Đề tài Các giải pháp, chiến lược để phát triển kinh doanh của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng

PHẦN I : Mở đầu 1

PHẦN II : Báo cáo thực tập tại cơ sở 2

2.1.Giới thiệu chung về trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng . 2

2.2.Các bộ phận chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của từng bộ phận trong công ty. 4

2.3.Đặc điểm tình hình hoạt động của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 7

2.3.1 Khái quát về trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 7

2.3.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 8

2.3.3 Điều kiện của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 11

2.3.4 Thị trường khai thác chủ yếu của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 11

2.3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 12

2.3.6 Phương hướng kinh doanh của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng năm 2006 14

2.3.6.1 Thị trường Hà Nội 14

2.3.6.2 Thị trường khách Trung Quốc 15

2.3.6.3 Những điểm mạnh và điểm yếu của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 16

2.3.6.4 Phương án kinh doanh của trung tâm năm 2006 17

2.3.6.5 Kế hoạch cụ thể 18

PHẦN III: Các giải pháp, chiến lược để phát triển kinh doanh của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng 21

 3.1.Các biện pháp để phát triển Du lịch 21

 3.2.Các chiến lược 22

PHẦN IV: Kết Luận 25

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp, chiến lược để phát triển kinh doanh của trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Có kế hoạch quy hoạch, lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ trong công ty theo tiêu chuẩn, chức danh, cấp bậc và theo yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị. - Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của công ty trước chi hội và trước đại hội CNVC. - Phải tôn trọng sự lảnh đạo của tổ chức Đảng theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đó. Phó giám đốc công ty: - Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về những nhiệm vụ thuộc phạm vi, quyền hạn giám đốc giao.Tổ chức thực hiện, hoàn thành phần việc được phụ trách. - Đề xuất các ý kiến, kiến nghị những việc thuộc phạm vi trách nhiệm với giám đôc công ty. - Giải quyết một số công việc khi được giám đốc uỷ quyền . - Được duyệt chi tài chính từ mức 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghin đồng ) trở xuống. Kế toán trưởng: Nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán theo quy định của nhà nước đã ban hành . Chỉ đạo và tổ chức hoàn thiện toàn bộ công tác kế toán – thống kê trong đơn vị, phân công công việc, bố trí các nhân viên kế toán trong phòng Kế toán - Tài vụ cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về công tác kế toán,tài chính . .Phòng kế toán – tài vụ - Kiểm tra,giám sát mọi hoạt động kinh tế diễn ra trong đơn vị.Tổng hợp phân tích số liệu hoạt động kinh tế trong công ty, tham mưu đề xuất cho công tác quản lý sản xuất,kinh doanh của công ty đạt hiệu quả kinh tế cao . - Cập nhật sổ sách, chứng từ; hạch toán đầy đủ các loại doanh thu và chi phí sản xuất trong đơn vị. Chịu trách nhiệm trước cơ quan, trước pháp luật vè việc thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê tại công ty. - Tổ chức áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về công tác kế toán và sắp xếp, tinh giảm gọn nhẹ bộ máy kế toán trong đơn vị cho phù hợp với mô hình sản xuất, kinh doanh của công ty. - Việc quản lý cấp phát, thu tiền của khách, của nội bộ công ty và bảo vệ an toàn tiền tệ theo quy định của bộ tài chính. - Thường xuyên báo cáo thông tin kịp thời những số liệu về tài chính với giám đốc công ty và các ban, ngành có liên quan. - Các kế toán viên phải chấp hành nghiêm túc theo sự phân công của kế toán trưởng, của lãnh đạo công ty và thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Phòng tổ chức hành chính: Giúp cho giám đốc công ty xây dựng mô hình và sáp xếp bộ máy tổ chức của công ty để tạo sức mạnh trí tuệ của tập thể đảm bảo phù hợp với dây chuyền kinh doanh- phục vụ theo thị trường, đồng thời phải thoả mãn một số nguyện vọng của CBCNV trong công ty… thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ nhân sự. Đề xuất việc phân công, điều chỉnh lao động trong công ty cho hợp lý. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức danh biên chế. Được đề nghị các quyền lợi, chế độ chính đáng, hợp pháp cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Trực tiếp tham gia vào các hội đồng tuyển dụng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động trong công ty. Chủ động lập kế hoạch và chỉ đạo việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, việc tổ chức thi nâng bậc lương cho CBCNV trong công ty. Hàng năm xây dựng kế hoạch tiền lương, báo cáo cấp trên phê duyệt và chịu trách nhiệm tính lương hàng tháng cho CBCNV công ty theo kết quả kinh doanh đúng với quy định của công ty. Chịu trách nhiệm về các hoạt động hành chính, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, dịch vụ. Quản lý kho, tạp vụ, văn thư, đánh máy…theo quy định của nhà nước. Điều động và lập kế hoạch hoạt động, sửa chữa cho các phương tiện vận chuyển trong công ty. Có trách nhiệm đến làm việc của mình với công ty. Chăm lo đến quyền lợi, đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho CBCNV công ty. Được ký giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy giới thiệu khám chữa bệnh cho CBCNV trong công ty. Ký xác nhận các chứng từ và các văn bản sao. Tham mưu, lập kế hoạch giám sát, quản lý việc đầu tư tài sản, cơ sở vật chất cơ bản của từng bộ phận và của toàn công ty . Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh phục vụ của công ty theo tháng, quý, năm cho cấp trên. 2.3.Đặc điểm, tình hình hoạt động của Trung tâm Du Lịch lữ hành phù đổng 2.3.1. Khái quát về Trung tâm Du Lịch lữ hành phù đổng Trung tâm Du Lịch lữ hành phù đổng là một trong những đơn vị kinh doanh du lịch ở Việt Nam, Trung tâm trực thuộc Công ty thương mại và dịch vụ thành long. Từ khi thành lập cho đến nay cho dù đã gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng đơn vị đã từng bước vượt qua và phát triển vững chắc theo định hướng của Đảng và nhà nước. Qua nhiều năm, Trung tâm hoạt động kinh doanh du lịch đạt hiệu quả rất cao trong đó mảng kinh doanh lữ hành chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của toàn Trung tâm. * Các hoạt động kinh doanh chính của Trung tâm bao gồm: - Tổ chức các Tour du lịch trong nước và quốc tế - Đặt vé máy bay, phòng khách sạn - Cho thuê các loại xe du lịch từ 4- 45 chỗ 2.3.2.Cơ cấu tổ chức và quản lý của trung tâm du lịch lữ hành phù đông thuộc công ty thương mại và dịch vụ thành long Giám Đốc Phòng Tổng Hợp Phòng Lữ Hành Du Lịch Phòng Hỗ Trợ Phát Triển Tài Chính Kế Toán Hành Chính Nhân Sự Marketing Điều Hành Hướng Dẫn Kinh Doanh Vận Chuyển Kinh Doanh Lưu Trú Giám đốc Trung tâm: ở đây giám đốc công ty chính giám đốc trung tâm . Là người điều hành trực tiếp mọi công việc của trung tâm Có trách nhiệm với mọi hoạt động của trung tâm Kế toán: Là nhân viên của trung tâm làm công tác kế toán và một số công việc khác theo sự phân công của Công ty thương mại và dịch vụ thành long. Chịu sự kiểm tra và sự giám sát giám đốc Theo dõi, giám sát toàn bộ tài sản của trung tâm Quán lý tài chính theo quy định của trung tâm Lương và các khoản phụ cấp lương theo kết quả kinh doanh của trung tâm. Hướng dẫn viên Du Lịch: Phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp lệnh du lịch và quy chế hướng dẫn viên. Có đủ điều kiện theo quy định của trung tâm Du lịch lữ hành phù đổng và của Công ty thương mại và dịch vụ thành long Chịu sự điều hành trực tiếp của trung tâm lữ hành phù đổng Nhiệt tình, chu đáo, thái độ vui vẻ, mến khách và sẵn sàng giúp đỡ khi khách có nhu cầu chính đáng hợp pháp. Hiểu biết và có cách truyền đạt tốt trong Tour mà khách tham quan thuộc sự hướng dẫn của mình. Tuyệt đối chấp hành nguyên tắc điều hành, nguyên tắcđảm bảo bí mật quốc gia ( trong cử chỉ giao tiếp, lời nói…) theo quy định của pháp luật Việt Nam và của trung tâm. Đảm bảo tiết kiệm các chi phí tối đa, không được tự ý chi các khoản chi phát sinh khi chưa có ý kiến lãnh đạo trung tâm cũng như công ty Tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Báo cáo kết quả phục vụ hướng dẫn sau khi kết thúc một chương trình du lịch và quyết toán đầy đủ theo quy định tài chính của trung tâm và công ty. Lương hưởng theo hệ số lương cơ bản và các khoản chế độ phụ cấp, công tác phí theo quy định của trung tâm. Bộ phận marketing: Là bộ phận chịu trách nhiệm về các hoạt động nghiên cứu, khai thác và phát triển thị trường kinh doanh chương trình du lịch. Nó có chức năng cơ bản sau: - Tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường. - Tiến hành các hoạt động tuyên truyền quảng cáo. - Ký kết các hợp đồng với khách,với các hãng, các công ty du lịch. - Đảm bảo thông tin giữ trung tâm với nguồn khách, giữa các bộ phận trong trung tâm liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng. - Xây dựng và hoạch định các chiến lược, sách lược trình lên giám đốc. Bộ phận điều hành: Là bộ phận chịu trách nhiệm điều hành phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện các chương trình du lịch. Nó thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nhận thông tin từ bộ phận thị trường hay trực tiếp từ khách hàng và tiến hành các công việc đạt chỗ ,điều vận… chuẩn bị cho chuyến du lịch. - Tổ chức tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, tuyên truyền quảng cáo thu hút khách. - Xây dựng các chương trình phù hợp với yêu cầu của khách và chủ động đưa ra ý kiến. - Ký kết hợp đồng với các hãng của công ty du lịch nước ngoài và tổ chức du lịch trong nước để khai thác nguồn khách Quốc tế và Nội địa. - Duy trì mối quan hệ của công ty với nguồn khách. - Đảm bảo hoạt động thông tin giữa trung tâm và các nguồn khách, thông báo cho các bộ phận liên quan về kế hoạch đón tiếp đoàn khách và nội dung đón tiếp. - Phối hợp chặt chẽ với các bộ khác trong công ty để tiến hành công việc một cách có hiệu quả. - Căn cứ vào kế hoạch, tổ chức điều động, bố trí hướng dẫn