Đề tài Biện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

MỤC LỤC

I/ Lý do chọn đề tài:

1. Đặt vấn đề Trang 1

2. Mục đích đề tài Trang 2

3. Lịch sử đề tài Trang 2

4. Phạm vi đề tài Trang 3

II/ Nội dung công việc:

1. Thực trạng đề tài Trang 4

2. Nội dung cần giải quyết Trang 5

3. Biện pháp giải quyết Trang 6-10

4. Kết quả Trang 11

III/ Kết luận:

1. Tóm lược giải pháp Trang 12-13

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng Trang 14

3. Kiến nghị với các cấp về điều kiện thực hiện Trang 14

 

doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/09/2013 | Lượt xem: 5206 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Đặt vấn đề Sáng kiến là việc suy nghĩ ra cái mới, phương pháp làm mới, giải pháp mới để thực hiện trong hoạt động thực tiễn của con người. Cịn kinh nghiệm là những gì con người tích lũy được qua thời gian hoạt động thực tiễn. Trong lịch sử phát triển của mình, con người khơng ngừng phát triển sáng kiến và tổng kết kinh nghiệm. Nhờ đĩ mà khoa học – cơng nghệ ngày càng phát triển, năng suất lao động ngày một tăng lên, hàng hĩa dùng cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng dồi dào, phong phú về mẫu mã, tiện tích về mặt sử dụng. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhiều giải pháp cải tiến quản lí, cải tiến kỹ thuật đã mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp hàng tỉ đồng. Đối với ngành Giáo dục – Đào tào đã cĩ rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên đĩng gĩp tích cực cho sự thành cơng trong sự nghiệp giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày càng bắt kịp với các nước tiên tiến trên thế giới. Về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, “Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, cơng nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trị trung tâm văn hĩa, khoa học, cơng nghệ của địa phương hoặc cả nước” (Trích Điều 18 Luật Giáo dục năm 2005). Trong các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục ta hiện nay cũng đã cĩ những chỉ đạo trong việc thực hiện các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một các tồn diện như chủ trương “mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường cĩ một kế họach cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi huyện cĩ một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” (Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011). Do đĩ, việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cịn là một nhiệm vụ chung của mỗi CB.GV làm cơng tác giáo dục. Việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) gắn liền với sự gắn bĩ nghề nghiệp, sự nỗ lực của mỗi CB.GV nhằm gĩp phần cho nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học, gắn liền với phong trào thi đua của đơn vị như: phong trào thi đua “Hai tốt”, đổi mới PP trong dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học,... Mặc dù Ban giám hiệu hầu hết các trường rất quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ mình thực hiện đề tài SKKN nhưng tâm lý đội ngũ nĩi chung cịn rất e dè khi thực hiện. Cĩ nhiều trường hợp việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cịn mang tính lý thuyết, tính thực tiễn chưa cao. Đây là vấn đề mâu thuẫn giữa giá trị của một sáng kiến kinh nghiệm cịn xảy ra hiện nay. Chính vì thế, việc quan tâm cần tìm ra biện pháp nhằm giúp đỡ đội ngũ thực hiện SKKN trong nhà trường đĩ là nhiệm vụ và việc làm cần thiết hiện nay của Ban giam hiệu, đặc biệt là vai trị của của Hiệu trưởng trong nhà trường, gĩp phần vào việc thực hiện tổ chức nghiên cứu khoa học trong trường phổ thơng. 