Đề tài Chương trình quản lý đảng viên

Truy cập thông tin vào chương trình gồm có:

1. truy cập vào mảng quản lý khi đó ta có thể nhập ,chỉnh sửa dữ liệu một cách rất dễ dàng.

2. Thực hiện tìm kiếm thông tin

Từ màn hình giao diện chính ,khi muốn truy cập vao chương trình chỉ cần dùng chuột kích hoạt vào thanh menu trên màn hinh giao diện chính.

Ví dụ muốn tìm thông tin về sơ yếu lý lịch đảng viên thi ta kích hoạt chuột vào menu: Tim kiếm->Tìm kiếm thông tin kt-kl->tìm theo mã đảng viên. Khi đó chương trình yêu cầu nhập mã đảng viên vào. Sau khi chạy truy vấn ta có kết quả sau:

 

doc21 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 14/09/2015 | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chương trình quản lý đảng viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Cơ sở dữ liệu ngày càng trở thành nhu cầu tất yếu trong mọi hoạt đông của tất cả các cơ quan ,xí nghiệp ,trường học và mọi tổ chức xã hội. Nó là công cụ giúp cho lưu trữ ,tìm kiếm và xử lý thông tin trên máy tính. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là công cụ để tạo ra các cơ sở dữ liệu ứng dụng. Do vậy hệ quản trị cơ sở dữ liệu là môn học chính của sinh viên ngành công nghệ thông tin và Tin học ứng dụng. Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên môi trường Windows và được cài trong bộ tin học văn phòng của hàng MicroSoft. Nó dựng để tạo ra các cơ sở dữ liệu (chương trình+dữ liệu) cho hầu hết các bài toán thường gặp trong quản lý, thống kê, kế toán, dự toán... bằng các công cụ hữu hiệu của riêng nó. Người dùng có thể không cần đến khái niệm lập trình mà vẫn có được các chương trình cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ. Access được xây dựng dựa trên mô hình quan hệ, nên đã có rất nhiều ưu điểm so với Foxpro như: tự động tạo ra các phần mềm, dữ liệu không dư thừa nên tìm kiếm, thống kê và báo cáo nhanh, không tốn bộ nhớ...Nó được cài đặt trong bộ MicroSoft Office nên rất thuận tiện cho người dùng. Môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã được đưa vào giảng dạy chinh thức trong chương trinh đào tạo kỹ sư chuyên ngành tin học xây dựng của trường Đại học xây dựng. Để nắm bắt được yêu cầu của môn học cũng như sự cần thiết phải áp dụng kiến thức đã được học vào thực tế . Môn học đã có Đồ án môn học . Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo phụ trách môn học và với 20 đề tài được phân công cho cả lớp chúng em đã khái quát được chung về yêu cầu ,nhiệm vụ và ứng dụng của môn học. Với đề tài được giao là “Chương trình Quản Lý Đảng Viên” em đã cố gắng để hoàn thành đúng thời hạn. Nhưng do quá trinh nắm bắt thực tế còn chưa sát và kiến thức về môn học còn có hạn nên chương trình còn có chỗ chưa hợp lý, chưa khái quát được tổng thể vấn đề. Vậy kính mong thầy giáo cùng các bạn góp ý kiến để chương trình được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn. Phần Một Khái quát chung về đề tài được giao -Bất cứ một ngành, một tổ chức , một cơ quan nào cũng cần có sự quản lý ngành mình, tổ chức mình, cơ quan mình. Vấn đề đảng viên cũng vậy. Để quản lý chặt chẽ được từng đảng viên một về mặt tổ chức cũng như về mặt tư tưởng thi cần có chương trình ,kế hoạch cụ thể mang tinh khái quát nhất. Trong phạm vi đề tài được giao và sau thời gian đi khảo sát thực tế em quyết định chọn cơ quan để thực hiện là : Vấn đề quản