Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 40: Bài tập

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên: - GV: giáo án, bài giảng điện tử.

2.2. Học sinh: - HS: chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

3.1. Ổn định tổ chức:1’

3.2. Kiểm tra bài cũ: không.

3.3. Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 40: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 40 Ngày soạn: 13/ 1/ 2018 Tuần dạy 21 Ngày soạn: 15/ 1/ 2018 Lớp dạy: Khối 8 BÀI TẬP 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - HS giải được các bài tập cớ sử dụng vòng lặp For..do. 1.2. Kỹ năng: - Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for..do. - Kĩ năng thao tác bàn phím. 1.3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - GV: giáo án, bài giảng điện tử. 2.2. Học sinh: - HS: chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức:1’ 3.2. Kiểm tra bài cũ: không. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Bài tập 1 (15’) Bài 1. viết chương trình tính tổng sau: S=1+2+3+4+5 Gv: chia thành các nhóm, 2 bàn 1 nhóm. Hs: hoạt động nhóm, đưa ra kết quả. Gv: nhận xét bài các nhóm. Gv: yêu cầu hs giải thích tác dụng của các câu lệnh. Gv: nhận xét. Bài 2. viết chương trình tính tích sau: P=2*3*4 Gv: chia thành các nhóm, 2 bàn 1 nhóm. Hs: hoạt động nhóm, đưa ra kết quả. Gv: nhận xét bài các nhóm. Gv: yêu cầu hs giải thích tác dụng của các câu lệnh. Gv: nhận xét. Bài 1. viết chương trình tính tổng sau: S=1+2+3+4+5 Giải Program tong; Uses crt; Var S,i:integer; Begin Clrscr; For i:=1 to 5 do s:=s+I; Write(‘Tong la: ‘); write(S); Readln; End. Bài 2. viết chương trình tính tích sau: P=2*3*4 Giải Program tich; Uses crt; Var P,i:integer; Begin Clrscr; P:=1; For i:=2 to 4 do P:=P+I; Write(‘Tich la: ‘); write(p); Readln; End. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. 4.1. Tổng kết: 1’ - Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. - Nhận xét tiết học. 4.2. Hướng dẫn tự học: 1’ Đối với bài học ở tiết học này: Về nhà làm các bài tập: Bài 1. viết chương trình in ra màn hình dãy số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bài 2. Viết chương trình in ra màn hình dãy số từ 1 đến 5 theo hàng dọc. Bài 3. Viết chương trình in ra màn hình một đoạn thẳng bằng các dấu *. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: - Chuẩn bị tiết sau tiếp tục học tiết Bài tập. .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc40.doc