2. Mục đích đề tài. Đề tài này nhằm tạo điều kiện phát huy năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ, giúp đội ngũ cĩ điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện SKKN. Làm cho đội ngũ tự tin để thực hiện, gĩp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nhất là nhiệm vụ về đổi mới PP trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đồng thời cũng là một trong những giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học trong nhà trường. 3. Lịch sử đề tài Việc giúp đội ngũ thực hiện SKKN là một trong những nhiệm vụ mà bất kỳ quản lí trường học nào cũng chú trọng, cĩ nhiều đề tài viết về việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Tuy nhiên, tài liệu chia sẽ kinh nghiệm trong quản lý đặc biệt là biện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường cịn ít. Hơn nữa, điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất ở mỗi trường cũng khác nhau nên vấn đề này tơi luơn quan tâm và chú trọng nhiều năm nay. Từ thực tiễn làm cơng tác quản lý tơi rất quan tâm đến việc thực hiện đề tài SKKN của GV. Do đĩ, đề tài này được nghiên cứu với các số liệu thực trạng từ các năm học 2006-2007, 2007-2008 và đúc kết kinh nghiệm bản thân, áp dụng các giải pháp vào các năm học 2008-2009, 2009-2010 đến nay tơi thấy cĩ hiệu quả. Trong năm học 2010-2011 này tơi mạnh dạng áp dụng và giới thiệu đề tài này với mong muốn chia sẽ kinh nghiệm đồng nghiệp, để được đĩn nhận sự đĩng gĩp của đồng nghiệp, của hội đồng khoa học để giúp đề tài ngày càng hồn thiện hơn. 4. Phạm vi đề tài Cĩ nhiều đề tài nghiên cứu trong nhà trường nhằm giúp nhà trường hồn thành tốt kế hoạch năm học, nâng cao chất lượng giáo dục và uy tín trong nhà trường, thực hiện tốt cơng tác phối hợp với các ban ngành đồn thể, ... Tuy nhiên, đề tài này chỉ giới hạn trong việc tổ chức thực hiện SKKN trong nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện các kinh nghiệm trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy-học trong nhà trường. II. NỘI DUNG CƠNG VIỆC ĐÃ LÀM 1. Thực trạng Trường THCS Bình Tân là một trường vùng sâu thuộc xã Bình Tân huyện Mộc Hĩa. Trường được thành lập từ năm học 200-2003 đến nay, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cịn thiếu thốn rất nhiều. Hiện trường cĩ 04 phịng học cho HS 8 lớp (2 ca/ngày), 2 phịng bộ mơn, 1 thư viện; số GV đứng lớp là 19, trình độ GV đạt độ chuẩn và trên chuẩn 100%. Đa số giáo viên đều trẻ, tuổi nghề cịn ít. Do đĩ, việc cần thiết học tập kinh nghiệm đồng nghiệp đi trước, tìm tịi các giải pháp, các sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học là rất cần thiết. Trong những năm qua, cơng tác thi đua gắn liền với việc thực hiện SKKN được nhà trường và đội ngũ cĩ quan tâm thực hiện. Song, việc vận động giáo viên đăng ký thi đua, đăng ký thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm là một trong những khĩ khăn của nhà trường bởi bản thân giáo viên cịn e dè, ngại khĩ. Giáo viên cịn lúng túng qua việc chọn đề tài nghiên cứu, chưa mạnh dạng áp dụng các giải pháp thực hiện, việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn GV thực hiện đề tài cũng cịn nhiều hạn chế. Thống kê về việc thực hiện đề tài trong những năm học 2006-2007 và 2007-2008 thể hiện như sau: Năm học Số GV dạy lớp Số GV đăng ký thực hiện SKKN SKKN đạt cấp trường SKKN đạt cấp huyện SKKN đạt cấp tỉnh 2006-2007 17 13 5 5 0 2007-2008 18 15 5 7 0 Qua bảng số liệu trên, cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu lại các văn bản, quá trình tổ chức thực hiện đề tài, nghiên