lý đảng viên trong một doanh trại quân đội. -Hàng năm mỗi doanh trại đều có tuyển thêm tân binh mới và đồng thời với đó là các khoá huấn luyện đã đủ thời gian thì tiến hành cho chiến sỹ ra quân. Vì vậy số lượng đảng viên trong năm luôn luôn biên động. Mặt khác quá trình kết nạp đảng viên mới thì các đảng viên đó có quê ở các miền khác nhau nên vấn đề quản lý nguồn đảng viên cũ và mới càng cần phải được tổ chức một cách chặt chẽ và triệt để hơn .Tức là phải quản lý theo mô hình cây từ tổng thể đến đơn thể. Vậy em xây dựng chương trình gồm những phần sau: Quản lý hồ sơ đảng viên. Tìm kiếm Báo cáo In ấn Mô hình được biểu diễn như sau: Quản lý đảng viên Quản lý hồ sơ Tìm kiếm Báo cáo Quản lý SYLL Quản lý QTCT Quản lý QTĐT Quản lý KT-KL Theo Ma DV Theo Họ Ten Theo So CMND Theo giới tính Danh sách DV DS nghỉ hưu DS mới kết nạp Tổng kết Phần Hai Thiết kế và cài đặt chương trình Bước 1: Tạo Các Bảng (TABLE) Bảng là một đối tượng của Access dùng để chứa dữ liệu của bài toán. Trong chương trình này em đã tạo ra 5 bảng để nhập dữ liệu cho bài toán đó là: 1. Bảng nhập danh sách đảng viên Bảng có các trường như sau: 2. Bảng Nhập Hồ Sơ Gia Đình Bảng gồm có các trường sau: Trong đó chọn trường TT là trường khoá. 3. Bảng Nhập quá trình công tác Bảng gồm có các trường sau: Trong đó ta chọn trường Mã ĐV là trường khoá. 4. Bảng Nhập quá trình đào tạo Bảng gồm có các trường sau: Trong đó chọn trường Ma ĐV là trường khoá. 5. Bảng Nhập thông tin khen thưởng -kỷ luật Bảng gồm có các trường sau: Trong đó chọn trường Ma ĐV la trường khoá. Sau khi đã tạo dược các bảng rồi ta có mô hình liên kết giữa các bảng được biểu diễn như sau: Bước 2: Nhập dữ liệu -Sau khi đã tạo được liên kết giữa các bảng ta tiên hành nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng . Ngoài ra ta cũng có thể nhập dữ liệu từ mẫu biểu. Cách tiến hành như sau: Để tạo ra một mẫu biễu có rất nhiều cách, ở đây em dùng cách thiết kế một mẫu biểu bằng công cụ Design View . Đây là phương pháp dùng hộp công cụ Toolbox để tạo ra các ô điều khiển gắn với các trường của bảng hoặc truy vấn nguồn.Với mỗi bảng dữ liệu ta thiết kế một mẫu biểu riêng để nhập dữ liệu cho nó. ở đây có 5 bảng dữ liệu nguồn cần nhập dữ liệu. Vậy ta thiết kế 5 mẫu biểu để nhập dữ liệu như sau: Mẫu biểu nhập danh sách đảng viên Mẫu biểu nhập hồ sơ gia đình Mẫu biểu nhập quá trình công tác Mẫu biểu nhập quá trình đào tạo Mẫu biểu nhập thông tin khen thưởng - kỷ luật Vậy sau khi đã thiết kế xong 5 mẫu biểu cơ sở ta bắt đầu tiến hành nhập dữ liệu cho bài toán .Sau khi đã nhập dữ liệu đầy đủ và chính xác rồi ta tiến hành sang bước tiếp theo . Bước 3: Dùng Truy vấn ( Queries) thực hiện các yêu cầu bài toán. Sau khi đã có đầy đủ dữ liệu ta tiến hành dùng truy vấn thực hiện các yêu cầu tìm kiếm sau: Tìm thông tin sơ yếu lý lịch đảng viên Tim theo mã đảng viên Sau khi đã tạo được truy vấn và chạy truy vấn thì xuất hiện một hộp thoại yêu cầu nhập vào mã đảng viên cần tìm: Ta nhập mã đảng viên cần tìm vào và chạy truy vấn cho ta kết quả như sau: Tìm theo họ tên đảng viên Sau khi đã tạo được truy vấn và chạy truy vấn thì xuất hiện một hộp thoại yêu cầu nhập vào họ tên của đảng viên cần tìm: Ta nhập mã đảng viên cần tìm vào và chạy truy vấn cho ta kết quả như sau: c. Tìm theo số CMND Sau khi đã tạo được truy vấn và chạy truy vấn thì xuất hiện một hộp