viên cho các chương trình du lịch. - Tiến hành các hoạt động quảng cáo tiếp thị thông qua hướng dẫn. - Theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện các chương trình du lịch. - Tập hợp các thông tin phản hồi sau khi kết thúc các chuyến du lịch. - Điều chỉnh các chương trình cho phù hợp với những thay đổi. - Cùng với bộ phận thị trường xây dựng các chương trình mới. Bộ phận kế toán ,thủ quỹ: Làm nhiệm vụ quản lý tài chính của trung tâm ,thống kê nhằm phản ánh kịp thời về kết quả hoạt động kinh doanh cho giám đốc. Đồng thời làm nhiệm vụ báo cho công ty. 2.3.3. Điều kiện kinh doanh của Trung tâm Du lịch lữ hành phù đổng Cơ sở vật chất kỹ thuật: Trung tâm Du lịch lữ hành phù đổng được đặt tại 985- Ngô Gia Tự- Long Biên- Hà Nội. Trụ sở là một ngôi nhà 3 tầng, văn phòng được trang bị 3 máy tính nối mạng nội bộ và mạng internet, 2 máy in, 1 máy Fax, 5 máy điện thoại bàn, 1 máy photocopy ngoài ra còn một số thiết bị khác như bàn ghế … phục vụ cho quá trình hoạt động. Đội ngũ lao động của trung tâm: Do đặc điểm là trung tâm kinh doanh Lữ Hành cho nên cơ cấu tương đối gọn nhẹ chủ yếu hoạt động trung gian, Cơ cấu văn phòng gồm : 31 nhân viên trong đó1 trợ lý Giám đốc chụi trách nhiệm toàn bộ hoạt động của trung tâm do Giám đốc ỷ quyền là người đại diện cho giám đốc trước pháp luận của trung tâm cũng như là người chụi trách nhiệm chung trước công ty. Bộ phận Điều hành gồm 5 người trong đó có 2 người có thể giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ thông dụng là Tiếng Anh và Tiếng Trung, được đào tạo chuyên ngành Du lịch, bộ phận marketing gồm 6 nhân viên, 3 người tập chung khai thác khách nội địa còn 3 tập chung khai thác thị trường khách quốc tế vào Việt Nam, chủ yếu là khách trong cộng đồng người nói tiếng Anh và Trung. Bộ phận hưỡng dẫn có 5 người 3 người dẫn khách quốc tế 2 người dẫn khách nội địa, bộ phận Tài Chính – Kế Toán gồm 2 nhân viên chụi trách nhiệm về theo dõi tài chính của công ty cũng như chụi trách nhiệm lương, thưởng cho tất cả những nhân viên trong văn phòng đội xe gồm có 9 người trong đó có 4 phụ xe, trung tâm còn có 2bảo vệ va 1 người làm vệ sinh của trung tâm. 2.3.4.Thị trường khai thác chủ yếu của Trung tâm Du lịch lữ hành phù đổng : Do đặc điểm của trung tâm đặt tại Gia lâm – Long biên – Hà Nội cho nên việc khai thác khách chủ yếu của trung tâm rất phong phú đây là điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đối tượng khách nước ngoài và nội địa hay đi du lịch tại các điểm di tích trong lòng thủ đô Hà Nội . Trong đó đối tượng khách chủ yếu của trung tâm là : Trung Quốc, một số nước Châu Âu và khách Nội Địa 2.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của văn phòng: - Báo cáo chi tháng7/2005: ( đvị tính là ngàn đồng ) Các khoản phải chi gồm: Chi phí phương tiện vận chuyển trong tháng là: xe ôtô + thuyền + máy bay+ tàu hoả = 58000+10585+1635+9770=79990 Chi phí về khách sạn = 23055 Chi phí ăn uống = 13855 Chi phí hoa hồng = 3000 Chi phí khác = 1200 Tổng chi : 121100 ( một hai mốt triệu một trăm nghìn đồng chẵn VND) - Báo cáo thu tháng 7 /2005: Trung tâm Du lịch lữ hành phù Đổng Báo cáo nhận khách 985 Ngô Gia tự- Long biên- Hà Nội Tháng : 07/2005 Đơn vị tính : 1000 VND STT Số HĐ Dịch vụ Thời gian Số khách Quốc tịch Giá trị hợp đồng 1 Vé tàu hoả 6/7/2005 2 Pháp 600 2 Vé máy bay 27/7/05 2 VN 1650 3 T1 HN-PhongNha-Hue-DN.. 30/6 - 6/7/05 9 Việt Nam 16218 4 T2 HN-Hạ Long -HN 7/7 - 8/7 9 Việt Nam 13829 5 T3 HN-Huế-HN 7/7 - 11/7/05 37 Việt Nam 41421 6 T4 HN-MongCai-TraCo… 16/7 - 19/7/05 15 VN 16252 7 T5 HN-Hạ Long -HN 17/7 - 21/7/05 34 Hàn Quốc +VN 20636 8 T1P HN-Chùa Hương-HN 8/7/2005 7 Trung Quốc 3045 9 T2P HN-HoàBinh-MaiChau.. 