Đề tài Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai

MỤC LỤC

 

Danh mục tài liệu tham khảo .4

Danh mục tài liệu viết tắt.5

Lời nói đầu.6

Chương I : Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại

Ngân hàng thương mại .8

1. Ngân hàng thương mại .8

1.1. Khái niệm .8

1.2. Chức năng.8

1.3. Hoạt động cơ bản.10

2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại .12

2.1. Khái niệm.12

2.2. Các hình thức cho vay.12

3. Hộ sản xuất nông nghiệp .14

3.1. Khái niệm .14

3.2. Đặc điểm.15

4. Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại

Ngân hàng thương mại .15

4.1. Quy trình cho vay.15

4.2. Các chỉ tiệu đánh giá .15

4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay.20

a. Nhân tố khách quan .20

b. Nhân tố chủ quan.20

Chương II:Thực trạng cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Mai.22

1. Khái quát chung về Chi nhánh NHNN&PTNT Hoàng Mai.22

1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.22

1.2. Chức năng và nhiệm vụ.22

1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức.26

1.4. Khái quát tình hình hoạt động .,,,.27

a. Hoạt động huy động vốn.,.,,.27

b. Hoạt động sử dụng vốn.,,.30

c. Hoạt động thanh toán.,,.32

d. Hoạt động kế toán.,,.34

e. Các hoạt động khác.,,.37

2. Thưc trạng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai.,.39

3. Hiệu quả cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng NN&PTNT

Hoàng Mai.44

1.1. Những mặt đạt được .44

1.2. Hạn chế và nguyên nhân .45

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả

cho vay đối với hộ sản suất nông nghiệp tại NHNN&PTNT Hoàng Mai.48

1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong những năm tới.48

2. Một số giải pháp .50

3. Một số kiến nghị .55

3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Trung ương.55

3.2. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan.56

3.3. Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.57

3.4. Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai.57

Kết luận .59

Nhận xét, đánh giá và hướng dẫn.61

 

 

doc60 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 6522 | Lượt tải: 60download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai.DOC
Tài liệu liên quan