Đề cương học kì 1 năm học 2011-2012 lớp 4

1/ Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền:

A. Vì lúc nhỏ Nguyễn Hiền đã tự làm lấy diều để chơi.

B. Nguyễn Hiền học đến đâu nhớ ngay đến đấy, trí nhớ lạ thường.

C. Vừa học, vừa chơi thả diều.

D. Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên.

2/ Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?

A. Ban ngày đi chăn trâu, Hiền đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ.

B. Tối đến, đợi bạn học thuộc bài rồi mượn vở của bạn.

C. Sách là lưng trâu, nền đất, bút là ngón tay, mảnh gạch vở.

D. Cả ba ý trên.

 

doc13 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7408 | Lượt tải: 35download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học kì 1 năm học 2011-2012 lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 567 x 125 469 : 67 450 x 105 17826 : 48 2120 : 424 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 321475 + 423507 x 2 49 x 365 - 39 x 365 1306 x 8 + 24573 769 + 3444 : 28 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 609 x 9 – 4845 3332 : ( 4 x 49) 2 x 39 x 5 8064 : 64 x 37 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2205 : ( 35 x 7 ) 601759 – 1988 : 14 1995 x 253 + 8910 : 495 8700 : 25 : 4 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Bài 3: Tìm thành phần chưa biết của phép tính: X : 11 = 25 X – 458 = 2345 X : 11 = 78 X – 1450 = 18676 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. X x 40 = 25600 1450 + X = 3500 X x 90 = 37800 458 + X = 9780 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... X x 34 = 714 3 7568 – X = 2350 846 : X = 18 X + 250 = 3467 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 714 : X = 34 X + 1200 = 4560 89658 : X = 293 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Đọc, viết số: a.Đọc Viết số sau: - Hai mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tám:................................................................... - Mười bảy triệu hai trăm linh năm nghìn sáu trăm bảy mươi mốt:.................................................................................. - Một trăm tám mươi mốt nghìn không trăm linh bảy:..................................................................................................... - Bốn trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn không trăm mười hai:.................................................... - Ba mươi hai triệu ba trăm tám mươi nghìn hai trăm linh ba:......................................................................................... - Tám mươi hai triệu một trăm linh sáu:........................................................................................................................... b. Đọc các số sau: 234764:............................................................................................................................................................................. - 346780:........................................................................................................................................................................... - 567 654 214: ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... - 986 504 329 : ................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... - 456 130:........................................................................................................................................................................... - 89 890 : ........................................................................................................................................................................... - 324 543 107: ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... - 678 913 543: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... Tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu. a/ Một chuyến xe lửa só 3 toa xe, mỗi toa chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki – lô – gam hàng? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b/ Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c/ Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu kg thóc? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d/ Có 9 ô tô chở thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chở được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chở được 45 tạ. Hõi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu tấn thực phẩm? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. e/ Một cửa hàng dầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng số mét vải bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. g/ Một lớp có 42 học sinh trong đó số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 8 em. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. h/ Trường tiểu học có 726 học sinh, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 92 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 5: Tính chu vi, diện tích. 1/ Nêu quy tắc, công thức tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật?.................................................................................. 2/ Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật?............................................................................... 3/ Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 160 m, chiều dài hơn chiều rộng 40 m. tính diện tích hình chữ nhật đó. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4/ Hình vuông có 1 cạnh 120m. tính chu vi và diện tích của hình vuông đó. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 250 m, chiều rộng là 150m. tính chu vi và diện tích của thửa ruộng đó. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6/ Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần gạch vửa không đáng kể? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 6: Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái A,B,C,D trước câu trả lời đúng: 1/ Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 và 5 là: A. 345 B. 296 C. 9010 D. 324 2/ Trong các số sau , số không chia hết cho 9 là: A. 999 B. 108 C. 3735 D. 7853 3/ Số tích hợp để điền vào chỗ chấm: a/ 4 tấn 85 kg = ………kg. A. 485 B. 4850 C. 4085 D. 4805 b/ 2 phút 30 giây = ……….giây. A. 120 B. 90 C. 150 D. 60 c/ 10 dm2 2 cm2 = ………..cm2 A. 1020 B. 102 C. 1002 D. 120 d/ Giá trị của chữ số 8 trong số 548762 là: A. 80000 B. 8000 C. 800 D. 8 e/ Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000 ? A. 93574 B. 29687 C. 17932 D. 80296 g/ Phép cộng: 24675 + 45327 có kết quả là: A. 699912 B. 69902 C. 70002 D. 60002 h/ Phép trừ: 86342 - 30594 có kết quả là: A. 55848 B. 56572 C. 55748 D. 57648 k/ Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số? A. 5 chữ số B. 4 chữ số C. 3 chữ số D. 2 chữ số l/ Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 m2, chiều dài là 105m. chu vi của sân bóng đá là: A. 173 m B. 346 m C. 436 m D. 364 m n/ Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích của tấm kính đó là: A. 1500cm2 B. 1600 cm2 C. 1700 cm2 D. 1800cm2 MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH C

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương học kì i năm học 2011-2012 lớp 4.doc
Tài liệu liên quan