Khóa luận Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Tràng An

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 2

I. VỊ TRÍ CỦA VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐỐI VỚI

MỘT DOANH NGHIỆP 2

1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh: 2

2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. 3

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH: 5

1. Nhân tố khách quan: 5

2. Nhân tố chủ quan. 7

III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 8

1. Một số quan điểm trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 8

2. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh. 8

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 11

 

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 17

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 17

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 17

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 19

3. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 19

4. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Bánh kẹo Tràng An 21

II. HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 31

1. Tình hình kinh doanh và khả năng chiếm lĩnh thị trường của Công ty. 31

2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 37

3. Nhận xét chung 50

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA

CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 52

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2005. 52

1. Phương hướng chung của ngành 52

2. Phương hướng phát triển của Công ty Bánh kẹo Tràng An đến năm 2005 53

II. NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 54

1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 54

2. Tiết kiệm nguyên vật liêu nhằm hạ giá thành sản phẩm. 56

3. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm. 57

4. Huy động thêm vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 59

5. Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 61

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 64

 

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

 

doc68 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Tràng An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm tăng thu nhập , tiết kiệm chi phí , nâng cao KQKD tại NH cổ phần nhà Hà Nội – chi nhánh Thanh Quan.doc
Tài liệu liên quan