thoại yêu cầu nhập vào mã đảng viên cần tìm: Ta nhập mã đảng viên cần tìm vào và chạy truy vấn cho ta kết quả như sau: Tìm thông tin về quá trình công tác , vê quá trình học tập , thông tin về khen thưởng ,kỷ luật ta cũng làm tương tự như vậy . Chạy truy vấn ta được các kêt quả sau: Thông tin khen thưởng ,kỷ luật Thông tin quá trinh đào tạo Thông tin quá trình công tác Truy vấn tìm thông tin gia đình theo mã đảng viên. Sau khi đã tạo được truy vấn và chạy truy vấn thì xuất hiện một hộp thoại yêu cầu nhập vào mã đảng viên cần tìm: Ta nhập mã đảng viên cần tìm vào và chạy truy vấn cho ta kết quả như sau: Tạo truy vấn tính tuổi đảng Chạy truy vấn cho ta kết quả sau Tạo truy vấn tìm những đảng viên mới kết nạp Chạy truy vấn cho ta kết quả sau Tạo truy vấn tìm những đảng viên vê hưu Chạy truy vấn cho ta kết quả sau Sau khi đã tạo đủ các truy vấn cần thiết ta bắt đầu làm tiếp bước tiếp theo đó là thiết kế me nu cho gia diện chính. Bước 3: Tạo các mẫu biểu phụ để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Để thiết kế me nu cho giao diện chính thì trước hết ta phải tạo được đầy đủ các truy vấn tinh toán .Sau đó co thể kết hợp với mẫu biểu để tiến hành các thông tin tìm kiếm khác. Dưới đây la một số mẫu biểu phụ phục vụ cho công tác tìm kiếm: Mẫu biểu tìm kiếm thông tin khen thưởng ,kỷ luật Tim theo mã đảng viên Tìm theo họ tên Tìm theo so CMND Mẫu biểu tìm kiếm thông tin về hồ sơ gia đình a.Theo mã dảng viên b.Theo họ tên c.Theo số CMND 3.Mẫu biểu phụ để tìm quá trình công tác a.theo mã đảng viên Theo họ tên c.Theo số CMND 4. Mẫu biểu phụ dùng tìm kiếm thông tin quá trình đào tạo a. theo mã đảng viên b. Theo họ tên c.Theo số CMND Bước 4: Thiết kế me nu cho giao diện chính Để thiết kế mênu cho giao diện thì phảI định hướng được me nu gồm những mê nu nào. Sau đó mới đI thiết kế các macro để gắn nó với bảng, truy vấn nao đó. Trong chương trình này em đã thiết kế màn hình giao diện chính của đồ án như sau: Trong đó các menu ngang bao gồm: Và các me nu dọc bao gồm: Truy cập thông tin vào chương trình gồm có: truy cập vào mảng quản lý khi đó ta có thể nhập ,chỉnh sửa dữ liệu một cách rất dễ dàng. Thực hiện tìm kiếm thông tin Từ màn hình giao diện chính ,khi muốn truy cập vao chương trình chỉ cần dùng chuột kích hoạt vào thanh menu trên màn hinh giao diện chính. Ví dụ muốn tìm thông tin về sơ yếu lý lịch đảng viên thi ta kích hoạt chuột vào menu: Tim kiếm->Tìm kiếm thông tin kt-kl->tìm theo mã đảng viên. Khi đó chương trình yêu cầu nhập mã đảng viên vào. Sau khi chạy truy vấn ta có kết quả sau: Quá trình tìm kiếm các thông tin khác diễn ra tương tự như vậy. thực hiện thống kê ,báo cáo kích hoạt vào menu báo cáo trên thanh me nu công sẽ cho ta các lựa chọn cụ thể. Chẳng hạn ta chọn “Thống kê danh sách đảng viên” thì chương trình sẽ tự động in ra cho chúng ta những thông tin cần thiết về danh sách các đảng viên như sau: Các lựa chọn khác cũng tương tự như vậy. Thực hiện in ấn kích hoạt vào menu inấn trên thanh công cụ sẽ cho ta các lựa chọn cụ thể vê in ấn các mẫu biểu. Ví dụ như ta kích hoạt chuột vào menu in mẫu sơ yếu lý lịch sẽ cho ta kết quả như sau: Tổng kết chương trình đã hoàn thành nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong thầy giáo góp ý sửa chữa để chương trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0156.doc
Tài liệu liên quan