cứu lại các đề tài của của giáo viên tơi nhận thấy cịn một số hạn chế như sau: - Giáo viên cĩ quan tâm tới việc thực hiện SKKN nhưng vẫn cịn một vài giáo viên cịn ngạy khĩ, chưa mạnh dạng đăng ký thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm. - Một số SKKN cịn viết theo hình thức mang tính lý thuyết, thời gian đầu tư thực hiện một sáng kiến kinh nghiệm chưa nhiều. Chính vì thế cịn cĩ những sáng chưa đạt yêu cầu, chưa cĩ sáng kiến kinh nghiệm đạt được ở cấp cao hơn. - BGH nhà trường chưa chú trọng đến việc tổ chức hướng dẫn cho GV hồn thành một SKKN, vì thế cĩ những sáng kiến cịn viết theo hình thức kể lại những cơng việc đã làm. - Việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện SKKN của nhà trường chưa cụ thể, chưa tổ chức quy trình xét chọn SKKN một cách khoa học. 2. Nội dung cần giải quyết Để giúp đội ngũ thực hiện tốt SKKN của mình nĩi chung và giáo viên thực hiện tốt các sáng kiến trong dạy học nĩi riêng, với những thực trạng như trên, tơi tập trung giải quyết các vấn đề sau: Thứ nhất, chú trọng việc xây dựng kế hoạch thực hiện SKKN trong đơn vị. Thứ hai, Giúp giáo viên nâng cao nhận thức trong việc thực hiện SKKN trong dạy học, tạo động lực cho giáo viên tự tin để thể hiện những ý tưởng, mạnh dạng áp dụng những sáng kiến của mình trong quá trình nghiên cứu thực hiện. Thứ ba, Hướng dẫn giáo viên phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm Thứ tư, Thực hiện tốt quy trình tổ chức xét chọn sáng kiến kinh nghiệm 3. Biện pháp giải quyết 3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong đơn vị. Kế hoạch là tồn bộ những điều vạch ra một cách cĩ hệ thống về những cơng việc dự định làm trong một thời gian quyết định với cách thức, trình tự, thời gian tiến hành. Xây dựng kế hoạch thực hiện SKKN trong đơn vị cũng như việc xây dựng kế hoạch năm học và các kế hoạch khác, đĩ là quá trình lao động khoa học, sáng tạo để cho ra một quyết định quản lý quan trọng của người Hiệu trưởng. Kế hoạch cĩ cơ sở khoa học, gắn với thực tiễn thì sẽ mang lại kết quả như mong muốn của nhà quản lý. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện SKKN trong nhà trường giúp cho người Hiệu trưởng sẽ nghiên cứu kỹ về khả năng đội ngũ, tạo ra những nét mới trong cơng tác, từ đĩ phát huy được hết năng lực của đội ngũ. Trong quá trình xây dựng kế hoạch tơi chú trọng các vấn đề sau: * Thời gian xây dựng, triển khai kế hoạch: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện SKKN phải được hồn thành ngay từ đầu năm học cùng với kế hoạch năm học của nhà trường. Việc xây dựng các nội dung, thời gian thực hiện trong kế hoạch khơng nên chỉ chủ quan từ Hiệu trưởng mà cĩ sự nghiên cứu, bàn bạc thống nhất của các đồng chí trong BGH nhà trường, của tổ khối. Cơng tác tổ chức triển khai kế hoạch cũng được tổ chức ngay từ đầu năm, cùng với kế hoạch thi đua của nhà trường. Trong quá trình triển khai tơi tổ chức thành một buổi sinh hoạt chuyên đề, vừa triển khai, vừa thảo luận từ đĩ cĩ sự thống nhất của tập thể nhằm kế hoạch mang tính thực thi cao. Tuyệt đối tránh trường hợp lồng nghép quá nhiều nội dung trong cuộc họp tổ chức triển khai nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện SKKN trong đội ngũ. * Chọn lực lượng tham gia vào hội đồng xét SKKN Cơng việc này khơng nếu để cuối năm mới thực hiện mà phải cĩ sự chuẩn bị từ đầu. Lực lượng tham gia phải là những người cĩ khả năng chỉ đạo, vận động, hướng dẫn giáo viên trong thực hiện. Thành phần lực lượng tham gia thực hiện gồm BGH, Cơng đồn, Đồn TN và một số GV cĩ kinh nghiệm trong việc thực hiện SKKN. Một