Đề kiểm tra học kì I môn lịch sử lớp 10 năm 2011-2012

Câu 5: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. người Campuchia B. người Chân Lạp C. người Khơme D. người Thái

Câu 6:Thời kì phát triển nhất của vương quốc Campuchia là

A. thời kì trị vì của vua Giayavacman VII. B. thế kỉ XIII.

C. thời kì đóng đô ở Ăngco. D. thời kì đóng đô ở Phnômpênh.

Câu 7: Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào?

A. Việt Nam B. Lào C. Thái D. Campuchia

Câu 8: Trong hành trình khám phá của mình C.Cô-lôm-bô đã phát hiện ra

A. Cực Nam châu Phi B. Châu Mĩ C. Bờ Tây Ấn Độ D. Phi-líp-pin

Câu 9: Năm 1353 vương quốc Lan Xang ra đời. Người có công lớn đối với sự ra đời của Lan Xang là

A. Xu-li-nha Vông-xa B. Pha Ngừm C. Giay-a-vác-man VII D. Chậu A Nụ

 

doc6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 25217 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn lịch sử lớp 10 năm 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài: Câu 1: Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là A. người Lào Thơng B. người Lào Lùm C. người Khơme D. người Môn cổ. Câu 2: Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là A. cây lúa nước. B. cây ngô. C. cây lúa nương. D. cây lúa mạch, lúa mì. Câu 3: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á hình thành vào khoảng. A. từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. B. thế kỉ VII. C. 10 thế kỉ đầu sau công nguyên. D. thế kỉ XIII. Câu 4: Những nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá ra những miền đất mới là A. Hà Lan và Anh. B. Tây Ban Nha và I-ta-li-a. C. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. D. Bồ Đào Nha và I-ta-li-a. Câu 5: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là A. người Campuchia. B. người Chân Lạp. C. người Khơme. D. người Thái. Câu 6:Thời kì phát triển nhất của vương quốc Campuchia là A. thời kì trị vì của vua Giayavacman VII. B. thế kỉ XIII. C. thời kì đóng đô ở Ăngco. D. thời kì đóng đô ở Phnômpênh. Câu 7: Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào? A. Việt Nam B. Lào C. Thái D. Campuchia Câu 8: Trong hành trình khám phá của mình C.Cô-lôm-bô đã phát hiện ra A. Cực Nam châu Phi B. Châu Mĩ C. Bờ Tây Ấn Độ D. Phi-líp-pin Câu 9: Năm 1353 vương quốc Lan Xang ra đời. Người có công lớn đối với sự ra đời của Lan Xang là A. Xu-li-nha Vông-xa B. Pha Ngừm C. Giay-a-vác-man VII D. Chậu A Nụ Câu 10: Lăng mộ Ta-giơ Ma-han và Thành Đỏ được xây dựng dưới thời vua: A. A-sô-ca B. Gia-han-ghi-a C. A-cơ-ba D. Sa-gia-han Câu 11: Ngành kinh tế chính ở các nước Đông Nam Á là A. thủ công nghiệp. B. buôn bán đường biển. C.chăn nuôi gia súc. D. nông nghiệp. Câu 12: Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là A. Pháp B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. I-ta-li-a II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: So sánh vương triều Đêli với vương triều Môgôn ở Ấn Độ theo các tiêu chí sau: (4 điểm) * Giống nhau: * Khác nhau: Tiêu chí Vương triều Đêli Vương triều Môgôn Thời gian Chính trị Kinh tế Tôn giáo Văn hóa và kiến trúc Câu 2: Trình bày nguyên nhân ra đời, hoạt động và vai trò của thành thị trung đại? (3 điểm) SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 2 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài: Câu 1: Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào? A. Việt Nam B. Lào C. Thái D. Campuchia Câu 2: Trong hành trình khám phá của mình C.Cô-lôm-bô đã phát hiện ra A. Cực Nam châu Phi B. Châu Mĩ C. Bờ Tây Ấn Độ D. Phi-líp-pin Câu 3: Năm 1353 vương quốc Lan Xang ra đời. Người có công lớn đối với sự ra đời của Lan Xang là A. Xu-li-nha Vông-xa B. Pha Ngừm C. Giay-a-vác-man VII D. Chậu A Nụ Câu 4: Lăng mộ Ta-giơ Ma-han và Thành Đỏ được xây dựng dưới thời vua: A. A-sô-ca B. Gia-han-ghi-a C. A-cơ-ba D. Sa-gia-han Câu 5: Ngành kinh tế chính ở các nước Đông Nam Á là A. thủ công nghiệp B. buôn bán đường biển C.chăn nuôi gia súc D. nông nghiệp Câu 6: Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là A. Pháp B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. I-ta-li-a Câu 7: Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là A. người Lào Thơng B. người Lào Lùm C. người Khơme D. người Môn cổ. Câu 8: Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là A. cây lúa nước. B. cây ngô. C. cây lúa nương. D. cây lúa mạch, lúa mì. Câu 9: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á hình thành vào khoảng. A. từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. B. thế kỉ VII. C. 10 thế kỉ đầu sau công nguyên D. thế kỉ XIII. Câu 10: Những nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá ra những miền đất mới là A. Hà Lan và Anh B. Tây Ban Nha và I-ta-li-a C. