Đề án Tình hình sử dụng và quản lý vốn lưu động tại công ty Thạch Bàn và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

- Hệ số vốn chủ sở hữu = Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn = 1- Hệ số nợ

+Hệ số vốn chủ sở hữu năm 2001 =1- 0,9423 =0,0577 hay 5,77%

+Hệ số vốn chủ sở hữu năm 2002 = 1- 0,9486 =0,0514 hay 5,14%

Qua số liệu về NVCSH của doanh nghiệp: năm 2001, hệ số VCSH = 12.265.068.147 và chiếm 5,77% trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp cho thấy rằng NVCSH của doanh nghiệp chiếm quá nhỏ so với tổng nguồn vốn của doanh nghiệp và doanh nghiệp chủ yếu là đi vay nợ bên ngoài. Trên thực tế các chủ nợ thường thích hệ số tự tài trợ càng cao càng tốt, chủ nợ nhìn vào hệ số này để tìm thấy một sự đảm bảo cho các món nợ vay được hoàn trả đúng hạn. Vì vậy đối với doanh nghiệp có hệ số tự tài trợ thấp mà không tận dụng được nguồn vốn nợ đó một cách hợp lý và có hiệu quả thì nguồn nợ phải trả cao sẽ là một gánh nặng đối với các nhà doanh nghiệp.

Ngược lại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sử dụng nguồn vốn của người khác tạo ra kết quả sản xuất kinh doanh là một việc làm đáng khích lệ, tuy nhiên công ty cần xem xét nguồn vốn này ở mức độ hợp lý có thể huy động và sử dụng đem lại hiệu qủa cao, loại trừ trường hợp đem lại rủi ro cho công ty khi nguồn vốn sử dụng không mang lại lợi nhuận cho công ty. Vì vậy công ty nên nghiên cứu xem xét và phát huy nguồn vốn chiếm dụng này ở thời hạn hợp lý, phù hợp với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn vốn này là một tiềm năng đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

 

doc41 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Tình hình sử dụng và quản lý vốn lưu động tại công ty Thạch Bàn và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình sử dụng và quản lý vốn lưu động tại công ty Thạch Bàn và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.doc
Tài liệu liên quan