lưu ý quan trọng trong việc xây dựng lực lượng hội đồng xét SKKN là cơng tác tập huấn, chia sẽ kinh nghiệm bản thân cho lực lượng mà tơi luơn quan tâm thực hiện. * Gợi ý một số đề tài, một số nội dung mà giáo viên cĩ thể đăng ký chọn lựa Đây là nội dung mà tơi thấy rất cần thiết cho đơn vị cĩ lực lượng giáo viên dạy lớp với đa số tuổi nghề cịn ít của trường tơi. Gợi ý một số đề tài, một số nội dung mà giáo viên cĩ thể đăng ký chọn lựa vừa giúp giáo viên khơng lúng túng trong việc chọn lựa đề tài nghiên cứu, vừa tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tập trung nghiên cứu những đổi mới trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, ở đây chỉ giới thiệu một số nội dung mà giáo viên cĩ thể tập trung nghiên cứu để thực hiện đề tài chứ khơng phải là những đề tài cụ thể để giáo viên thực hiện, vì như thế sẽ khơng phát huy hết khả năng, tính tư duy, sáng tạo của GV. Trong kế hoạch thực hiện đề tài SKKN tơi định hướng một số nội dung cho GV tập trung nghiên cứu như: - Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ mơn - Giúp học sinh học tốt các mơn học (hoặc một chương, một dạng bài tập,…) - Kinh nghiệm trong giảng dạy bộ mơn (hoặc một bài dạy, một chương nào đĩ) - Ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong soạn giảng nhằm đạt hiệu quả cao. - Các kinh nghiệm trong cơng tác chủ nhiệm, trong giáo dục đạo đức học sinh - Cơng tác quản lý chuyên mơn (giành cho BGH, tổ trưởng chuyên mơn) - Cơng tác phối hợp các lực lượng trong và ngồi nhà trường …. Với những gợi ý trên cũng chưa phải là đủ, nhưng cũng là một trong những nội dung quan trọng mà hiện nay ta cần quan tâm và thực hiện tốt. 3.2 Phát huy các tổ chức đồn thể trong nhà trường nhằm giúp giáo viên nâng cao nhận thức trong việc thực hiện SKKN trong dạy học, tạo động lực cho giáo viên tự tin để thể hiện những ý tưởng, mạnh dạng áp dụng những sáng kiến của mình trong quá trình nghiên cứu thực hiện. a) Phát huy vai trị của các tổ chức đồn thể trong nhà trường Trong cơng tác phối hợp các tổ chức đồn thể trong nhà trường đặc biệt là Cơng đồn, Chi đồn tơi luơn gắn với cơng tác phối hợp, động viên giáo viên nâng cao ý thức trong thực hiện SKKN. Mỗi cơng đồn viên, mỗi đồn viên thanh niên đều phải cĩ giải pháp nâng cao hiệu quả cơng tác, nhất là trong giảng dạy – giáo dục học sinh. Trong các cuộc họp của các tổ chức trên đầu năm đưa nội dung này vào bàn bạc, thảo luận để từ đĩ giúp giáo viên tìm ra ý tưởng của mình, tìm ra được một đề tài nghiên cứu thích hợp với vị trí, vài trị, chức năng của mình. Trong cơng tác thi đua của các tổ chức trên phải gắn với việc thực hiện sáng kiến, áp dụng giải pháp mới trong cơng tác để đạt hiệu quả cao hơn. Cán bộ làm cơng tác Cơng đồn, cơng tác Đồn TN phải thực hiện tốt cơng tác tuyên truyền, vận động lực lượng mình phụ tránh thực hiện. Cơng tác vận động GV đăng ký thực hiện đề tài thơng qua phiếu đăng ký thi đua (cĩ ghi tên đề tài cụ thể) được hồn thành vào đầu năm học và phải trước khi tổ chức đại hội CBCC nhà trường. Như thế, việc tổ chức phát động phong trào thi đua trong nhà trường thơng qua đại hội CBCC sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Việc phối hợp các lực lượng trên được thể hiện rõ ràng về trách nhiệm cụ thể thơng qua kế hoạch liên tịch với BGH nhà trường, là cơ sở để cuối năm tổ chức đánh giá về cơng tác phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng trong các cuộc họp liên tịch đều được tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. b) Tạo điều kiện để giáo viên mạnh dạng áp dụng những sáng kiến của mình trong quá