11/7 - 13/7/05 15 Trung Quốc 24085 10 T3P HN-Hạ Long -HN 19/7/05 2 Anh 2054 11 T4P Huế-Đà Nẵng-Hội An 10/7 - 12/7/05 12 T5P HN-Hạ Long -HN 14/7/05 9 Việt kiều 4532 13 T6P HN-Fanxipan-HN 17/7 - 20/7/05 5 Trung Quốc 7765 14 T7P HN-Sapa-HN 24/7- 26/7/05 6 Trung Quốc 6678 158765 Tổng thu 158765 Thu Tour 136745 Thu từ dịch vụ khác 22020 2.3.6. Phương hướng kinh doanh của Trung Tâm Du lịch lữ hành phù đổng năm 2006 2.3.6.1. Thị trường Hà Nội Những thuận lợi: - Thị trường Hà Nội là thị trường tập trung với số công ty và doanh nghiệp cũng như dân số có mức thu nhập cao nhất miền Bắc. Trung bình 1 năm các cơ quan đi du lịch nghỉ mát ít nhất 1-2 lần. Ngoài ra Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá và thủ đô do vậy lượng khách trong nước và ngoài nước hàng năm đến Hà Nội để công tác và du lịch với số lượng rất lớn. Thời gian Nhu cầu Đối tượng Điểm đến Tháng 1 Du lịch lễ hội Du lịch outbout Du lịch inbout Du lịch tham quan Tổng hợp Cá nhân, nhóm cơ quan, các đoàn nối tour từ các công ty du lịch, khách Việt kiều và khách lẻ quốc tế tại Hà Nội Các đền chùa lăng tẩm Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Du lịch hè Các điểm nghi mát tại bãi biển và trên núi Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Du lịch tham quan, mua sắm Các trung tâm du lịch, kinh tế đặc biệt các trung tâm du lịch tại các cửa khẩu Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Mặt khác tại Hà Nội là đầu mối thu nhập thông tin để có thể nối tour từ miền Nam ra và các tỉnh phía Bắc vào miền Nam đồng thời là đầu mối để tổ chức các tour Quốc tế inbout và outbout băng đường hàng không qua cửa khẩu Nội Bài. Hơn nữa ngay nay khách du lich khong chỉ đi du lịch chỉ để tham quan và còn kem theo đó la rất nhiều vấn đề như: đi mua sắm, đi nghiên cứu tìm hiểu thị trường, đi để mở rộng mối quan hệ… Khó khăn: Hiện tại thị trường Hà Nội tập trung rất nhiều công ty du lịch và khách du lịch có rất nhiều thông tin để lựa chọn nên tình hình cạnh tranh giữa các công ty rất gay gắt, việc giành được hợp đồng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như giá thành, chất lượng, danh tiếng của công ty, mối quan hệ … Chi nhánh mới hoạt động tour du lịch nên chưa có nhiều người biết đến và chưa có quảng cáo rộng rãi nên trong hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. 2.3.6.2. Thị trường khách du lịch Trung Quốc : Những thuận lợi: Trong những năm gần đây lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, là thị trường đứng đầu trong các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam bởi những nguyên nhân sau: Chính sách của nhà nước ta từ sau khi bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc đã có nhiều thay đổi: Năm 1996 nước ta mở thêm một số cửa khẩu vùng biên giới cho khách Trung Quốc vào Việt Nam bằng giấy thông hành cùng với sự nối lại hoạt động của tuyến đường sắt Việt- Trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc . Nhờ có chính sách mở cửa như vậy, đồng thời giá cả hàng hoá dịch vụ của nước ta rẻ hơn nhiều so với các nước lân cận Trung Quốc như Thái Lan, Singapore