Đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 3

3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 3

4. Giả thuyết khoa học 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3

6. Phạm vi nghiên cứu 4

7. Phương pháp nghiên cứu 4

8. Cấu trúc luận văn 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VI ÊN 5

1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5

1.2. Một số khái niệm 7

1.2.1. Giảng viên 7

1.2.2 Phát triển đội ngũ giảng viên 13

1.2.3. Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên 16

1.3 Vị trí, vai trò của giảng viên trong nhà trường 27

1.4 Các yếu tố tác động đến quản lý phát triển đội ngũ giảng viên 28

1.4.1. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực 28

1.4.2 Chế độ chính sách đối với giảng viên 32

1.4.3. Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học 32

1.5 Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giảng viên 33

1.5.1. Quản lý công tác tuyển dụng giảng viên 33

1.5.2. Quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên 37

1.5.3. Quản lý sử dụng giảng viên 38

1.5.4. Thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với giảng viên 40

Tiểu kết chương 1 41

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA 42

2.1 Khái quát về Trường Cán bộ Thanh tra 42

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Cán bộ Thanh tra 42

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cán bộ Thanh tra 43

2.1.3 Cơ sở vật chất của Trường. 45

2.1.4 Kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2004 đến nay của trường Cán bộ Thanh tra. 46

2.1.5. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra. 49

2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ thanh tra. 50

2.2.1. Số lượng đội ngũ giảng viên 50

2.2.2. Cơ cấu đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Thanh tra 53

2.2.3. Chất lượng đội ngũ giảng viên 58

2.3 Việc nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra. 63

2.4 Quản lý phát triển giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra 67

2.4.1. Quản lý tuyển dụng và tiếp nhận giảng viên 67

2.4.2. Quản lý bố trí, sử dụng giảng viên 70

2.4.3. Quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với giảng viên 72

2.4.4 Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 74

2.4.5 Đánh giá chung về công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của Trường 79

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA NHẰM NÂNG CẤP TRƯỜNG

LÊN HỌC VIỆN THANH TRA 85

3.1. Những cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp lên Học viện Thanh tra 85

3.2 Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 85

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 85

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 86

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 86

3.3. Các biện pháp cơ bản phát triển đội ngũ giảng viên 86

3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của giảng viên về tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cấp trường lên Học viện Thanh tra 87

3.3.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện việc quy hoạch đội ngũ giảng viên 88

3.3.3.Biện pháp 3: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy trình tuyển chọn giảng viên 97

3.3.4. Biện pháp 4. Sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên 100

3.3.5 Biện pháp 5. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 101

3.3.6. Biện pháp 6. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ giảng viên 111

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 112

3.5. Đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 116

3.5.1. Các bước tiến hành khảo nghiệm 116

3.3.2. Kết quả khảo nghiệm. 118

Tiểu kết chương 3 120

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 122

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

 