trình nghiên cứu thực hiện Giáo viên cĩ hồn thành được sáng kiến kinh nghiệm hay khơng, cĩ các giải pháp hay, cĩ hiệu quả cao hay khơng thì việc tạo điều kiện để giáo viên mạnh dạng áp dụng những giải pháp sáng kiến của mình trong quá trình nghiên cứu thực hiện là rất quan trọng. Tuy nhiên, phải chú trọng đến tính khả thi của các giải pháp trên. Do đĩ, tơi tập trung vào các cơng việc sau: - Sau khi mỗi GV đăng ký xong đề tài nghiên cứu (khoảng giữa tháng 10) thì phải xây dựng dự thảo thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Nội dung trong dự thảo phải thể hiện được thực trạng, nội dung cần giải quyết, các biện pháp giải quyết chủ yếu, thời gian thực hiện đề tài, dự kiến các nguồn lực cần hỗ trợ,... - Khi các giải pháp dự kiến trên được lực lượng hội đồng nhận thấy khả thi thì mạnh dạng cho GV được phép thử nghiệm, thực hiện. - Trong các biện pháp thực hiện của GV cĩ liên quan đến ngành nào, lực lượng nào tơi tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ngành đĩ để hỗ trợ GV. Đồng thời tạo thêm điều kiện hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị hiện cĩ của nhà trường cho GV thực hiện. - Tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT, giúp GV tra cứu thêm thơng tin trong quá trình thực hiện. Phối hợp với thư viện nhà trường giới thiệu thêm một số sách để giáo viên tham khảo. - Một trong những cơng việc rất quan trọng là tơi tập trung lực lượng hỗ trợ GV kiểm tra kết quả từng giai đoạn, kịp thời điều chỉnh khi phát hiện cĩ sai sĩt một cách kịp thời, tránh trường hợp những giải pháp khơng khả thi, mang lại hậu quả khơng mong muốn. Ít nhất phải cĩ 1 lần tổ chức kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm sau khi cĩ kết quả HKI của năm nghiên cứu. Với những việc làm trên vừa giúp giáo viên định hướng các giải pháp thực hiện, loại bỏ các giải pháp khơng mang tính khoa học, thực tiễn đồng thời là những hỗ trợ tích cực cho GV thực hiện. 3.3 Tổ chức hướng dẫn giáo viên phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm hồn thành sáng kiến kinh nghiệm. Thực ra việc hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm khơng phải để đến cuối năm, đến khi thực hiện xong các giải pháp rồi mới hướng dẫn mà đây là cơng việc mà tơi thực hiện ngay từ đầu năm, cùng với việc triển khai kế hoạch thực hiện SKKN. Nhưng việc tổ chức hướng dẫn lại vào khoảng thời gian sau khi giáo viên thực hiện xong các giải pháp của mình là rất cần thiết (thường khoảng tháng 4) Khi hướng dẫn giáo viên viết SKKN tơi luơn hướng dẫn một các cụ thể từ hình thức trình bày đến cách viết từng mục như thế nào (đồng nghiệp cĩ thể tham khảo tại trong thư mục chia sẽ kinh nghiệm _ SKKN), ngồi ra tơi cịn phân tích thêm một số đề tài đạt giải cao để cho GV hiểu rõ hơn về cách viết. Thực hiện tốt quy trình tổ chức xét chọn sáng kiến kinh nghiệm Việc xét duyệt một đề tài sáng kiến kinh nghiệm được nhà trường tổ chức theo một quy trình: - Thẩm định tính khả thi ở dự thảo đề tài (đã nêu ở mục 3.2b) - Thẩm định của Hội đồng khoa học nhà trường vào cuối năm. Việc tổ chức thẩm định cuối năm được tổ chức thực hiện như sau: + Nhĩm nghiên cứu minh chứng (nhĩm 1): Các thành viên trong nhĩm cĩ nhiệm vụ rà sốt lại các số liệu, các minh chứng được nêu lên, được dẫn chứng trong đề tài, tác dụng và hiệu quả của đề tài. + Nhĩm nghiên cứu tính khoa học, tính thực tiễn của các giải pháp (nhĩm 2): Xem các nội dung, giải pháp đề ra trong đề tài cĩ mang tính khoa học, thực tiễn hay khơng, cĩ phù hợp với yêu cầu hiện nay và trong tương lai hay khơng, kiểm tra lại về hình thức, ngữ pháp,… + Cĩ ít nhất 02 thành viên (1 trong nhĩm 1 và 1 trong nhĩm 2) cùng tham gia xét duyệt 1 đề tài. + Xét duyệt của chủ tịch hội đồng khoa học nhà trường. Đề tài được chọn phải cĩ sự thống nhất của các thành viên được phân cơng xét duyệt và được chủ tịch hội đồng khoa học nhà trường xét duyệt. 