Đề án Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

(Bản scan)

Tính đầy đủ là khái niệm chi tiêu chuẩn số lượng quy mô cần thiết để kiểm toán viên đưa ra ý kiến kết luận cho cuộc kiểm toán. Đây là vấn đề không có thước đo chung, mà đòi hỏi rất lớn ở sự suy đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên. theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 5000

pdf44 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde-an-Cac-loai-bang-chung-kiem-toan-va-phuong-phap-ky-thuat-thu-thap-bang-chung-kiem-toan.pdf
Tài liệu liên quan