Giáo án môn Tin học 12 - Bài tập thực hành số 4

1. Hoạt động khởi động:

a. Mục tiêu: Biết cách tạo biểu mẫu mới

Nội dung hoạt động

Nêu cách tạo biểu mẫu mới

Học sinh trả lời

C1: Nháy đúp vào Create form in design view để tự thiết kế.

C2: Nháy đúp vào Create form in design view ->Hội thoại -> Chọn bảng, chọn trường -> next -> hội thoại -> chọn cách bố trí biểu mẫu -> Next -> chọn kiểu biểu mẫu -> hội thoại -> Gõ tên biểu mẫu -> Chọn 1 trong 2 chế độ: Xem và nhập dl hoặc sửa biểu mẫu -> Finish.

Đặt vấn đề: chúng ta đã được sử dụng các nút lọc trên thanh công cụ với bảng; Hôm nay chúng ta sử dụng các nút lệnh với biểu mẫu.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 579 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 12 - Bài tập thực hành số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/10/2018 BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4 TIẾT NỘI DUNG Tiết 1(19) Bài 1, 2 (SGK trang 55) Tiết 2(20) Bài 3 (SGK trang 55) I. MỤC TIÊU: Kiến thức : Tạo biểu mẫu; Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế; Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu; Cập nhật và tìm kiếm thông tin trong chế độ biểu mẫu. Kỷ năng: Làm quen với việc thao tác trên máy tính Thiết kế được một biểu mẫu đơn giản sao cho hợp lí, dễ dùng và đạt yêu cầu để nạp dữ liệu cho bảng. Kiểm tra kỹ năng: Sử dụng thành thạo các nút lệnh sắp xếp, lọc. Thái độ: Nghiêm túc tự giác làm bài Tôn trọng cơ sở dữ liệu Năng lực hướng tới: Năng lực làm việc nhóm và năng lực công nghệ thông tin II. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên : Tài liệu , máy tính và phần mềm liên quan Học sinh: Bài thực hành III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Làm thực hành trên máy IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: TIẾT 19 BÀI TẬP THỰC HÀNH 4 TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN (TIẾT 1) Hoạt động khởi động: Mục tiêu: Biết khái niệm biểu mẫu Nội dung hoạt động Nêu khái niệm biểu mẫu Học sinh trả lời Là một loại đối tượng trong MS - Access được thiết kế để: + Hiển thị dl trong bảng một cách thuận tiện, để xem và cập nhật dl. + Thực hiện các thao tác thông qua nút lệnh (được thiết kế trên biểu mẫu). Đặt vấn đề: Chúng ta đã thực hành cập nhật dữ liệu trên bảng ở bài thực hành số 4. Chúng ta đã rút ra những nhược điểm nào? HS trả lời: Với dữ liệu nhiều chúng ta có thể cập nhật nhầm giữa các bản ghi, lí do một lúc hiển thị tất cả thông tin của các bản ghi. GV: Vì vậy hôm nay chúng ta sử dụng cấu trúc bảng của bài thực hành trước tạo biểu mẫu để so sánh giữa 2 cách cập nhật dữ liêu. Hoạt động hình thành kiến thức: Mục tiêu: Biết cách tạo biểu mẫu mới. Nội dung hoạt động Kỷ thuật tạo biểu mẫu HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Sử dụng bảng HOCSINH ở bài thực hành số 2 GV: Nêu nội dung bài toán Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu HS: Trả lời và thực hiện GV: Em hãy cho biết các nút lệnh liên quan đến việc tạo biểu mẫu? HS: Trả lời và thực hiện GV: Cách tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ? Theo dõi các thao tác Giáo viên làm trên máy HS: thực hành trên máy tính của mình. GV: Nêu nội dung bài toán. Nêu các thaot\ tác thêm bản ghi cho bảng theo biểu mẫu HS: Trả lời và thực hiện Các thao tác cần thực hiện? HS thực hiện các bước trên máy tính của mình Bài 1: (Bài tập số 1 - trang 55 - SGK) 1.Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOCSINH (Hình 44 - trang 55 - SGK) 2.Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ 3.Chỉnh sữa phông tiếng Việt; di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng Bài 2: (Bài tập số 2 - trang 55 - SGK) Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau: (mẫu trang 55 - SGK) Hoạt động luyện tập Mục tiêu: HS rút kinh nghiệm sau tiết thực hành. Nội dung: - GV gọi 2 học sinh lên bảng kiểm tra các nội dung đã thực hành, cả lớp quan sát, nhận xét, rút kinh nghiệm. - GV nhận xét buổi thực hành, đưa ra 1 số lỗi thường gặp để HS rút kinh nghiệm. - Ghi điểm cho các nhóm có kết quả thực hành tốt. Hoạt động vận dụng, mở rộng Mục tiêu: HS biết thêm các thao tác tạo các nút lệnh trên biểu mẫu. Nội dung: - GV: Cho HS xem biểu mẫu đã làm ở bài 1, hỏi các nút lệnh sau được dùng để làm gì? HS suy nghĩ, trả lời. HS tự tìm hiểu cách để tạo các nút lệnh trên. V. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: - Làm lại bài thực hành. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: - Làm hết các bài tập trong sách giáo khoa. Tiết sau: bài tập và thực hành 4 (T2) Bài 1: Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu sau: Hướng dẫn: Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ Chỉnh sửa phông chữ tiếng việt, di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đuíng. Thêm nút lệnh Bài 2:Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau: TIẾT 20 BÀI TẬP THỰC HÀNH 4 TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN (TIẾT 2) Hoạt động khởi động: Mục tiêu: Biết cách tạo biểu mẫu mới Nội dung hoạt động Nêu cách tạo biểu mẫu mới Học sinh trả lời C1: Nháy đúp vào Create form in design view để tự thiết kế. C2: Nháy đúp vào Create form in design view ->Hội thoại -> Chọn bảng, chọn trường -> next -> hội thoại -> chọn cách bố trí biểu mẫu -> Next -> chọn kiểu biểu mẫu -> hội thoại -> Gõ tên biểu mẫu -> Chọn 1 trong 2 chế độ: Xem và nhập dl hoặc sửa biểu mẫu -> Finish. Đặt vấn đề: chúng ta đã được sử dụng các nút lọc trên thanh công cụ với bảng; Hôm nay chúng ta sử dụng các nút lệnh với biểu mẫu. Hoạt động hình thành kiến thức: Mục tiêu: Biết cách sắp xếp và lọc dữ liệu Nội dung hoạt động Sắp xếp và lọc dữ liệu HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Sử dụng bảng HOCSINH ở bài thực hành số 2 GV: Nêu nội dung bài toán Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để hoàn thành yêu cầu bài toán HS: Trả lời và thực hiện trên máy tính của mình GV: Em hãy cho biết các nút lênh trên biểu mẫu, ý nghĩa của nó? So sánh với lệnh trên thanh bảng chọn? HS: Trả lời và thực hiện thao tác trên máy tính HS: Cách sắp xếp và lọc dữ liệu trên biểu mẫu ? Theo dõi các thao tác Giáo viên làm trên máy HS thực hành trên máy tính của mình. Bài 1: (Bài tập số 3 - trang 56 - SGK) 1.Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để lọc ra các học sinh nam của bảng HOCSINH (Hình 45 - trang 56 - SGK) 2.Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tương ứng trên bảng chọn Record (h46) để: a.Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần. b.Lọc ra các học sinh nữ. Hoạt động luyện tập Mục tiêu: HS rút kinh nghiệm sau tiết thực hành. Nội dung: - GV gọi 2 học sinh lên bảng kiểm tra các nội dung đã thực hành, cả lớp quan sát, nhận xét, rút kinh nghiệm. - GV nhận xét buổi thực hành, đưa ra 1 số lỗi thường gặp để HS rút kinh nghiệm. - Ghi điểm cho các nhóm có kết quả thực hành tốt. 4. Hoạt động vận dụng, mở rộng Mục tiêu: HS thực hiện được các thao tác khác trên biểu mẫu. Nội dung GV đưa yêu cầu để HS tìm hiểu thêm các thao tác trên biểu mẫu: - Trình bày biểu mẫu theo cách mà em cho là khoa học, đẹp nhất. - Sắp xếp danh sách học sinh theo tổ. - Tìm ra những học sinh nam tổ 1. - Tìm những học sinh có điểm tất cả các môn >8. HS thực hiện yêu cầu của GV. V. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: - Làm lại bài thực hành. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Tiết sau: liên kết giữa các bảng Mục đích của việc liên kết giữa các bảng là gì? Cách thực hiện liên kết giữa các bảng?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12513703.doc
Tài liệu liên quan