4. Kết quả đạt được Qua những năm áp dụng các giải pháp trên từ năm học 2008-2009 đến nay, đặc biệt là trong năm học 2010-2011, tơi nhận thấy việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ nhà trường nĩi chung và giáo viên dạy lớp nĩi riêng cĩ nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá tốt, thể hiện qua các số liệu sau: Năm học Số GV dạy lớp Số GV đăng ký thực hiện SKKN SKKN đạt cấp trường SKKN đạt cấp huyện SKKN đạt cấp tỉnh 2008-2009 18 17 5 10 0 2009-2010 18 18 8 10 0 2010-2011 19 19 8 10 1 Qua bảng kết quả trên ta nhận thấy rằng số giáo viên đăng ký thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cĩ tăng lên, số đề tài đạt cấp trường, cấp huyện cĩ tăng lên so với năm học trước. Đặc biệt năm học 2010-2011 cĩ 01 đề tài được đề nghị cấp tỉnh xét duyệt. Ngồi ra trong quá trình nghiên cứu thực hiện tơi cịn thấy một số kết quả tích cực khác như: - Đa số giáo viên khơng cịn ngại khĩ, e dè trong việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm (trong hai năm học 2009-2010 và 2010-2011 cĩ 100% giáo viên dạy lớp đăng ký) mà xem đĩ là tránh nhiệm, là một nhiệm vụ thường xuyên của người thầy nhằm nêu cao tinh thần “Tự học và sáng tạo” cho HS noi theo. Đa số giáo viên đều nhận thức rằng việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm là một tổ chức nghiên cứu khoa học rất cần thiết và bổ ích cho người giáo viên, giúp giáo viên luơn phân đấu tìm ra cái mới, giải pháp mới để nâng cao hiệu quả hơn trong cơng tác, bắt nhịp cùng xu thế giáo dục chung của thời đại. - Thu hút sự quan tâm về việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong tồn đơn vị: Ban giám hiệu quan tâm hơn, cĩ sự đầu tư, tích cực hỗ trợ giáo viên thực hiện. Giáo viên tự tin trong việc thực hiện các giải pháp mà mình đã đề ra. - Quá trình tổ chức thực hiện đề tài của nhà trường cĩ sự phối hợp đồng bộ, cĩ quy trình xét chọn tạo sự dân chủ, chọn lựa những đề tài thật sự mang tính khoa học, tính thực tiễn sư phạm, thật sự mang lại hiệu quả cao cho cơng tác giảng dạy - giáo dục. - Cĩ đề tài được đề nghị cơng nhận ở mức độ cao hơn (01 đề tài đề nghị cấp tỉnh đánh giá). III. KẾT LUẬN 1. Tĩm lược giải pháp Tùy điều kiện cụ thể của từng trường mà Hiệu trưởng cĩ những biện pháp khác nhau để giúp đỡ đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh, mang lại hiệu quả cao trong cơng tác. Sau đây là một số giải pháp mà tơi đã tập trung tập trung thực hiện: Cơng việc đầu tiên là người cán bộ quản lí cần phải đánh giá lại việc tổ chức thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường, việc phát huy năng lực đội ngũ như thế nào, cĩ những ưu điểm và hạn chế ra sao. Từ đĩ bắt tay vào việc xây dựng kết hoạch. Phải nhận định rằng kế hoạch thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường cũng quan trọng khơng kém gì so với kế hoạch thực hiện chuyên mơn của nhà trường. Bởi nĩ là một trong những biện pháp để giúp nhà trường thực hiện kế hoạch đổi mới PP dạy học, chống dạy học theo kiểu “đọc - chép” mà ngành giáo dục ta hiện nay đang kiến quyết thực hiện. Trong xây dựng kế hoạch cần lưu ý về mặt thời gian xây dựng và triển khai kế hoạch (nên thực hiện ngay từ đầu năm), việc lựa chọn các lực lượng tham gia vào hội đồng xét duyệt SKKN và nên cĩ một số định hướng, những nội dung