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha D. Bồ Đào Nha và I-ta-li-a Câu 11: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là A. người Campuchia B. người Chân Lạp C. người Khơme D. người Thái Câu 12:Thời kì phát triển nhất của vương quốc Campuchia là A. thời kì trị vì của vua Giayavacman VII. B. thế kỉ XIII. C. thời kì đóng đô ở Ăngco. D. thời kì đóng đô ở Phnômpênh. II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: So sánh vương triều Đêli với vương triều Môgôn ở Ấn Độ theo các tiêu chí sau: (4 điểm) * Giống nhau: * Khác nhau: Tiêu chí Vương triều Đêli Vương triều Môgôn Thời gian Chính trị Kinh tế Tôn giáo Văn hóa và kiến trúc Câu 2: Trình bày nguyên nhân ra đời, hoạt động và vai trò của thành thị trung đại? (3 điểm) SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 3 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài: Câu 1: Lăng mộ Ta-giơ Ma-han và Thành Đỏ được xây dựng dưới thời vua: A. A-sô-ca B. Gia-han-ghi-a C. A-cơ-ba D. Sa-gia-han Câu 2: Ngành kinh tế chính ở các nước Đông Nam Á là A. thủ công nghiệp B. buôn bán đường biển C.chăn nuôi gia súc D. nông nghiệp Câu 3: Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là A. Pháp B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. I-ta-li-a Câu 4: Những nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá ra những miền đất mới là A. Hà Lan và Anh B. Tây Ban Nha và I-ta-li-a C. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha D. Bồ Đào Nha và I-ta-li-a Câu 5: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là A. người Campuchia B. người Chân Lạp C. người Khơme D. người Thái Câu 6:Thời kì phát triển nhất của vương quốc Campuchia là A. thời kì trị vì của vua Giayavacman VII. B. thế kỉ XIII. C. thời kì đóng đô ở Ăngco. D. thời kì đóng đô ở Phnômpênh. Câu 7: Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào? A. Việt Nam B. Lào C. Thái D. Campuchia Câu 8: Trong hành trình khám phá của mình C.Cô-lôm-bô đã phát hiện ra A. Cực Nam châu Phi B. Châu Mĩ C. Bờ Tây Ấn Độ D. Phi-líp-pin Câu 9: Năm 1353 vương quốc Lan Xang ra đời. Người có công lớn đối với sự ra đời của Lan Xang là A. Xu-li-nha Vông-xa B. Pha Ngừm C. Giay-a-vác-man VII D. Chậu A Nụ Câu 10: Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là A. người Lào Thơng B. người Lào Lùm C. người Khơme D. người Môn cổ. Câu 11: Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là A. cây lúa nước. B. cây ngô. C. cây lúa nương. D. cây lúa mạch, lúa mì. Câu 12: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á hình thành vào khoảng. A. từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. B. thế kỉ VII. C. 10 thế kỉ đầu sau công nguyên D. thế kỉ XIII. II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: So sánh vương triều Đêli với vương triều Môgôn ở Ấn Độ theo các tiêu chí sau: (4 điểm) * Giống nhau: * Khác nhau: Tiêu chí Vương triều Đêli Vương triều Môgôn Thời gian Chính trị Kinh tế Tôn giáo Văn hóa và kiến trúc Câu 2: Trình bày nguyên nhân ra đời, hoạt động và vai trò của thành thị trung đại? (3 điểm) SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 4 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài: Câu 1: Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào? A. Việt Nam B. Lào C. Thái D. Campuchia Câu 2: Trong hành trình khám phá của mình C.Cô-lôm-bô đã phát hiện ra A. Cực Nam châu Phi B. Châu Mĩ C. Bờ Tây Ấn Độ D. Phi-líp-pin Câu 3: Năm 1353 vương quốc Lan Xang ra đời. Người có công lớn đối với sự ra đời của Lan Xang là A. Xu-li-nha Vông-xa B. Pha Ngừm C. Giay-a-vác-man VII D. Chậu A Nụ Câu 4: Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là A. người Lào Thơng B. người Lào Lùm C. người Khơme D. người Môn cổ. Câu 5: Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là A. cây lúa nước. B. cây ngô. C. cây lúa nương. D. cây lúa mạch, lúa mì. Câu 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á hình thành vào khoảng. A. từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. B. thế kỉ VII. C. 10 thế kỉ đầu sau công nguyên D. thế kỉ XIII. Câu 7: Lăng mộ Ta-giơ Ma-han và Thành Đỏ được xây dựng dưới thời vua: A. A-sô-ca B. Gia-han-ghi-a C. A-cơ-ba D. Sa-gia-han Câu 8: Ngành kinh tế chính ở các nước Đông Nam Á là A. thủ công nghiệp B. buôn bán đường biển C.chăn nuôi gia súc D. nông nghiệp Câu 9: Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là A. Pháp B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. I-ta-li-a Câu 10: Những nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá ra những miền đất mới là A. Hà Lan và Anh B. Tây Ban Nha và I-ta-li-a C. