Đề tài Hạch toán kinh doanh

MỤC LỤC

Trang

Phần một: Mở đầu 1

Phần II: Nội dung 2

I. Bản chất và đặc điểm hạch toán kinh doanh. 2

1. Hạch toán kinh doanh trong cơ chế thị trường. 2

2. Tác dụng của hạch toán kinh doanh. 3

3. Đặc điểm hạch toán kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 4

II. Nguyên tắc hạch toán kinh doanh. 6

1. Bảo đảm quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. 6

2. Doanh nghiệp tự bù đắp chi phí và có doanh lợi. 7

3. Khuyến khích lợi ích vật chất và trách nhiệm vật chất. 8

4. Thực hiện sự giảm dốc bằng đồng tiền các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9

5. Liên hệ thực tế. 9

III. Mô hình hạch toán kinh doanh. 10

1. Mô hình hạch toán theo chi phí. 10

2. Mô hình hạch toán kinh doanh theo thu nhập. 10

3. Mô hình hạch toán theo khoán thầy. 11

Kết luận 12

 

doc13 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 1395 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLV1046.DOC
Tài liệu liên quan