Đề án Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Châu Phi thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU: 1

NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI 2

1. Lý luận chung về xuất khẩu 2

1.1 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu 2

1.1.1 Khái niệm 2

1.2 Vai trò của xuất khẩu 2

1.2.1 Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 2

1.2.2 Xuất khẩu khai thác lợi thế so sánh trong cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển sản xuất. 3

1.2.3 Xuất khẩu có tác động tích cực tới giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. 3

1.2.4 Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại tiến tới xây dựng một nền kinh tế toàn cầu hội nhập và phát triển. 4

2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 4

2.1 Xuất khẩu trực tiếp. 4

2.2 Xuất khẩu gián tiếp 5

3. Một số ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu. 6

3.1 Các yếu tố về chính trị. 6

3.2 Các yếu tố văn hoá. 6

3.3 Các yếu tố về luật pháp. 6

3.4. Các yếu tố kinh tế. 6

3.5 Các yếu tố cạnh tranh. 7

3.6 Các yếu tố tỷ giá hối đoái. 7

3.7 Các yếu tố về công nghệ. 7

4. Sự cần thiết phải xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Châu Phi 8

4.1 Thị trường Châu Phi là một thị trường tiềm năng 8

4.2 Yêu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam. 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI 10

1. Khái quát quan hệ chính trị và ngoại giao Việt Nam – Châu Phi trong thời gian qua 10

2. Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Châu Phi trong thời gian qua 10

2.1 Tình hình xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Châu Phi trong thời gian qua 10

2.1.1 Kim ngạch xuất khẩu. 10

2.1.2 Cơ cấu thị trường. 11

2.1.3 Cơ cấu mặt hàng. 12

2.1.4 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu. 12

2.1.5 Các phương thức thanh toán. 13

2.2 Các thị trường trọng điểm của Việt Nam ở Châu Phi. 13

2.2.1 Thị trường Nam Phi 13

2.2.1.1 Kim ngạch xuất khẩu. 13

2.2.1.2 Cơ cấu mặt hàng 13

2.2.1.3 Các hình thức xuất khẩu và phương thức thanh toán. 13

2.2.1.4. Những điều đáng chú ý khi xuất khẩu sang thị trường Nam Phi: về thuế và thủ tục hải quan. 14

2.2.2 Thị trường Ai Cập 15

2.2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu 15

2.2.2.2 Cơ cấu mặt hàng. 16

2.2.2.3 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam và phương thức thanh toán. 16

2.2.3 Thị trường Nêgiêria 17

2.2.3.1 Kim ngạch xuất khẩu. 17

2.2.3.2 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. 17

2.2.3.3 Các hình thức xuất khẩu và phương thức thanh toán 19

2.2.4 Thị trường Maroc 19

2.2.4.1 Kim ngạch xuất khẩu. 19

2.2.4.2 Cơ cấu mặt hàng. 20

2.2.5 Thị trường Angiêria 21

2.2.5.1 Kim ngạch xuất khẩu. 21

2.2.5.2 Cơ cấu mặt hàng 22

2.2.5.3 Các điểm cần lưu ý khi xuất khẩu sang Agiêri 23

3. Đánh giá tình hình xuất khẩu của hàng hoá Việt Nam sang thị trường Châu Phi. 24

3.1 Ưu điểm 25

3.1.1 Ưu điểm: 25

3.1.2 Nguyên nhân. 25

3.2 Hạn chế 25

3.2.1 Hạn chế 25

3.2.2 Nguyên nhân: 26

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI. 28

1. Định hướng 28

2. Giải pháp. 28

2.1 Giải pháp chung cho tất cả các mặt hàng 28

2.1.1 Giải pháp về đẩy mạnh xúc tiến thương mại 28

2.1.2 Về phát triển ngành hàng xuất khẩu 28

2.1.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 29

2.1.4 Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ hỗ trợ xuất khẩu. 29

2.2 Giải pháp để đẩy mạnh một số mặt hàng cụ thể. 30

2.2.1 Đối với mặt hàng gạo 30

2.2.1.1 Giải pháp để đẩy mạnh tính cạnh tranh về giá. 30

2.2.1.2 Nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng. 30

2.2.2 Đối với mặt hàng thuỷ sản 31

2.2.2.1 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh về giá. 31

2.2.2.2 Nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng 31

2.2.3 Đối với mặt hàngấmy mặc 32

2.2.3.1 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh về giá cả sản phẩm 32

2.2.3.2 Nâng cao chất lượng và thực hiện đa dạng hoá sản phẩm; 32

KẾT LUẬN 34

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

 

doc38 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Châu Phi thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXuất khẩu sang thị trường châu Phi.doc
Tài liệu liên quan