Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty nông sản thực phẩm Hoà Bình

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HOÀ BÌNH 3

I. Tình hình đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 3

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty 3

PHẦN II

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ NGUỒN VỐN

KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HOÀ BÌNH 6

I. Khái niệm, đặc điểm của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 6

1. Khái niệm về vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6

2. Đặc điểm của vốn kinh doanh 6

3. Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp 7

a. Vốn cố định 7

b. Vốn lưu động 8

4. Nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 9

a. Căn cứ vào đặc điểm sở hữu của vốn kinh doanh 9

b. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 10

c. Căn cứ vào phạm vi hoạt động và sử dụng vốn 10

II. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 11

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HOÀ BÌNH 18

I. Về phía doanh nghiệp 18

1. Quản lý, đầu tư mua sắm tài sản cố định, khai thác triệt để hiệu quả sản xuất kinh doanh 18

2. Tổ chức thanh toán và thu hồi công nợ 19

II. Về phía Nhà nước 19

KẾT LUẬN 20

 

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty nông sản thực phẩm Hoà Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình.DOC