doc127 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 8073 | Lượt tải: 149download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của các hoạt động mà bản thân mỗi cá nhân, tổ chức đó mang lại. Tuy nhiên cần phải xem xét, phân tích đặc thù để đánh giá mức độ tác động của yếu tố giới tính đến công việc của tổ chức, cá nhân đó như thế nào. Bảng 2.5 Cơ cấu giảng viên theo giới tính T ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GIỚI TÍNH NAM % N Ữ % 1 Phòng Đào tạo 6 4 66,7% 2 33,3% 2 Khoa Đại Cương 8 2 25% 6 75% 3 Khoa NV Thanh tra 9 3 33,3 6 66,7% 4 Khoa NV KN-TC 8 3 37,5 5 62,5 5 Khác 4 3 75% 1 25% Tổng 35 15 42,9% 20 57,1 (Nguồn: Trường Cán bộ Thanh tra cung cấp) Theo bảng tổng hợp này ta thấy tỷ lệ giảng viên nam là 42,9 %, giảng viên nữ là 57,1 %. Ta thấy tỷ lệ giảng viên nam so với nữ chênh lệch không nhiều: số giảng viên nữ chiếm lệ cao hơn nam giới. Đây là điều bình thường đối với một trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đó cũng là kiện thuận lợi để giảng viên của nhà trường học tập nâng cao trình độ. Tuy nhiên ở trưởng còn có một số điểm đặc trưng sau: - Đa số giảng viên nam là cán bộ lãnh đạo Trường, Phòng, Khoa số tiết kiêm nghiệm nhiều, nên thực tế giảng viên nữ thực hiện việc giảng dạy nhiều hơn. - Tuổi đời của giảng viên nữ phần lớn dưới 35 tuổi việc xây dựng gia đình và nghỉ thai sản, nghỉ nuôi con ốm của các nữ giảng viên làm cho nhà trường luôn phải có số lượng giảng viên dự phòng, nguy cơ thiếu giảng viên càng tăng. - Do đặc điểm về giới, phụ nữ thường phải chăm lo quán xuyến việc nhà nhiều hơn nam giới. Do thiên chức làm vợ, làm mẹ đã khiến phụ nữ phải giành nhiều thời gian cho việc chăm sóc và nuôi dạy con. Cho nên sự đầu tư cho công tác chuyên môn, học tập nâng cao trình độ và tham gia các hoạt động của nhà trường là một ghi nhận về sự cố gắng lớn của phụ nữ (hiện số giảng viên nữ có trình độ thạc sĩ và đang học cao học chiếm tới 40% số giảng viên có trình độ thạc sĩ của nhà trường). Trong công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác, với đức tính chu đáo, cẩn thận, chị em thường làm tốt hơn nam giới, đây là điểm mạnh của giảng viên nữ trong trường. Song một số giảng viên nữ còn có tư tưởng an phận, điều kiện và nhu cầu học tập ở trình độ cao ít. Vì thế trong công tác quản lý phát triển giảng viên nhà trường cần quan tâm chú ý đến những điều kiện khả năng của giới để động viên khuyến khích giúp giảng viên nữ khắc phục được những khó khăn về giới để ngày càng vươn lên hơn nữa. d) Về sự phân bổ giảng viên theo khoa, bộ môn Giảng viên cơ hữu tại trường phân chia theo đơn vị khoa, phòng không có sự chênh lệch lớn. Song vì các khoa vẫn thiếu giảng viên nên phải sử dụng giảng viên kiêm chức với tỷ lệ khá lớn 132 người vì giảng viên nhà trường chưa đảm nhận được một số chuyên đề về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng nên phải mời giảng viên thỉnh giảng. 2.2.3. Chất lượng đội ngũ giảng viên a) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Bảng 2.6: Tổng hợp đội ngũ giảng viên theo trình độ đào tạo TT KHOA, PHÒNG SL TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CN ĐANG HỌC THS THẠC SỸ NCS TS 1 P. Đào tạo 6 3 2 1 0 0 2 K.Đại Cương 8 2 4 2 0 0 3 K. Thanh tra 9 1 2 3 2 1 4 K. KN-TC 8 2 3 3 0 0 5 P. Khác 4 0 0 0 2 2 Tổng 35 8 11 9 4 3 9 4 3 100% 22,8% 31,4% 25,7% 11,4% 8,6% 25,7% 11,4% 8,6% (Nguồn: Trường Cán bộ Thanh tra cung cấp) * Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trường Cán bộ Thanh tra có 35 giảng viên, giảng viên có trình độ học vị cao chưa nhiều: Tiến sỹ có 03 giảng viên; 04 giảng viên đang nghiên cứu sinh; Thạc sỹ có 09 giảng viên; đang học cao học là 11 giảng viên; cử nhân là 8 giảng viên. Trên cơ sở dự báo về quy mô số lượng học viên của Trường Cán bộ Thanh tra và sắp tới đây là Học viện Thanh tra được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, căn cứ vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng các hệ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn ngày về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và các hệ đào tạo khác. Trên quan điểm tăng cường giảng viên cơ hữu để đảm bảo chủ động trong việc phân công giảng dạy và công tác tại trường. Với trình độ chuyên môn như vậy để chuẩn hoá đội ngũ giảng viên cần có sự nỗ lực cố gắng rất nhiều của chính bản thân các giảng viên, bên cạnh đó lãnh đạo nhà trường cũng cần có những chính sách phù hợp nhằm thu hút và điều kiện cho đội ngũ giảng viên này tham gia học tập đạt chuẩn, vượt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ sự nghiệp chung của nhà trường. Về trình độ nghiệp vụ sư phạm: Một số giảng viên đã tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm do Trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp. Tính đến nay 100% giảng viên đã có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định, đáp