Đề tài Chương trình quản lý lương trong doanh nghiệp

Trên giao diện chính của chương trình ta có hệ thống menu của chương trình .Hệ thống menu của chương trình bao gồm những menu chức năng của chươngtrình gồm có menu:Hệthống ,tính toán ,thông tin –báo cáo và menu trợ giúp .

Trong các menu cuả chương trình có các chức năng giúp cho quá trình tính toán hệ thống lương được thuận lơi và dễ dàng .Trong menu hệ thống có các chức năng sau:

+Nhập danh sách cán bộ công nhân viên của toàn bộ doanh nghiệp

+Cập nhật dữ liệu về cán bộ công nhânviên hành chính

+Cập nhật dữ liệu về công nhân sản suất

+Thoát khỏi chương trình

 

doc9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/01/2014 | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chương trình quản lý lương trong doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I)Lời nói đầu Trong thời đại ngày nay thời kỳ hệ thống thông tin và tin học phát triển mạnh mẽ ,những ứng dung tin học xâmnhập vào hầu hết các lĩnh vực .ứng dụng tin học trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng quantrong .Nhưng để có một chương trinh tin học có ích trong hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có những ý tưởng đúng đắn và một hướng đi có tính chất toàn diện và tổng thể .Cũng như một chương trình ứng dụng vào các lĩnh vực đòi hỏi phải có sự phan tích đúng đắn của các phân tích viên và những người xây dựng bản mẫu phần mềm cho chương trình .Xây dựng và thiết kế bản mẫu phần mềm là một công việc khó khăn và phức tạp nó vì bản mẫu phần mềm sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại khi xây dựng một phần mềm hệ thống cũng như ứng dụng II)Nội dung Đây là bản mẫu phần mềm về chương trình quản lý tiền lương tại một doanh nghiệp quản lý lương về hai lĩnh vực đó là quản lý lương hành chính và lương sản phẩm . Yêu cầu của doanh nghiệp nh sau: Quản lý về lương hành chính bao gồm những thông tin : Có danh sách về công nhân viên lương hành chính gồm có lương cơ bản, hệ số lương, hệ số phụ cấp, các khoản khấu trừ. Lương của công nhân viên bao gồm lương theo thời gian, theo sản phẩm, sản phẩm gồm có 3 loại ( Sp loại 1, loại 2, loại 3), có đơn giá ứng với từng loại, có 7 mức thởng dành cho công nhân : mức 1 thởng thêm 30%, mức 2 thởng thêm 25% … Từ yêu cầu trên của phần mềm quản lý hệ thống lương tác giả thiết kế bản mẫu phần mềm dưới đây có cài đặt một số chức năng hệ thống .Bản mẫu phần mềm có thể được tóm tắt như sau: Phần mềm quản lý lương của doanhnghiệp có những chức năng và khả năng ứng dụng của nó trong công tác tính lương củadoanh nghiệp như sau: Giao diện chính màn hình của chương trình như hình chụp dưới đây : màn hình giao diện chính của chhương trình Trên giao diện chính của chương trình ta có hệ thống menu của chương trình .Hệ thống menu của chương trình bao gồm những menu chức năng của chươngtrình gồm có menu:Hệthống ,tính toán ,thông tin –báo cáo và menu trợ giúp . Trong các menu cuả chương trình có các chức năng giúp cho quá trình tính toán hệ thống lương được thuận lơi và dễ dàng .Trong menu hệ thống có các chức năng sau: +Nhập danh sách cán bộ công nhân viên của toàn bộ doanh nghiệp +Cập nhật dữ liệu về cán bộ công nhânviên hành chính +Cập nhật dữ liệu về công nhân sản suất +Thoát khỏi chương trình menu”hệthống”và các chức năng của nó Chức năng nhâp danh sách cán bộ công nhânviên cho phép người sử dung nhập thêm những cán bộ công nhân viên mới của doanh nghiệp lưu vào hồ sơ nhân sự của công ty dễ dàng cho việc tính lương cho các cán bộ công nhân viên của côngty.Màn hình giao diện của form câp nhật danh sách CBCNV Từ form nhập nhân sự cho phép người dùng có thể nhập thêm cán bộ mới của doanh nghiệp tiến hành lưu hay xoá bỏ một nhân viên nào đó khi họ đã chuyển công tác haykhông còn làm việc tại doanh nghiệp Chức năng cập nhật dữ liệu về CB hành chính :Cho phép cập nhật những thông tinvề cán bộ công nhân viên hành chínhtrong doanh nghiệp như mức lương ,hệ số lương ,thưởng ,khâu trừ giúp cho việc tính toán và thanh toán lương một cách dễ dàng Tương tự như chức năng nhập thông tin về cán bộCNV hành chính chức năng cập nhật thông tin về cán bộ CNVsản xuất Giao diện màn hình về form nhập thông tinvề cán CNV hành chính Tương tự như chức năng nhập thông tin về cán bộCNV hành chính chức năng cập nhật thông tin về cán bộ CNVsản xuất giao diện màn hình nhập liệu thông tin về CNV sản suất Ngoài ra trong menu “hệ thống”có chức năng giúp “thoát” giúp người sử dụng thoát khỏi chương trình Menu “tính toán”trong hệ thống menu trên giao diên chính của chương trình có các chức năng cần thiết và quan trong đối với doanh nghiệp đó là +Tính lương cho cán bộ CNVsản xuất +Tính lương cho cán bộ công nhân viên hành chính giao diện màn hình tính lương co cán bộ công nhân sản xuất Từ giao diện màn hình tính lương cho cán bộ CNV hành chính và cán bộ CNVsản xuất thông qua những thông tin mà ta đã nhập vào form cập nhật thông tin về cán bộ CNV hành chính và sản xuất giúp người tính toán chỉ việc nhâp vào mã CNV chương trình sẽ tự động tính toán ra lương có thể tiến hành lưu lại hoặc xoá bổ những thông tinvề CNVkhông cần thiét Menu “thông tin-báo cáo” rong hệ thống menu trên giao diên form chính của chương trình có các chức năng sau: Giúp người quản lý nắm được những thông tin về nhân sự của doanh nghiệp khi cần thiết có thể tìm hiểu về thông tin cán bộ công nhân viên hành chính hoặc thông tin về cán bộ công nhân viên sản xuất Mặt khác nhờ sự hỗ trợ của hệ thống menu “thông tin-Báo cáo”có thể xem ,tổng hợp được các bảng lương về cán bảng lương về cán bộ công nhân viên sản xuất cũng như cán bộ công nhân hành chính có thể in ra những báo biểu để báo lên lãnh đạo của doanh nghiệp để doanh nghiệp có nhũng điều chỉnh về lương cho hợp lý menu “thông tin-bao cao”của chương trình Có thể xem dang sách côngnhân của toàn doanh nghiệp cũng như danh sách cán bộ côngnhânviến sản xuất hoặcdánh sách công nhânviên hanh chính theo mẫu sau danh sách công nhân viên của doanh nghiệp giao diện form hiển thị cán bộ công nhân viên sản xuất đã nhập giao diện form cán bộ công nhân viên hành chính Chương trình còn cho phép ta có thẻ in ra các bảng lương dành cho công ty đó là bảng lương hành chính và bảng lương cho công nhân sản suẫt. Hai bảng lương này được thể hiện trên phụ lục 1 và 2. Menu “giúp đỡ” là menu cuối cùng trong hệ thống menu của chương trình . Menu “giup đỡ”có hai chức năng đó là hướng dẫn và giới thiệu. Chức năng hướng dẫn hướng dẫn ngươi có nhu cầu sử dụng hệ thống cách sử dụng chuong trình để ngươì sử dụng chương nhanh chóng nắm bắt được cách sủ dụng chương trình Chức năng giới thiệu giới thiệu về chươngtrình và một số thông tin về tác giả menu giúp đỡ của chương trình Trên đây là toàn bộ nội dung của chương trình thiết kế bản mẫu phần mềm về chuong trình quản lý lương trong một doanh nghiệp III)Kết luận : Bản mẫu phần mềm này đáp ứng được nhu cầu làm bản mẫu để xây dựng chương trình quản lý lương cho doanh nghiệp bẩn mẫu đã cài đặt một số chức năng thử nghiệm .Đây mới chỉ là một bản mẫu các chức năng chưa hoàn thiện, nó sẽ được hoành thành trong thời gian tới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc77705.DOC