nên khách Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng nhiều. Giá chương trình du lịch của ta rẻ và phù hợp với khả năng chi trả của người dân Trung Quốc và đặc điểm tiêu dùng của họ là luôn đắn đo, suy nghĩ khi chi tiêu. Vậy nên giá rẻ cũng là một yếu tố quan trọngkhi thu hút khách du lịch Trung Quốc. Một nguyên nhân nữa là Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng ”núi liền núi,sông liền sông”. Nên việc du lịch rất thuận tiện, không phải đi qua nước thứ ba, chi phí vận chuyển thấp phù hợp với túi tiền của đa số người dân Trung Quốc. Những khó khăn: Do khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng đông, người dân Trung Quốc khi đi du lịch thường lựa chọn chương trình có giá rẻ nên các công ty du lịch trong nước cạnh tranh nhau gay gắt về giá đối với thị trường khách Trung Quốc . Sự cạnh tranh đó gây nên hiện tượng giá cả chương trình giảm nhanh chóng, nên hiệu quả kinh tế giảm. 2.3.6.3. Những điểm mạnh và điểm yếu của Trung tâm Du lịch lữ hành phù đổng thuộc Công ty thương mại và dịch vụ thành long. Điểm mạnh: Địa điểm của trung tâm đạt tại khu vực Hà Nội cho nên việc thu hút và khai thác khách Du lịch là thuận lợi. Có đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình có năng lực và được đào tạo về chuyên ngành Du lịch. Có sự bảo trợ của Công ty thương mại và dịch vụ thành long , cho nên trung tâm có tiềm lực trong việc thực hiện việc các Tour Du lịch đi quốc tế chủ yếu là đi những Tour quanh khu vực như : Trung Quốc, Singapo, Malaixia. Thailand… Trong thời gian hoạt động thì kinh nghiệm cũng như năng lực của các thành viên trong công ty đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ. Công ty đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật cho trung tâm để đáp ứng được hoạt động du lịch trong và ngoài nước. Điểm yếu: Tuy có những tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, nhưng do mới được thành lập cho nên nguồn khách quen còn ít. Hệ thống trung tâm và quan hệ đồng nghiệp chua được khai thác chiệt để và trong quá trình hoạt động thì hệ thống chưa có được sự phối hợp đồng bộ ảnh hưởng đến chất lượng Tour. Đội ngũ nhân viên đang trong thời kỳ tích luỹ kinh nghiệm cho nên hoạt động vẫn chưa thể có kết quả như mong muốn. 2.3.6.4. Phương án kinh doanh của trung tâm năm 2006 Xây dựng chương trình du lịch: Dựa theo nhu cầu du lịch theo biểu đồ xây dựng lại chương trình du lịch cho phù hợp theo các chủ đề sau: Du lịch lễ hội. Du lịch biển. Du lịch tham quan tổng hợp Tour outbout( Thái Lan, Trung Quốc, Singapo, Malaysia, Hông Kông ) Tour inbout( Trung Quốc , các nước ASEAN) Theo phương thức tổ chức Tour: Chương trình khách lẻ + Chương trình này sẽ kết hợp với một số công ty du lịch tại Hà Nội để tổ chức bao gồm một số tuyến đông khách như Hạ Long, Cát Bà, Thái Lan,… + Một số chương trình đi bằng phương tiện tàu hoặc máy bay như Sapa, Trà Cổ- Hạ Long, Huế trung tâm có thể kết hợp với các công ty du lịch tại điểm đến để tổ chức. Chương trình khách theo đoàn: Trung tâm sẽ xây dựng toàn bộ các chương trình du lịch cho phù hợp với nhu cầu và mức giá tại thị trường Hà Nội. Riêng với chương trình outbout Trung Quốc, Singapo, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông sẽ khảo sát giá tại Hà Nội và trong khu vực. Tăng cường các dịch vụ bổ sung như cho thuê xe, đặt phòng khách sạn. Phương pháp tiếp thị Sau khi đã xây dựng