Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý lớp 8

Câu 5: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:

 A.Thay đổi vận tốc B. Thay đổi khối lượng

 C. Không thay đổi trạng thái D. Không thay đổi hình dạng

Câu 6: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng.

 A. 0,5 N B. Nhỏ hơn 0,5 N C. 5N D. Nhỏ hơn 5N

Câu 7 : Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

 A. Ma sát làm mòn lốp xe B. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.

 C. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe D. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.

Câu 8 : Một người đi xe đạp trong 45 phút với vận tốc trung bình là 3m/s. Quãng đường người đó đi được là :

 A. 8,1 km. B. 6 km C. 2,25 km D. 7 km.

 

docx3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT M«N: VẬT LÝ LỚP 8 - NĂM HỌC: 2018- 2019 Thời gian 45 phút ( kể cả thời gian giao đề ) Họ và tên học sinh: ....Lớp: Điểm Lời nhận xét của giáo viên ĐỀ RA VÀ BÀI LÀM I. Trắc nghiệm : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau: (4đ ) Câu 1: Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng? A. Ô tô chuyển động so với mặt đường. B. Ô tô đứng yên so với người lái xe. C. Ô tô chuyển động so với người lái xe. D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường. Câu 2: Cặp lực nào sau đây là hai lực cân bằng: A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương. B. Hai lực cùng phương, ngược chiều. C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều. D. Hai lực cùng đặt lên một vật, cùng cường độ, có phương nằm trên một đường thẳng, ngược chiều. Câu 3: Hành khách đang ngồi trên ô tô đang chạy trên đường bỗng bị nghiêng sang trái chứng tỏ ô tô đang: A. Đột ngột giảm vận tốc B. Đột ngột tăng vận tốc. C. Đột ngột rẽ trái D. Đột ngột rẽ phải. Câu 4 : Một người đi được quãng đường s1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết thời gian t2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường sau, công thức nào đúng? A. B. C. D. Công thức b và c đúng. Câu 5: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ: A.Thay đổi vận tốc B. Thay đổi khối lượng C. Không thay đổi trạng thái D. Không thay đổi hình dạng Câu 6: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng. A. 0,5 N B. Nhỏ hơn 0,5 N C. 5N D. Nhỏ hơn 5N Câu 7 : Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích? A. Ma sát làm mòn lốp xe B. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy. C. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe D. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn. Câu 8 : Một người đi xe đạp trong 45 phút với vận tốc trung bình là 3m/s. Quãng đường người đó đi được là : A. 8,1 km. B. 6 km C. 2,25 km D. 7 km. II. Phần tự luận : 6 điểm Câu 1: (1 điểm) a. Nêu 1 ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó hãy chỉ rõ đâu là vật mốc. b. Nếu có hai lực cân bằng cùng tác dụng lên một vật đang chuyển động thì vật đó sẽ như thế nào? Câu 2: ( 2 điểm) Hãy biểu diễn lực sau: Lực kéo vật có khối lượng 20kg có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (1 cm ứng với 50N). Câu 3: ( 1điểm ) Tại sao những người lái xe ô tô thường rất thận trọng khi lái xe trong lúc trời mưa họ thường cho xe chạy chậm và phanh xe từ từ khi nhìn thấy chướng ngại vật ở phía trước Câu 4 : (2 điểm) Một thùng nước cao 1,5m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đày thùng và một điểm cách đáy thùng 0,6m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxkiem tra 45 phut hk 1_12462447.docx
Tài liệu liên quan