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha D. Bồ Đào Nha và I-ta-li-a Câu 11: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là A. người Campuchia B. người Chân Lạp C. người Khơme D. người Thái Câu 12:Thời kì phát triển nhất của vương quốc Campuchia là A. thời kì trị vì của vua Giayavacman VII. B. thế kỉ XIII. C. thời kì đóng đô ở Ăngco. D. thời kì đóng đô ở Phnômpênh. II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: So sánh vương triều Đêli với vương triều Môgôn ở Ấn Độ theo các tiêu chí sau: (4 điểm) * Giống nhau: * Khác nhau: Tiêu chí Vương triều Đêli Vương triều Môgôn Thời gian Chính trị Kinh tế Tôn giáo Văn hóa và kiến trúc Câu 2: Trình bày nguyên nhân ra đời, hoạt động và vai trò của thành thị trung đại? (3 điểm) ĐÁP ÁN:ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 (BAN CƠ BẢN)-NĂM HỌC 2011 – 2012 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) ĐỀ SỐ 1: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án A A A C C C B B B D D D ĐỀ SỐ 2: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án B B B D D D A A A C C C ĐỀ SỐ 3: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án D D D C C C B B B A A A ĐỀ SỐ 4: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án B B B A A A D D D C C C II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: So sánh vương triều Đêli với vương triều Môgôn ở Ấn Độ theo các tiêu chí sau: (4 điểm) * Giống nhau: (1 điểm) - Cả hai vương triều Đêli và Môgôn đều do người Hồi giáo lập nên gọi là vương triều Hồi giáo. - Cả hai đều là vương triều ngoại tộc thống trị Ấn Độ. - Do mâu thuẫn giai cấp và dân tộc, cả hai vương triều bị suy yếu và sụp đổ. * Khác nhau: (3 điểm) Tiêu chí Vương triều Đêli Vương triều Môgôn Điểm Thời gian - Năm 1206, người Hồi giáo (gốc Thổ Nhĩ Kì) chiếm Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo Đê-li (1206-1526). - Năm 1526, Vua Ba-bua lật đổ vương triều Đêli lập ra vương triều Mô-gôn (1526-1707). 0.5 đ Chính trị + Chính trị: Truyền bá, áp đặt Hồi giáo, ưu tiên địa vị trong bộ máy quan lại. + Chính trị: xây dựng chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối đoàn kết dân tộc. 0.5 đ Kinh tế + Kinh tế: ưu tiên chiếm đoạt ruộng đất. + Kinh tế: đo đạc lại ruộng đất, định mức thuế hợp lí, thống nhất đo lường. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 0.5 đ Tôn giáo + Tôn giáo: phân biệt sắc tộc và tôn giáo. + Tôn giáo: xóa bỏ phân biệt tôn giáo. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc. 0.5 đ Văn hóa và kiến trúc + Văn hóa: văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ. + Kiến trúc: mang đậm dấu ấn Hồi giáo như kinh đô Đêli trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” + Văn hóa: khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. + Kiến trúc: tiêu biểu là lăng mộ Ta-giơ Ma-han và lâu đài Thành Đỏ… 1.0 đ Câu 2: Trình bày nguyên nhân ra đời, hoạt động và vai trò của thành thị trung đại? 3 điểm a. Nguyên nhân ra đời của thành thị: - Từ thế kỉ XI, do sức sản xuất phát triển tạo điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa giản đơn. - Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hoá. Thị trường buôn bán tự do. - Thợ thủ công tập trung ở các ngã ba đường, bến sông, lập ra các xưởng thủ công để sản xuất và buôn bán, từ đó thành thị ra đời. 1.0 đ b. Hoạt động của thành thị: - Cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. - Cốt lõi: các xưởng thủ công - Tổ chức phường hội: có quy định chặt chẽ. - Thương đoàn, hội chợ để buôn bán, trao đổi và bảo vệ hàng hóa. 1.0 đ c. Vai trò của thành thị: - Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển. - Góp phần tích cực xoá bỏ chế độ phân quyền, thống nhất quốc gia. - Mang lại không khí tự do cho xã hội phong kiến Tây Âu, tạo tiền đề cho sự hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu như: Bô-lô-nha (Italia), O-xphớt (Anh), Xóoc-bon (Pháp)... 1.0 đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docR-đề thi sử 10 (HOA).doc
Tài liệu liên quan