ứng đúng tiêu chuẩn giảng viên. b) Trình độ tin học, ngoại ngữ Về trình độ tin học: Nhà trường có 35 giảng viên có trình độ tin học trình độ B trở lên (Trình độ Tin học văn phòng). Số giảng viên có trình độ C tin học 07 người chiếm tỷ lệ 20%. khả năng sử dụng máy tính và ứng dụng các phần mềm như một phương tiện có hiệu quả vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học có nhiều thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn một số ít giảng viên lớn tuổi sử dụng máy tính không thường xuyên, đây là điểm còn hạn chế, bất cập giữa văn bằng, chứng chỉ với thực tế sử dụng máy tính của giảng viên. Từ đó ảnh hưởng đến việc đổi mới phương pháp dạy học, hiện đại hoá phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng các trang thiết bị hiện đại với trình độ tin học hiện có của đội ngũ giảng viên. Về trình độ ngoại ngữ, đa số giảng viên có trình độ B ngoại ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên trình độ đạt được và khả năng sử dụng ngoại ngữ còn nhiều bất cập. Theo thống kê có 100% giảng viên có trình độ B về ngoại ngữ trở lên trong đó có 05 giảng viên trình độ C(8,6%). Tuy nhiên việc giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ không thường xuyên nên hiện nay phần lớn giảng viên hàng ngày không sử dụng được ngoại ngữ trong hoạt động và giao tiếp. Điều này ảnh hưởng đến con đường học tập nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, đặc biệt là đào tạo ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, chính việc hạn chế về khả năng ngoại ngữ đã làm cho một số giảng viên có tâm lý e ngại, an phận và tự đánh mất cơ hội, chỉ tiêu đào tạo hàng năm. Đồng thời nó còn ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế nhất là trong giai đoạn hiện nay khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một tất yếu khách quan, bất kỳ quốc gia nào cũng đều bị ảnh hưởng và chịu sự chi phối đó. Đây là một thực trạng rất đáng được quan tâm bởi Tin học và Ngoại ngữ là hai công cụ rất hữu ích để nâng cao trình độ chuyên môn, hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,... Đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế WTO. Đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục cần có kế hoạch, biện pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. c) Chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Để có cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra sát thực hơn trong giai đoạn hiện nay, ngoài việc tìm hiểu và thống kê về thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường về trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ và trình độ nghiệp vụ sư phạm được đào tạo. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát và xin ý kiến các đồng chí cán bộ quản lý, giảng viên và học sinh của nhà trường về phẩm chất nhà giáo; trình độ chuyên môn; năng lực sư phạm và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên nhà trường. Chúng tôi đã tiến hành hỏi và xin ý kiến đánh giá của 33 cán bộ quản lý và 102 Học viên hệ đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên tại trường. Kết quả thu được như sau: Bảng 2.7: Tổng hợp ý kiến đánh giá của CBQL, GV và học viên về chất lượng đội ngũ giảng viên nhà trường. Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu TS % TS % TS % TS % 1. Phẩm chất nhà giáo 115 85,19 16 11,85 4 2,96 0 0 2.Trình độ chuyên môn 83 61,48 40 29,63 12 8,89 0 0 3. Năng lực sư phạm 65 48,15 45 33,33 25 18,52 0 0 4.Năng lực NCKH 19 14,07 35 25,93 81 60,0 0 0 Nhận xét: Qua kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến của các đồng chí CBQL và học viên hệ Thanh tra viên có thể kết luận: - Đa số giảng viên của trường được đánh giá là có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn khá, tốt. - Năng lực sư phạm và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên không đồng đều, còn nhiều phiếu đánh giá ở mức trung bình. Vì vậy các nội dung này cần bồi dưỡng thêm. Các đồng chí cán bộ quản lý của nhà trường đều cho rằng: để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, cần bồi dưỡng thêm cho đội ngũ giảng viên về các mặt: trình độ chính trị, kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sư phạm và đặc biệt là kỹ năng nghiên cứu khoa học... Trên đây là đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường, ngoài ra Trường còn có một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm chức ở Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia và Thanh tra chính phủ. Đặc điểm của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là đối với giảng viên ở Học viện Chính trị Hành chính có học hàm học vị cao, phù hợp với việc giảng dạy các môn đại cương, quản lý nhà nước; Giảng viên kiêm chức ở Thanh tra Chính phủ có kinh nghiêm thực tế về Thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, song về phương