Đề án Bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam

Đề án môn học

 

 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương- Lớp: Kinh tế Lao động 44

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

Nội dung

I. Một số vấn đề về thất nghiệp 2

1. Khái niệm về thất nghiệp 2

2. Các nguyên nhân gây thất nghiệp 3

3. Phân loại thất nghiệp 4

4. Tác động của thất nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội 6

II. Bảo hiểm thất nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8

1. Một số khái niệm 8

1.1. Bảo hiểm xã hội 8

1.2. Bảo hiểm thất nghiệp 9

2. Thất nghiệp trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay 16

III. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam hiện tại và tương lai 19

1. Thực trạng hỗ trợ người thất nghiệp 19

2. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong tương lai 21

3. Một số vấn đề bàn cãi về việc thi hành chính sách BHTN 22

Kết luận 24

Danh mục tài liệu tham khảo 25

 

doc26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam.doc
Tài liệu liên quan