Đề tài Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp xây dựng 101

MỤC LỤC

 

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VÀ QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 101

1. Lịch sử hình thành và phát triển của XNXN 101 1

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XNXD 101 5

4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình

công nghệ xây lắp. 9

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XNXD 101 11

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại XNXD 101 11

2.Vấn đề vận dụng các chế độ kế toán hiện hành tại XNXD 101 14

3. Hạch toán kế toán trên các phần kinh tế kế toán tại XNXD 101. 22

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XNXD 101 45

1. Thành tựu đạt được 45

2. Tồn tại hạn chế 46

3. Kiến nghị 47

LỜI KẾT 50

 

 

doc52 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp xây dựng 101, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 101.DOC
Tài liệu liên quan