Đề kiểm tra học kỳ II môn: Tin học 7

Câu 5 : Nút sắp xếp tăng

a b. c. d.

Câu 6: Để sắp xếp điểm của một môn học (vd Tin học), bước đầu tiên là.

a/ Bấm vào nút b/ Bôi đen hết vùng dữ liệu

c/ Click chuột vào cột Tin học c/ Bấm vào nút

Câu 7: Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây:

a/ Click phải tại hàng chọn Insert.

b/ Chọn hàng vào Insert chọn Columns.

c/ Chọn hàng vào Insert chọn Rows.

d/ Cả 2 câu a và b dều đúng.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn: Tin học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Võ Văn Chỉnh Họ và tên:... Lớp:.. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIN HỌC 7 ĐÈ 1 I. LÝ THUYẾT(4đ) Chọn câu trả lời em cho là đúng( mỗi câu 0,5đ) C©u 1: Khi tô viền cho các ô tính, phải sử dụng nút lệnh nào sau đây? a/ Borders b/ Fill Color . c/ Font Color d/ Đáp án khác. Câu 2. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? a/ (C2+D4)*B2; b/ = C2+D4* B2; c/ =(C2+D4)B2; d/ =(C2+D4)*B2; Câu 3: Cho dữ liệu trong các ô sau A1= 19; A2 = 12; A3 = 5. = SUM (A1: A3) có kết quả là: a/ 47 b/ 36 c/ 21 d/ 23 Câu 4: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là? a/ Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ b/ Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số c/ số Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi d/ Nhập sai dữ liệu. Câu 5 : Nút sắp xếp tăng a b. c. d. Câu 6: Để sắp xếp điểm của một môn học (vd Tin học), bước đầu tiên là. a/ Bấm vào nút b/ Bôi đen hết vùng dữ liệu c/ Click chuột vào cột Tin học c/ Bấm vào nút Câu 7: Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây: a/ Click phải tại hàng chọn Insert. b/ Chọn hàng vào Insert chọn Columns. c/ Chọn hàng vào Insert chọn Rows. d/ Cả 2 câu a và b dều đúng. Câu 8: Ñeå loïc döõ lieäu thöïc hieän leänh a/ Data/ Filter/Show All; b/ Data/ Filter/Advanced Filter; c/ Data/ Filter/AutoFillter; d/ Data/ Filter/AutoFilter. II. TỰ LUẬN(6đ) Câu 1(2đ):Trình bày cách sắp xếp dữ liệu là gì ? Hai nút lệnh và trong chương trình bảng tính có ý nghĩa gì? Câu 2(2đ): Nêu các thao tác tô màu nên và tô màu chữ các ô tính? Câu 2(2đ): Em hãy nêu lợi ích của việc xem trước trang tính trước khi in bằng lệnh Print Preview ======Hết====== ... . . Trường THCS Võ Văn Chỉnh Họ và tên:... Lớp:.. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIN HỌC 7 ĐÈ 2 I. LÝ THUYẾT(4đ) Chọn câu trả lời em cho là đúng( mỗi câu 0,5đ) C©u 1: Khi tô viền cho các ô tính, phải sử dụng nút lệnh nào sau đây? a/ Borders b/ Fill Color . c/ Font Color d/ Đáp án khác. Câu 2. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó chia cho giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? a/ (C2+D4)/B2; b/ = C2+D4/ B2; c/ =(C2+D4)B2; d/ =(C2+D4)/B2; Câu 3: Cho dữ liệu trong các ô sau A1= 19; A2 = 9; A3 = 5. = SUM (A1: A3) có kết quả là: a/ 47 b/ 36 c/ 21 d/ 33 Câu 4: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là? a/ Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số b/ Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ c/ số Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi d/ Nhập sai dữ liệu. Câu 5 : Nút giảm chữ số thập phân, em chọn: a b. c. d. Câu 6: Để sắp xếp điểm của một môn học (vd Tin học), bước đầu tiên là. a/ Bấm vào nút b/ Bôi đen hết vùng dữ liệu c/ Click chuột vào cột Tin học c/ Bấm vào nút Câu 7: Để làm phép toán 3/4 + 7/9, ta dùng lệnh a/ solve b/ simplify c/ expand d/ plot Câu 8: Ñeå loïc döõ lieäu thöïc hieän leänh a/ Data/ Filter/AutoFilter. b/ Data/ Filter/Advanced Filter; c/ Data/ Filter/AutoFillter; d/ Data/ Filter/Show All; II. TỰ LUẬN(6đ) Câu 1(2đ):Trình bày cách sắp xếp dữ liệu là gì ? Hai nút lệnh và trong chương trình bảng tính có ý nghĩa gì? Câu 2(2đ): Nêu các thao định dạng kiểu chữ,phong chữ và kẻ đường biên các ô tính? Câu 2(2đ): Em hãy nêu lợi ích của việc xem trước trang tính trước khi in bằng lệnh Print Preview? ======Hết====== ... . .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12465273.doc