Nhật Vy, Xuân Bách, Gia Hân). - Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. + 10 trẻ chưa đạt: Trẻ chưa chú ý trong giờ học, ít giao tiếp với mọi người xung quanh (Thanh Phong, Xuân Chúc, Nhật Vy, Minh Phúc, Minh Khôi, Phạm Minh Khang, Tùng Lâm, Quỳnh Hương, Chí Hướng, Lý Minh Anh) + 11 trẻ đạt trung bình: Trẻ ít tham gia chơi cùng các bạn.(Xuân Bách, Minh Triết, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Hân, Gia Hân) Trẻ rụt rè ít giao tiếp với bạn bè và cô giáo. ( Khánh Thy, Phúc Hậu, Minh Phúc, Tùng Lâm, Hoài Băng) 2/ Về nội dung của chủ đề: 2.1 Các nội dung đã thực hiện tốt: - Bé biết được 1 số đặc điểm của bản thân mình và các bạn. - Trẻ nhận biết được tay phải, tay trái, nhận biết được phía trước phía sau; nhận biết được 1 và nhiều. - Thuộc một số bài thơ, bài hát về chủ đề bản thân. - Trẻ thực hiện tốt vận động bật liên tục tại chổ 3 - 4 lần, ném xa bằng 1 tay. - Biết tô màu mủ bạn trai và bạn gái; biết trang trí khăn mùi xoa. 2.2 .Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do: 2.3. Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do: - Tạo Hình: Nặn quả tròn. => Lí do: Trẻ mới làm quen với đất nặn nên kỹ năng nặn của trẻ còn yếu chưa tạo ra được quả. 3/.Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1 Về hoạt động có chủ đích: * Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, trẻ hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ: - Phát triển ngôn ngữ: + LQVH : Thơ: “Cái Lưỡi”, “ tập thể dục” Truyện “Bé Minh Quân dũng cảm” - Phát triển nhận thức: + MTXQ: Bé thích trang phục nào?, Trò chuyện về những bộ phận trên gương mặt bé? Bé ăn gì để lớn? + LQVT: Nhận biết phân biệt trước sau của bé.Nhận biết một và nhiều, Nhận biết tay phải tay trái của bé. - Phát triển thẩm mỹ + TH : Tô màu mủ bạn trai, bạn gái; Trang trí khăn mùi xoa;. + ÂN: “Đi học về”, “Rửa mặt như mèo”, “Lời chào buổi sáng” - Phát triển thể chất: + TD: Bật liên tục tại chỗ 3 - 4 lần, ném xa bằng 1 tay, bước dồn ngang kết hợp với ném xa bằng 1 tay. * Những giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cực tham gia và lí do: - Tạo hình: Nặn quả tròn. => Lí do: Trẻ còn nhỏ, cơ tay trẻ còn yếu nên kỹ năng nặn quả của trẻ còn kém, trẻ không tập trung vào giờ học. 3.2. Về việc tổ chức chơi trong lớp: - Số lượng các góc chơi: Hai tuần đầu trẻ được tham gia 4 góc chơi, tuần cuối trẻ được tham gia 5 góc chơi (góc thiên nhiên). - Những lưu ý để việc tổ chức chơi trong lớp được tốt hơn( về tính hợp lí của việc bố trí không gian, diện tích; việc khuyến khích sự giao tiếp giữa các trẻ/nhóm chơi; việc khuyến khích trẻ rèn luyện các kĩ năng) + Chuẩn bị nhiều đồ dùng hơn để trẻ hứng thú tham gia chơi cùng các bạn. 3.3. Về việc tổ chức chơi ngoài trời: - Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã tổ chức: + Trong tuần tổ chức được 2-3 buổi => Lí do: Thời tiết còn mưa vào buổi sáng nên trẻ không được ra sân thường xuyên. - Những lưu ý về việc tổ chức chơi ngoài trời được tốt hơn( về chọn chỗ chơi và an toàn, vệ sinh cho trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và rèn luyện các kĩ năng thích hợp) + Chọn sân chơi sạch sẽ trên sân trường để trẻ được chơi an toàn. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1. Về sức khỏe của trẻ ( ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh) * Trẻ nghỉ học nhiều - Quỳnh Hương, Bảo Quyên.. * Những trẻ ăn chậm: - Xuân Chúc, Gia Hân. 4.2 Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu , đồ chơi, lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. - Giáo viên tập cho trẻ thói quen dọn dẹp, sắp xếp đồ chơi cùng cô. - Cho trẻ tự đi vệ sinh cá nhân của mình. - Nên phối hợp cùng phụ huynh để rèn cho trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh ở nhà và ở lớp. 5/ Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: - Lựa chọn, thiết kế hoạch phù hợp với khả năng của trẻ. HIỆU TRƯỞNG Cà Mau, ngày 14 tháng 10 năm 2016 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ ANH THƯ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD 2 danh gia cuoi chu de BAN THAN (1).doc