pháp sư phạm cần phải được bồi dưỡng mới có thể đảm bảo đạt chuẩn về phương pháp giảng dạy nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Thanh tra. * Nhận định đánh giá chung về chất lượng đội ngũ giảng viên Qua điều tra phân tích số liệu thống kê hàng năm về đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra trên các mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu... ứng với các nội dung quy định về tiêu chuẩn các ngạch công chức giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng của ngành Giáo dục-Đào tạo (Ban hành kèm theo quyết định số 538/TCCP-BCTL, ngày 18/12/1995 của Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về định mức quy định cho thấy chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra bên cạnh những điểm mạnh còn tồn tại một số bất cập chưa thức sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của nhà trường hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau: Thứ nhất, vẫn còn một số ít chưa được đào tạo bài bản ở các trường sư phạm nên trình độ năng lực sư phạm chỉ đạt ở mức trung bình. Số giảng viên đạt trình độ tiến sỹ còn rất ít, số lượng giảng viên thạc sỹ chưa nhiều so với tổng số giảng viên. Mặt khác một số giảng viên đã cao tuổi nên khó có điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, nên phải chuẩn bộ đội ngũ kế cận. Hiện tại đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra thống kê cho thấy trường có nguồn tiềm năng lớn. Song chỉ thiếu về số lượng và cơ cấu giảng viên giảng dạy nghiệp vụ. Nhà trường cần có sự đầu tư cho giảng viên tham gia các đoàn thanh tra tại Thanh tra Chính phủ, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, hoặc biệt phái về cơ quan thanh tra một thời gian. Thứ hai, trình độ tin học của đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra hiện nay: về văn bằng chứng chỉ đảm bảo, song một số giảng viên ít sử dụng máy tính và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thứ ba, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên nhà trường đang là vấn đề cần phải quan tâm, nhất là thực tế giao tiếp trong hợp tác quốc tế. Qua điều tra cho thấy năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Cán bộ thanh tra còn hạn chế. * Nguyên nhân của thực trạng trên: - Việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng kịp thời so với yêu cầu của Trường. - Cơ chế, chính sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong những năm qua còn chưa đồng bộ, chưa khuyến khích được đội ngũ giảng viên đi học tập nâng cao trình độ, nhất là số giảng viên trẻ. Nhiều giảng viên lớn tuổi xuất hiện tâm lý chung ngại học. Mặc dù nhà trường đã khuyến khích giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh, song các giải pháp đó còn chưa đủ mạnh để động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên đi học tập nâng cao trình độ, nhất là đi học cao học và nghiên cứu sinh. - Một số giảng viên nhà trường còn yếu kém, đặc biệt là nhận thức chưa thoả đáng về yêu cầu đối với bản thân không cầu tiến, chậm đổi mới tư duy, ít năng động và sáng tạo trong hoạt động. Đồng thời đời sống cán bộ giảng viên còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên. - Việc tuyển dụng giảng viên chưa được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch, chưa xây dựng được các chính sách ưu đãi, tuyển dụng, bố trí, sử dụng. Đặc biệt chưa có giải pháp để thu hút sinh viên giỏi, giảng viên có trình độ cao về công tác tại trường. Chưa có chính sách thoả đáng cho việc nghiên cứu khoa học nhất là nghiên cứu về lĩnh vực của Ngành đó là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 2.3 Việc nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành thanh tra là một hoạt động đặc thù, có quy mô đào tạo hàng năm lớn, phạm vi đào tạo rộng cho cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra trong phạm vi toàn quốc. Chính vì vậy, cần phải gắn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học thông qua việc nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra lên thành Học viện Thanh tra Nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách, khách quan về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ thanh tra nói riêng. Hoạt động thanh tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công bằng, dân chủ, minh bạch, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Với vai trò quan trọng như vậy, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thì việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong những năm tới thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thanh tra là vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành thanh tra. Từ góc độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Chương trình tổng thể cải cách hành chính đã đề ra mục tiêu phải “… xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, là “công bộc” của dân. Đó cũng là những chủ trương lớn mà ngành Thanh tra cần quán triệt để tổ chức thực hiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Dưới tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cũng đang tạo ra những áp lực mới đối với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra. Đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thanh tra cả về số lượng, chất lượng đào tạo. Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra ngày càng lớn mạnh, theo thống kê chưa đầy đủ thì tổng số cán bộ của ngành thanh tra đã lên tới hơn 2,4 vạn người, có ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để phục vụ cho yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức này cần phải được thực hiện với quy mô, hình thức lớn hơn mới có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức ngành Thanh tra ngoài những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước để rèn luyện bản chính chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp thì hoạt động đào tạo, bồi dưỡng còn phải trang bị cho cán bộ, công chức thanh tra những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành. Đó là những phương pháp, cách thức thực hiện các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu, kỹ năng kiểm tra, xác minh… Muốn vậy thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cần phải được đổi mới cả về hình thức, quy mô đào tạo thông qua việc nâng cấp Trường thành lập Học viện Thanh tra. Nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra. Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã được Thanh tra Chính phủ và cơ quan thanh tra nhà nước ở các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện. Việc tổng kết thực tiễn và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học của ngành Thanh tra đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng thể chế, chính sách của ngành và định hướng cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong công tác nghiên cứu khoa học cũng còn những hạn chế, trong đó lớn nhất chính là việc chưa gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thanh tra. Với số lượng đề tài nghiên cứu hạn chế, phạm vi nghiên cứu của các đề tài rộng, tập trung vào những vấn đề lý luận để phục vụ cho việc xây dựng thể chế, chính sách của ngành. Bên cạnh đó, công tác tổng kết thực tiễn hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng dưới góc độ chuyên sâu về nghiệp vụ chưa được chú trọng. Điều này phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra. Trong khi đó, nếu thành lập Học viện Thanh tra việc nghiên cứu khoa học sẽ được thực hiện ở nhiều cấp độ, cả trong thực hiện đề tài khoa học và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng với hoạt động nghiên cứu của học viên. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu khoa học này sẽ được tiến hành liên tục và phạm vi rộng, với cả đối tượng là cán bộ, giảng viên của học viện và học viên tham gia các khóa học, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, việc thành lập Học viện Thanh tra sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, trước hết là trực tiếp phục vụ việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, thông qua hoạt động đúc rút kinh nghiệm thành lý luận thông qua quá trình tổng kết thực tiễn, phân tích, tổng hợp những gì được khảo sát, nêu lên thành các khái niệm, phạm trù, khái quát thành hệ thống tri thức khoa học về nghiệp vụ thanh tra. Trên cơ sở đó, xây dựng chuyên ngành khoa học về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Qua công tác nghiên cứu khoa học của Học viện góp phần phục vụ ngay cho việc tổng kết những vấn đề lý luận có liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng qua 65 năm ra đời và phát triển của ngành thanh tra. Học viện phải phấn đấu trở thành một Trung tâm đầu ngành về nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Hơn nữa, việc nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra góp phần mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Việc thành lập Học viện Thanh tra sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường và ngành Thanh tra; giúp cho ngành thanh tra có điều kiện tranh thủ sự hỗ trợ, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện; đồng thời có thêm điều kiện giới thiệu cán bộ thanh tra tham gia học tập, nghiên cứu trong nước và nước ngoài trong các chương trình hợp tác quốc tế. Mô hình Học viện (Theo Đề án thành lập Học viện Thanh tra) Qua nghiên cứu về tổ chức, hoạt động của các học viện thuộc các bộ, ngành trung ương thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng, cho thấy có 03 mô hình chủ yếu như sau: - Thứ nhất, mô hình Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, tổ chức đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là mô hình học viện đặc biệt xuất phát từ cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và đối tượng đào tạo của Học viện này. - Thứ hai, là mô hình học viện nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có chức năng đào tạo các cấp học về đại học và sau đại học (có mã ngành đào tạo do Bộ Giáo dục đào tạo cấp) như Học viện Tài chính, Học viện Cảnh sát, Học viện Ngân hàng… Điều kiện, tiêu chuẩn thành lập các Học viện nói trên phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình, giáo trình theo quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.. - Thứ ba, mô hình học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng theo các ngạch, bậc công chức, cán bộ đoàn thể như Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị, Học viện Phụ nữ; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam… Đối với mô hình này, việc thành lập Học viện không bắt buộc theo các điều kiện cụ thể, chặt chẽ về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình giáo trình… được quy định tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.. Với ba loại hình học viện nêu trên cho thấy, các học viện này đều có 2 chức năng cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học nhưng quy mô, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của mỗi loại học viện là khác nhau. Căn cứ vào điều kiện thực tế cho thấy Trường Cán bộ Thanh tra chưa đáp ứng được các quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng Vì vậy, trong thời gian trước mắt thành lập Học viện Thanh tra sẽ được thực hiện theo mô hình của loại Học viện thứ 3 (giống như Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị) với phương án cụ thể: Nâng cấp từ Trường Cán bộ Thanh tra lên thành Học viện Thanh tra. Sơ đồ 2.8: Bộ máy Học viện Thanh tra 2.4 Quản lý phát triển giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra 2.4.1. Quản lý tuyển dụng và tiếp nhận giảng viên Trước đây có quan điểm cho rằng Trường Cán bộ Thanh tra chỉ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, vì vậy công tác phát triển giảng viên chưa thực sự được quan tâm, chú trọng. Việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức của Nhà trường chỉ tập trung vào bổ sung những cán bộ chủ nhiệm lớp để thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp học. Giảng viên giảng dạy chủ yếu vào những giảng viên thỉnh giảng từ các Trường, Học viện như Học viện hành chính quốc gia và lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Nhà nước (nay là cơ quan Thanh tra Chính phủ) và một số lãnh đạo thanh tra bộ ngành, địa phương. Từ năm 2004 đến nay, với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tăng lên thì quan điểm về vai trò của Nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng có sự thay đổi, thay vì xem nhiệm vụ của Trường là tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng thì nay đã giao cho Nhà trường phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác giảng dạy nghiệp vụ thanh tra, có sự đan xen sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên cơ hữu với giảng viên thỉnh giảng để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Tự chủ về nguồn giảng viên, quan điểm của Lãnh đạo nhà trường cho rằng phải tuyển dụng những giảng viên có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác thanh tra. Chính vì vậy, số lượng giảng viên cơ hữu được tuyển dụng đa số được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn được tuyển dụng ngày càng được tăng lên, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường, phù hợp với đòi hỏi yêu cầu thực tiễn của ngành Thanh tra và của Trường Cán bộ Thanh tra. Bảng 2.9: Tổng hợp tiếp nhận và tuyển dụng giảng viên Năm Trình độ 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng Tỷ lệ Cử nhân 01 02 02 04 0 09 56,3% Thạc sỹ 0 0 01 04 0 05 31,3% Tiến sỹ 0 0 0 01 01 02 12,3% Tổng 01 02 03 09 01 16 100% (Nguồn: Trường Cán bộ Thanh tra cung cấp) Theo tổng hợp số lượng giảng viên tiếp nhận và tuyển dụng trong 5 năm gần đây cho thấy: Trong 5 năm nhà trường đã tiếp nhận và tuyển dụng được 02 Tiến sỹ, 05 thạc sỹ và 09 cử nhân (Trong 09 cử nhân có 04 đang học cao học năm 2011 bảo vệ). Như vậy đã nâng dần số giảng viên là Tiến sỹ lên tổng số là 03 giảng viên, số giảng viên đang nghiên cứu sinh mới tuyển thêm 01 đồng chí, tổng số nghiên cứu sinh trong trường là 04 giảng viên; Như vậy dự báo 2 năm nữa trường sẽ có thêm 04 tiến sỹ; trong số giảng viên mới tiếp nhận về trường 5 năm trở lại đây Thạc sỹ và đang học Cao học cũng được nâng lên đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Trong số Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Thạc sỹ… đa số là chuyên ngành Luật, Hành chính, Quản lý Giáo dục đó là những chuyên ngành phù hợp, cần thiết cho việc phát triển của nhà trường. Công tác tuyển dụng giảng v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra.doc
Tài liệu liên quan