Đề kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011 môn: Tin học khối 6

Câu 3 Trong thư mục

A. Chứa đĩa và thư mục con; B. Chứa đĩa, tệp tin và thư mục con;

C. Chứa tệp tin và thư mục hoặc không chứa gì cả; D. Tất cả đều sai

Câu 4 Hệ điều hành thường được lưu trên

A. Đĩa cứng B. Đĩa mềm

C. Thiết bị nhớ flash ( hoặc USB) D. Tất cả đều đúng

Câu 5 Trên màn hình làm việc chính của windows thường có

A. Biểu tượng thùng rác B. Thanh công việc

C. Biểu tượng My Computer D. Cả (A),(B) và (C)

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011 môn: Tin học khối 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. Năm học 2010 - 2011 Môn : Tin học – Khối 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) I. Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất ( a, b, c hoặc d ,e) Câu 1 Hoạt động thông tin bao gồm những việc nào? A. Tiếp nhận, xử lí B. Tiếp nhận, lưu trữ C. Xử lí, lưu trữ D. Tiếp nhận, xử lí, lưu trữ, truyền Câu 2 Các đơn vị đo thông tin là A. Byte, kilo byte, mega byte, giga byte B. Giga byte, mega byte C. Bit, kilo byte, mega byte D. Giga byte, mega byte, kilo byte, byte, bit Câu 3 Trong thư mục A. Chứa đĩa và thư mục con; B. Chứa đĩa, tệp tin và thư mục con; C. Chứa tệp tin và thư mục hoặc không chứa gì cả; D. Tất cả đều sai Câu 4 Hệ điều hành thường được lưu trên A. Đĩa cứng B. Đĩa mềm C. Thiết bị nhớ flash ( hoặc USB) D. Tất cả đều đúng Câu 5 Trên màn hình làm việc chính của windows thường có A. Biểu tượng thùng rác B. Thanh công việc C. Biểu tượng My Computer D. Cả (A),(B) và (C) Câu 6 Các khối chức năng chính trong cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm có: A. Bộ nhớ, bàn phím, màn hình; B. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra, bộ nhớ C. Bộ xử lí trung tâm, bàn phím và chuột, máy in và màn hình; D. Bộ xử lí trung tâm và bộ nhớ, thiết bị vào, thiết bị ra. B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1 Có mấy dạng thông tin cơ bản? Đó là những loại nào? Cho ví dụ mỗi dạng thông tin (1đ) Câu 2 Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?Hệ điều hành là phần cứng hay phần mềm(2,5đ) Câu 3 Các dạng thao tác chính với tệp tin và thư mục (1,5đ) Câu 4 Quan sát hình dưới đây (2đ) a. Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới thư mục Vo bai tap b. Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới các tệp Thamkhao.doc và Toan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 1 Thong tin va tin hoc_12515625.doc
Tài liệu liên quan