Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học : 2017 – 2018. môn: Lịch Sử

Câu 2: Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long thống nhất đất nước vào năm?

 a/ Năm 1876 b/ Năm 1786

 c/ Năm 1768 d/ Năm 1867

Câu 3: Quang Trung ban chiếu gì để phát triển sản xuất nông nghiệp

 a/ Chiếu lập học b/ Chiếu chữ nôm

 c/ Chiếu khuyến nông d/ Chiếu mở cửa biên giới

Câu 4: Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế lấy tên là

 a/ Lê Thái Tông b/ Lê Thánh Tông

 c/ Lý Thái Tổ d/ Lê Thái Tổ

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học : 2017 – 2018. môn: Lịch Sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ... ,ngày ... Tháng .. năm 2018 ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KYØ II Naêm Hoïc : 2017 – 2018. Moân : LỊCH SỬ Thôøi gian laøm baøi: 40 phuùt Trường TH “B” Mỹ Hội Đông Lớp 4. Họ và tên: . Điểm Lời nhận xét của GV ÑEÀ : Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất. Câu 1: Vua Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ đất nước là bản đồ gì? a/ Bản đồ Hồng Đức b/ Bản đồ Việt Nam c/ Bản đồ địa lý d/ Bản đồ hành chính Câu 2: Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long thống nhất đất nước vào năm? a/ Năm 1876 b/ Năm 1786 c/ Năm 1768 d/ Năm 1867 Câu 3: Quang Trung ban chiếu gì để phát triển sản xuất nông nghiệp a/ Chiếu lập học b/ Chiếu chữ nôm c/ Chiếu khuyến nông d/ Chiếu mở cửa biên giới Câu 4: Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế lấy tên là a/ Lê Thái Tông b/ Lê Thánh Tông c/ Lý Thái Tổ d/ Lê Thái Tổ Câu 5: Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những gì? Đáp án Câu 1: a (1đ) Câu 2: b (1đ) Câu 3: c (1đ) Câu 4: d (1đ) Câu 5: (1đ) Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE LICH SU KIEM TRA CUOI HKII 2017 - 2018.doc