Giáo án tin học 7 Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 36: Kiểm tra học kì II

 

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3.5 đ ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Biểu đồ sẽ được tạo ngay với thông tin ngầm định lúc hộp thoại hiện ra, khi nháy nút:

 a/ Cancel. b/ Back. c/ Next . d/ Finish.

Câu 2: Để gộp nhiều ô thành một ô ta phải thực hiện như thế nào?

 A. Nháy chuột vào biểu tượng C. Nháy chuột vào biểu tượng

 B. Chọn ô cần gộp -> nháy chuột vào biểu tượng D. Nháy chuột vào biểu tượng

Câu 3: Phần mềm nào giúp học tốt môn toán học?

A. Earth Explorer. B. Typing Test. C. Mario D. Toolkit Math

Câu 4: Để lọc dữ liệu trên trang tính, em sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Data  Filter  Auto Filter B. Data  Filter  Show All

C. Tool  Filter  Auto Filter D. Data  Sort

Câu 5: Địa chỉ ô C3 nằm ở:

a) Cột C, dòng 3 b) Dòng C, Dòng 3 c)Dòng C, cột 3 d) Cột C, cột 3

Câu 6: Để thay đổi phông chữ trên bảng tính, ta chọn nút lệnh nào:

 A. B. C. D.

Câu 7: Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:

A. C. B. D.

Câu 8: Muốn sắp xếp dữ liệu ta sử dụng nhóm nút lệnh nào?

 A. B. C. D.

Câu 9: Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện:

A. Nhấn phím Delete B. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete

C. Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter. D. Câu A và C đúng.

Câu 10: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ:

A.Minh họa dữ liệu trực quan B.Dễ so sánh số liệu

C.Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu D.Tất cả các ý trên

Câu 11: Các nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ:

A. đậm và gạch chân. B. đậm và nghiêng. C. gạch chân và nghiêng. D.Tất cả đều sai.

Câu 12: Để tạo biểu đồ ta sử dụng nút lệnh:

 A. B. C. D.

Câu 13: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:

A. Hàng có giá trị thấp nhất C. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất B. Hàng có giá trị cao nhất D. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất.

Câu 14: Để kẻ đường biên của các ô tính, em sử dụng nút lệnh nào:

A. C. B. D.

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 7 Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 36: Kiểm tra học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 69 Ngày soạn: 7/5/2016 Tuần dạy 36 Lớp dạy: 7A1,7A2 KIỂM TRA HỌC KÌ II (LT) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nhằm đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức đã học và độ bền kiến thức của học sinh. - Năng lực vận dụng lí thuyết đã học vào thực hành trên máy tính. 1.2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác trong trang tính. 1.3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong học tập. Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo. Bảo vệ của công, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. 2.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước nội dung bài mới trong SGK. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 1’ 3.2. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Ma trận đề kiểm tra NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) TL/TN TL/TN TL/TN TL/TN Chương I Chương trình bảng tính là gì? C5 0,25 1 0,25 Định dạng trang tính C2, C6, C7 0,75 C11; C14 0,5 Câu 4 2 6 3,25 Sử dụng công thức, hàm trong tính toán. Câu 2 1 Câu 1 2 2 3 Sắp xếp và lọc dữ liệu C1 0,25 C4, C8; C13 0,75 Câu 3 1,5 5 2,5 Tình bày dữ liệu bằng biểu đồ C12 0,25 C10 0,25 C9 0,25 3 0,75 Phầm mềm soạn thảo Học toán với Toolkit Math C3 0,25 1 0,25 TỔNG SỐ 7 1,75 6 1,5 4 4,75 1 2 18 10 Đề kiểm tra I - PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3.5 đ ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1: Biểu đồ sẽ được tạo ngay với thông tin ngầm định lúc hộp thoại hiện ra, khi nháy nút: a/ Cancel. b/ Back. c/ Next . d/ Finish. Câu 2: Để gộp nhiều ô thành một ô ta phải thực hiện như thế nào? A. Nháy chuột vào biểu tượng C. Nháy chuột vào biểu tượng B. Chọn ô cần gộp -> nháy chuột vào biểu tượng D. Nháy chuột vào biểu tượng Câu 3: Phần mềm nào giúp học tốt môn toán học? A. Earth Explorer. B. Typing Test. C. Mario D. Toolkit Math Câu 4: Để lọc dữ liệu trên trang tính, em sử dụng lệnh nào sau đây? A. Data à Filter à Auto Filter B. Data à Filter à Show All C. Tool à Filter à Auto Filter D. Data à Sort Câu 5: Địa chỉ ô C3 nằm ở: a) Cột C, dòng 3 b) Dòng C, Dòng 3 c)Dòng C, cột 3 d) Cột C, cột 3 Câu 6: Để thay đổi phông chữ trên bảng tính, ta chọn nút lệnh nào: A. B. C. D. Câu 7: Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào: A. C. B. D. Câu 8: Muốn sắp xếp dữ liệu ta sử dụng nhóm nút lệnh nào? A. B. C. D. Câu 9: Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện: A. Nhấn phím Delete B. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete C. Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter. D. Câu A và C đúng. Câu 10: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ: A.Minh họa dữ liệu trực quan B.Dễ so sánh số liệu C.Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu D.Tất cả các ý trên Câu 11: Các nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ: A. đậm và gạch chân. B. đậm và nghiêng. C. gạch chân và nghiêng. D.Tất cả đều sai. Câu 12: Để tạo biểu đồ ta sử dụng nút lệnh: A. B. C. D. Câu 13: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc: A. Hàng có giá trị thấp nhất C. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất B. Hàng có giá trị cao nhất D. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất. Câu 14: Để kẻ đường biên của các ô tính, em sử dụng nút lệnh nào: A. C. B. D. II. PHẦN TỰ LUẬN(6.5đ): Cho bảng tính sau: A B C D E F G H 1 STT Họ và Tên Miệng 15ph (viết) 15ph (TH) 1tiết HK Điểm Trung Bình KQ 2 1 Nguyễn Vân Anh 6 6 5 5 8.3 3 2 Trần Thị Bình 7 7 7 9 7.0 4 3 Nguyễn Hoàng Long 6 3 5 7 6.5 5 4 Trương Thị Hiền 8 6 8 6 8.0 6 5 Nguyễn Thành Lâm 9 8 7 7 6.0 7 6 Lê Văn Quyết 6 9 8 9 7.3 8 7 Lê Thu Thảo 8 5 8 5 6.0 9 §iÓm trung b×nh cao nhÊt 1.Tính điểm trung bình của các học sinh trên biết: Điểm miệng và 15 phút hệ số 1, 1 tiết hệ số 2, điểm thi HK hệ số 3. 2. Nêu các bước thực hiện sắp xếp cột điểm TB theo thứ tự tăng dần. 4. Nêu các thao tác để lọc ra 2 bạn có điểm trung bình thấp nhất. ĐÁP ÁN I - PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3.5 đ ) Mỗi câu khoanh tròn đúngđược 0,25đ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 D B D A a A C Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 A B D B A C C II. PHẦN TỰ LUẬN(6.5đ): Viết được đúng công thức tính điểm TB của từng học sinh được 3,5đ. Viết đúng công thức tìm điểm TB cao nhất là MAX(H2:H8) được 0,5 đ Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp( VD: H3) Nháy nút lệnh trên thanh công cụ để sáp xếp dữ liệu trong cột H theo thứ tự tăng dần. (0,5đ) 4. Bước 1: Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Bước 2: Mở bảng chọn Data-> Filter-> Auto Filter-> Xuất hiện các mũi tên bên cạnh các tiêu đề cột. Bước 3: Nháy chuột vào mũi tên bên cạnh tiêu đề cột ”Điểm trung binh”->Chọn top 10-> Hộp thoại top10 Autofilter hiện ra-> Nháy chọn bottom-> chọn số hàng cần lọc là 2-> nháy OK. (2đ) 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 4.1. Tổng kết: Rút kinh nghiệm giờ kiểm tra 4.2. Hướng dẫn tự học: 1 phút - Đối với bài học ở tiết học này: học sinh ôn tập lại các kiến thức khi ở nhà. - Đối với bài học ở tiết sau: Ôn lại các kiến thức về cách sử dụng công thức, hàm và các thao tác lọc dữ liệu để chuẩn bị giờ sau kiểm tra học kì II phần thực hành. 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt các phần mềm học tập đầy đủ, đảm bảo số lượng máy tính cho học sinh sử dụng. Laptop, máy chiếu, bài giảng điện tử.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc69 ok.doc
Tài liệu liên quan