xong các chương trình du lịch sẽ triển khai các hoạt động tiếp thị theo các kênh như sau; Kênh trực tiếp: + Liệt kê danh sách các địa chỉ cơ quan có điều kiện thuận lợi( có mối quan hệ quen biết hoặc đã biết về công ty hoặc các nhu cầu về du lịch) để đến chào trực tiếp các chương trình du lịch. + Liệt kê danh sách các địa chỉ cơ quan thường xuyên đi du lịch, sử dụng, sử dụng các cộng tác viên thực tập đến chào chương trình hoặc gửi fax, thư điện tử để chào hàng. Kênh gián tiếp: + Sử dụng các cộng tác viên nghiệp dư đưa ra chính sách hoa hồng hợp lý khi có đoàn. + Liên lạc với các công ty du lịch tại các điểm khác trong và ngoài nước để chào chương trình, trao đổi khách. Xây dựng trang Website về công ty Hiện nay do sự phát triển về công nghệ thông tin và sự giao dịch kinh doanh về thương mại điện tử đang dần chiếm lĩnh trên thị trường đặc biệt là đối với kinh doanh du lịch các tour du lịch được chào bán ở trên mạng rất thuận tiện cho khách ở các nước trên thế giới do ưu điểm chi phí giao dịch rẻ. Công ty thương mại và dịch vụ thành long đang thiết lập trang website đê bắt kịp với thời đại và để triển khai loại hình kinh doanh trực tuyến có hiệu quả. Để làm được điều đó thì ngay cả bản thân trung tâm phải dần từng bước tạo ra mối quan hệ và uy tín của mình. Thông qua việc trung tâm cần chú trọng hơn nữa đến vấn đề quảng bá hình ảnh trên mạng để từ đó có thể quảng bá hình ảnh của mình nhanh chóng và hiệu quả nhất. 2.3.6.5. Kế hoạch cụ thể: Xây dựng chương trình du lịch: Trung Tâm đã tién hành khảo sát các Tour tại Hà Nội và các tỉnh trong cả nước để xây dựng lại toàn bộ chương trình. Triển khai hoạt động tiếp thị: Hiện nay Trung Tâm đang chào các chương trình sẵn có và các nhu cầu của khách hàng khi có thông tin. Sau khi đã xây dựng xong toàn bộ các chương trình sẽ tiến hành chào, hàng loạt bằng các kênh như đã đề cập. Trung tâm sẽ liên hệ với các trường đại học xin nhân viên thực tập để đi chào những địa điểm mới và không quan trọng. Sử dụng thư điện tử giao dịch với các đối tác hiện đang hợp tác với trung tâm. Thiết kế một mẫu thư điện tử bằng tiếng anh đẻ chào chương trình vào các công ty liên doanh và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Kinh phí cho hoạt động của trung tâm: Sau khi đã xem xét kỹ tình hình kinh doanh lữ hành tại thị trường Hà Nội, các tỉnh lân cận và năng lực cũng như nguồn lực khác của trung tâm và cũng theo mục tiêu chủ trương của công ty, Trung Tâm có thể hạch toán độc lập. Để đảm bảo khi trung tâm tách riêng hạch toán độc lập và có hiệu quả trong kinh doanh có cần sự hỗ trợ của công ty. Chi phí hoạt động : - Tiền thuê phòng : 12 x 5.000.000 Đồng/tháng =60.000.000 đồng - Tiền chi phí văn phòng bao gồm điện thoại, điện, chi phí in tài liệu,giao dịch… 12x2500.000đồng/tháng =30.000.000đồng - Tiền lương và bảo hiểm nhân viên văn phòng:12 x 1000.000đồng/tháng x 31 người =372.000.000đồng Tổng cộng chi phí cả năm: 462.000.000đồng Đây là mức chi phí lớn nhất trong thời gian tới nếu tình hình thuận lợi có thể sẽ có điều chỉnh sau cho phù hợp đẻ đảm bảo mức chi phí thấp nhất cho công ty và đạt hiệu quả kinh doanh của trung tâm trong thời gian ngắn nhất. Kế hoạch tour tháng 10 /2006 của trung tâm Du lịch lữ hành phù đổng Kế Hoạch tour tháng 10 / 2006 STT lịch trình Giá người lớn Giá trẻ em Khởi hành 1 BANGKOK –PATTAYA (5 Ngày )- VN,TG 245+45 175+38 8,15,22,29/10 