Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn: Tin học – lớp 4

Câu 5: Chọn các thao tác để chèn tranh ảnh từ Clip Art vào văn bản:

a. Insert/ Picture/ Organize clips/ Office Collections

b. Insert/ Clip Art/ Organize clips/ Office Collections

c. Home/ Clip Art/ Organize clips/ Office Collections

d. Insert/ Image/ Organize clips/ Office Collections

Câu 6: Sắp xếp các bước tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản?

 1.Chọn hình ảnh

 2. Chọn Animation/Custom Animation

 3. Chọn Add Effect/Entrance

a. 1 – 3 – 2 b. 2 – 3 – 1 c. 1 - 2 – 3 c. 2 – 1 – 3

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn: Tin học – lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠ HUOAI ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIN HỌC – LỚP 4 Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp : 4/. Họ và tên: .. Ngày thi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Điểm lí thuyết (bằng số) Điểm thực hành (bằng số) Nhận xét của giáo viên Phần A: Lý thuyết Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 dến Câu 8 Câu 1: Để khởi động phần mềm Logo ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây ? a/ b/ c/ d/ Câu 2: Trong Word, muốn viết chữ lên hình em chọn lệnh nào sau đây? a/ Add Text b/ Oder c/ Paste d/ Grouping Câu 3: Trong phần mềm Logo, muốn thay đổi màu nền ta làm thế nào? a/ Vào File/ PenSize b/ Vào Set/PenSize c/ Vào File/ PenColor d/ Vào Set/ScreenColor Câu 4: Ghi các thao tác để chèn bảng vào trang soạn thảo: .. Câu 5: Chọn các thao tác để chèn tranh ảnh từ Clip Art vào văn bản: a. Insert/ Picture/ Organize clips/ Office Collections b. Insert/ Clip Art/ Organize clips/ Office Collections c. Home/ Clip Art/ Organize clips/ Office Collections d. Insert/ Image/ Organize clips/ Office Collections Câu 6: Sắp xếp các bước tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản? 1.Chọn hình ảnh 2. Chọn Animation/Custom Animation 3. Chọn Add Effect/Entrance 1 – 3 – 2 b. 2 – 3 – 1 c. 1 - 2 – 3 c. 2 – 1 – 3 Câu 7 : Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C thay cho việc nháy nút Repeat 4 {FD 100 RT 90} Wait 60 Rùa tạm dừng 60 giây Có thể dán nhiều nội dung đã đưa vào bộ nhớ Dùng nút để dán văn bản vừa copy Câu 8: Nối lệnh ở cột A với hành động tương ứng của Rùa ở cột B. A B 1.HOME A.Hạ bút 2.FD n B.Dấu Rùa 3.PU C.Quay phải n độ 4.HT D.Tiên n bước về phía trước 5.RT n E.Về vị trí xuất phát 6.PD F.Nhấc bút Phần B: Tự luận Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: A. Biể u tượng của Rùa trên màn hình . có dạng B. Sau khi viết lệnh HideTurle (HT) thì Rùa sẽ C. Sau khi dùng lệnh PenUp (PU) thì Rùa sẽ nữa Câu 2. Viết lệnh và thực hành theo mẫu Màu yêu cầu cho hình lục giác là màu đỏ. Màu yêu cầu cho hình tam giác là màu xanh dương. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phần II: Tự luận Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: A. Biể u tượng của Rùa trên màn hình . có dạng B. Sau khi viết lệnh HideTurle (HT) thì Rùa sẽ C. Sau khi dùng lệnh PenUp (PU) thì Rùa sẽ nữa Câu 2. Viết lệnh và thực hành theo mẫu Màu yêu cầu cho hình lục giác là màu đỏ. Màu yêu cầu cho hình tam giác là màu xanh dương. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II KHỐI 4- MÔN: TIN HỌC I/ Ma trận phân bố câu hỏi Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng 1.Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình Số câu 1 1 Câu số 2.A 2. Chèn và trình bày bảng trong văn bản Số câu 1 1 Câu số 4.A 3.Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu Số câu 1 1 Câu số 5.A 4.Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu Số câu 1 1 Câu số 6.A 5.Các lệnh của Logo Số câu 1 1 3 Câu số 3.A 8.A 1.B 6.Sử dụng câu lệnh lặp Số câu 1 1 2 Câu số 7.A 2.B Tổng số câu 4 2 2 1 10 ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II – NĂM HOC 2017 - 2018 Môn: Tin học Lớp 4 Thời gian : 40 phút Trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: c (0,5 điểm) Câu 2: a (0,5 điểm) Câu 3: c (0,5 điểm) Câu 4: B.1: Chọn thẻ Insert B.2: Chọn Table B.3: Chọn số dòng số cột (0,5 điểm) Câu 5: b (0,5 điểm) Câu 6: c (0,5 điểm) Câu 7: A: S; B: Đ; C: Đ; D: S; E : Đ Câu 8: 1 – E; 2 – D; 3 – F; 4 – B; 5 – C; 6 – A (0,5 điểm) Tự luận: (6 điểm) Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1,5 điểm) A. Biể u tượng của Rùa trên màn hình máy tính có dạng hình tam giác B. Sau khi viết lệnh HideTurle (HT) thì Rùa sẽ dấu rùa (rùa ẩn đi) C. Sau khi dùng lệnh PenUp (PU) thì Rùa sẽ nhấc bút nữa Câu 2. Viết lệnh và thực hành theo mẫu (4,5 điểm) Vẽ được hình lục giác ( 2 điểm) Vẽ được hình tam giác ( 1,5 điểm) Màu yêu cầu cho hình lục giác là màu đỏ. ( 0.5 điểm) Màu yêu cầu cho hình tam giác là màu xanh dương. (0.5 điểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12341060.doc