Khóa luận Mạng việc làm

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ CÁC HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4

1.1. CÔNG NGHỆ INTERNET 4

1.1.1 Internet và xuất xứ của nó 4

1.1.2. Cách thức truyền thông trên Internet 6

1.1.3. Các dịch vụ trên Internet 7

2.1. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 8

2.1.1. Thương mại điện tử là gì ? 9

2.1.2. Thương mại điện tử và tầm quan trọng của nó 10

2.1.3. Lợi ích của thương mại điện tử (TMĐT)? 11

2.1.4. Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng? 11

2.1.5. Thực tế Thương mại điện tử ở Việt Nam 12

 

CHƯƠNG II: MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 16

2.1. CÁC KHÁI NIỆM 16

2.2. MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 16

2.3. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH 17

2.4. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 20

2.5. MÔ HÌNH WEB CLIENT/SERVER 21

2.6. HOẠT ĐỘNG 22

2.7. MỞ RỘNG KHẢ NĂNG CỦA WEB SERVER 23

 

CHƯƠNG 3:NGÔN NGỮ HTML (HyperText Makeup language) 25

3.1. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ HTML 25

3.2. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ HTML 26

3.3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MỘT TRANG WEB 26

3.4. LẬP TRÌNH TRANG WEB ĐỘNG 28

3.5. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIAO TIẾP TRONG MÔ HÌNH WEB CLIENT/SERVER 29

3.6. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO TIẾP 30

3.7. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO TIẾP 32

CHƯƠNG 4:CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁCH TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU 35

4.1. KHÁI NIỆM 35

4.2. QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ ? 35

4.3. ADO VÀ CÁC CÁCH KẾT NỐI DATABASE 36

4.3.1. ADO là gì? 37

4.3.2. Sử dụng ADO trong ASP 37

4.3.3. Tạo Connection String 38

4.3.4. Mô hình đối tượng ADO 38

4.3.5. Các đối tượng ADO 39

 

CHƯƠNG V: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2000 40

5.1. GIỚI THIỆU SQL SERVER 2000 40

5.2. MỘT CHÚT KIẾN THỨC VỀ CÁC VERSION CỦA SQL SERVER 41

5.3. CÁC THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG TRONG

SQL SERVER 2000 41

5.3.1. Relational Database Engine - Cái lõi của SQL Server 42

5.3.2. Replication - Cơ chế tạo bản sao (Replica) 42

5.3.3. Data Transformation Service (DTS) - Một dịch vụ chuyển dịch data vô cùng hiệu quả 43

5.3.4. Analysis Service - Dịch vụ phân tích dữ liệu hiệu quả 43

5.3.5. English Query - Dịch vụ truy vấn dữ liệu 43

5.3.6. Meta Data Service-Thông tin mô tả cấu trúc database 44

5.3.7. SQL Server Books Online -

Quyển Kinh Thánh không thể thiếu 44

5.3.8. SQL Server Tools - Bộ đồ nghề quản trị cơ sở dữ liệu (DBA ) 44

 

CHƯƠNG VI: ASP VÀ XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG TRÊN WEB 46

6.1. KHÁI NIỆM ASP (ACTIVE SERVER PAGE) 46

6.2. MÔ TẢ CỦA ASP 47

6.3. CÂU LỆNH CỦA ASP 48

6.4. GỌI CÁC THỦ TỤC TRONG ASP 49

6.5. CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA ASP(OBJECT) 50

 

PHẦN 2:XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE MẠNG THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 54

CHƯƠNG VII: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN 54

7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 54

7.2. THỰC TRẠNG BÀI TOÁN 54

7.2. YÊU CẦU BÀI TOÁN 54

7.2.1. Yêu cầu 55

7.2.2. Mục tiêu 55

7.2.3. Đối tượng phục vụ 55

 

CHƯƠNG VIII:PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 57

8.1. CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG 57

8.1.1. Nhóm quản trị 57

8.1.2. Nhóm thành viên 57

8.1.3. Khách 57

8.1.3.1. Khách hàng quan tâm tới dịch vụ du lịch 57

8.1.3.2. Công ty du lịch 57

8.2. CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG 58

8.2.1.Biểu đồ phân cấp chức năng 58

8.2.2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 58

 

8.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 60

 

8.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 61

8.2.4.1. Khách hàng 61

8.2.4.2. Công ty du lịch 61

8.2.4.3. Công ty du lịch (Mức thành viên) 62

8.2.4.4. Quản trị hệ thống 63

8.3. THIẾT KÊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 64

8.3.1. Lưu trữ tin tức 64

 

8.3.2. Lưu trữ Thành viên và các thông tin liên quan 64

8.3.3. Lưu trữ thông tin quản trị hệ thống và dịch vụ 72

 

CHƯƠNG IX:CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI 75

9.1. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT 75

9.1.1. Công cụ lập trình 75

9.1.2. Công nghệ phát triển 75

9.1.3. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 75

 

9.2. MÔ HÌNH CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 75

9.3. MỘT SỐ MODUL CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 76

9.3.1. Modul Tin tức 76

9.3.2. Modul Đăng ký thành viên 77

9.3.3. Modul Tìm kiếm tour du lịch 78

9.3.4. Modul Thành viên 80

9.3.4. Modul đặt tour du lịch 84

9.3.5. Modul Phản hồi 84

9.3.6. Modul Quản trị 85

 

CHƯƠNG X: TỔNG KẾT 89

10.1. KẾT LUẬN 89

10.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 89

 

 

doc86 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Mạng việc làm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • pptBao cao.ppt