2 B. KOK – PHUKET ( 5 Ngày ) TG 359+45 239+38 Khách đoàn 3 SINGAPORE (4 Ngày ) VN 335+44 235+37 5,14,21, 28/10 4 MALAYSIA –SINGAPORE ( 7 Ngày ) VN 419+44 279+37 6,9,13,23,25,28/10 5 B.KINH –THUONG HAI – TO CHAU (7 Ngày ) CZ 449+50 315+31 14,17,21, 24/10 6 B.KINH –THUONG HAI – TO CHAU- Hàng Châu (7 Ngày ) - CZ 529+55 385+31 10,17, 24/10 7 B.KINH (4 Ngày ) VN 315+44 230+25 14,21/10 8 B.KINH (5 Ngày ) VN 335+44 239+25 10 /10 9 B.KINH –T.HAI –T.QUYEN – Quảng Châu(7 Ngày )CZ 559+55 409+31 14, 21/10 10 NAM NINH –BAC HAI ( 4 Ngày – CMT ) 125 80 9,23/10 11 N.NINH –HANG CHAU –T. HAI – B. KINH (8 Ngày – bay 2 chặng NĐ) 489 349 5,8,12,15,19,22/10 Phần III – các giải pháp, Chiến lược để phát triển kinh doanh của trung tâm du lịch lữ hành phù đổng thuộc công ty thương mại và dịch vụ thành long 3.1. Các giải pháp để phát triển kinh doanh Du Lịch: Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh doanh, vấn đề nghiên cứu và tìm hiểu thị trường cũng như việc áp dụng các biện pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh là điều đặc biệt cần thiết với mọi công ty.Tuy nhiên trung tâm du lịch lữ hành phù đổng hiện nay chưa có một bộ phận chuyên làm công việc này. Đội ngũ nhân viên marketing có xu hướng làm việc đơn lẻ không có định hướng chiến lược chung của trung tâm cũng như những định hướng phát triển của công ty thương mại và dịch vụ thành long . Trong công việc hiện nay do hình thức còn nhiều yếu tố đơn giản cho nên chưa phân hoá rõ ràng chức năng và từng bộ phận làm điều hành có thể làm luôn marketing hoặc là làm marketing có thể làm điều hành cho nên chưa có sự phân hoá rõ ràng trong từng bộ phận dấn đến tình trạng làm việc quá tải và xảy ra tình trạng làm việc không có hiệu quả. Chính vì thế cần có những giải pháp hợp lý nhằm giảm bớt sự lãng phí nhân lực và sử dụng không có hiệu quả. Em xin có mây đóng góp cho giải pháp đó gồm: Tổ chức lại bộ máy hoạt động một cách rõ ràng và chuyên môn hoá cao, để có thể đem lại lợi ích tốt nhất trong kinh doanh Chú trọng phát triển bộ phận Marketing hơn nữa, cần mở rộng thị trường và thị trường khách quốc tế vào VN là một trong những thị trường có thể khai thác tốt. Cần chuyên môn hoá ngay cả trong bộ phận này có nhóm khai thác thị trường nội địa có nhóm khai thác thị trường quốc tế và dựa vào nhiều hình thức khai thác khác mà chuyên môn hoá cho phù hợp nhằm nâng cao sản lượng cũng như chất lượng của Tour. Là một ngưòi quản lý trực tiếp của trung tâm Giám đốc là người có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến tinh thần làm việc của các nhân viên trong trung tâm, vì thế cần phải thúc đẩy kiểm tra tạo kỷ luật khen thưởng cho đối với mỗi thành viên trong trung tâm nhằm đem lại niềm say mê trong công việc của nhân viên cấp dưới. Chú trọng vào đội ngũ hướng dẫn viên sao cho đội ngũ này ngày càng chở nên hoàn thiện hơn đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của khách du lịch Đội ngũ xe cũng phải được cải tiến để đáp ứng đồng bộ với các bộ phận khác trong Tour du lịch. 3.2. Các chiến lược: Sử dụng có hiệu quả và linh hoạt các công cụ của chính sách Marketing 3.2.1. Chính sách sản phẩm: Để tạo được sản phẩm có sức mạnh cạnh tranh thu hút khách Trung Tâm phải quan tâm đến hai khía cạnh đố là nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hoá s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC508.Doc
Tài liệu liên quan