để giáo viên tham khảo lựa chọn. Chú trọng hiệu quả cơng tác phối hợp với các đồn thể trong và ngồi nhà trường trong thực hiện. Mỗi đồn thể cần làm tốt cơng tác vận động, cơng tác thi đua gắn với việc tìm ra giải pháp để đạt năng xuất, hiệu quả cao trong cơng tác. Chú trọng cơng tác tuyên truyền để giáo viên nhận thức đúng đắn việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, tránh trường hợp sáng kiến hình thức, lý thuyết, mang tính đối phĩ vì cơng tác thi đua. Trong cơng tác phối hợp BGH và các đồn thể cần thể hiện bằng các văn phản phối hợp cụ thể, cĩ tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là Hiệu trưởng cần quan tâm, hỗ trợ giáo viên một cách tích cực để giáo viên cĩ điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng và thực hiện các giải pháp nghiên cứu của mình. Đồng thời thực hiện tốt việc tổ chức cho giáo viên phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm sau khi đã hồn thành, bởi việc viết sáng kiến kinh nghiệm địi hỏi phải cĩ kinh nghiệm, phải đảm bảo tính logic để sao cho người đọc cĩ thể hiểu áp dụng được sáng kiến đĩ vào thực tiễn theo điều kiện của mình. Một trong những cơng việc quan trọng mà tơi quan tâm thực hiện là tính khoa học, thực tiễn trong quá trình xét chọn đề tài SKKN. Quy trình mà tơi áp dụng thực hiện gồm cĩ thẩm định sơ bộ dự thảo SKKN và tổ chức thẩm định vào cuối năm học. Từ đĩ giúp cho hội đồng khoa học nhà trường chọn lựa những sánh kiến kinh nghiệm thật sự mang lại hiệu quả cao, đảm bảo sự cơng bằng trong xét duyệt. Với việc áp dụng các giải pháp trên đã giúp cho đơn vị chúng tơi cĩ những thành cơng nhất định trong việc giúp đỡ giáo viên thực hiện SKKN, gĩp phần nâng cao thành tích của nhà trường trong những năm học qua, đặc biệt là năm học 2010-2011. 2. Phạm vi áp dụng Đề tài này cĩ thể áp dụng được vào các trường học, đặc biệt là các trường cĩ lực lượng giáo viên cịn trẻ, tuổi nghề cịn ít, các trường cĩ điều kiện về cơ sở vật chất tương tự như trường THCS Bình Tân. 3. Kiến nghị Nhằm giúp nhà trường thực hiện tốt việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, hướng tới việc tổ chức nghiên cứu khoa học trong nhà trường một cách cĩ hiệu quả hơn tơi đề nghị cấp trên xem xét các vấn đề sau: - Cần cĩ thêm chuyên mục về trao đổi phương pháp dạy học, sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học trên các trang Gáo dục của phịng, Sở, Bộ. - Bổ sung thêm tư liệu về đổi mới phương pháp dạy học, các tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học trong trường phổ thơng. - Các sáng kiến kinh nghiệm được thẩm định cĩ hiệu quả cần được tổ chức giới thiệu rộng rãi theo từng loại đề tài. Trên đây là “Một số biện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường” mà tơi đã tổ chức áp dụng tại đơn vị và đạt được hiệu quả khá tốt. Do thời gian kinh nghiệm bản thân cịn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi những thiếu sĩt. Rất mong hội đồng khoa học và các đồng nghiệp đĩng gĩp ý kiến để đề tài hồn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Bình Tân, ngày 15 tháng 5 năm 2011 Người thực hiện Trần Chí Bằng MỤC LỤC I/ Lý do chọn đề tài: Đặt vấn đề Trang 1 Mục đích đề tài Trang 2 Lịch sử đề tài Trang 2 Phạm vi đề tài Trang 3 II/ Nội dung công việc: Thực trạng đề tài Trang 4 Nội dung cần giải quyết Trang 5 Biện pháp giải quyết Trang 6-10 Kết quả Trang 11 III/ Kết luận: Tóm lược giải pháp Trang 12-13 Phạm vi, đối tượng áp dụng Trang 14 Kiến nghị với các cấp về điều kiện thực hiện Trang 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường.doc
Tài liệu liên quan