Đề tài Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Mở đầu 3

Phần 1:Lý luận chung về DNNVV 4

I.Các vấn đề cơ bản 4

1.Tiêu chuẩn về DNNVV 2.Vai trò của DNNVV 8

3.Quan hệ giữa DNNVV với Doanh nghiệp lớn 11

 

II . Chính sách phát triển hệ thống DNNVV 12

1.Khái niệm chính sắch và chính sách phát triển các DNNVV 12

2.Nội dung của chính sách 13

3.Chính sách phát triển DNNVV ở một số nước 14

Phần 2:Chính sách phát triển và vai trò hiện nay của các DNNVV ở Việt Nam 22

I.Tình hình phát triển và vai trò hiện nay của các DNNVV ở Việt Nam 22

1.Vài nét về tình hình phát triển các DNNVV ở Việt Nam 22

2.Vai trò của các DNNVV trong nền kinh tế Việt Nam 22

 

II.Hệ thống thể chế,chính sách khuyến khích trợ giúp DNNVV ở Việt Nam 24

1.Chính sách khuyến khích đầu tư 26

2.Chính sách về mặt bằng kinh doanh 27

3.Chính sách về vốn 27

4.Chính sách thị trường 28

5.Chính sách về thuế 29

6.Chính sách về công nghệ 31

7.Chính sách về lao động 31

 

Phần 3:Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát

triển DNNVV ở nước ta 33

I.Chính sách phát triển DNNVV trong giai đoạn 2001-2010 33

1.Chính sách thương mại 34

2.Chính sách công nghiệp 34

3.Chính sách tiền tệ 34

a.Chính sách huy động vốn 34

b.Chính sách thuế 35

c.Chính sách tiền tệ 35

d.Chính sách đầu tư 35

e.Chính sách công nghệ đào tạo 36

 

II.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách 36

1.Hoàn thiện chính sách thương mại và công nghiệp 36

2.Hoàn thiện chính sách tài chính tín dụng 37

3.Hoàn thiện chính sách thuế 37

4.Hoàn thiện chính sách công nghệ và đào tạo 37

5.Hoàn thiện chính sách đầu tư 38

6.Hoàn thiện chính sách thị trường 38

Kết luận 39

Tài liệu tham khảo 40

 

doc42 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan