Đề tài Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn

Lời cảm ơn 1

Lời mở đầu 2

I. Lý do chọn đề tài 2

II. Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn đề tài 3

1. Mục đích, nhiệm vụ 3

2. Giới hạn đề tài 3

III. Quan điểm nghiên cứu 3

1. Quan điểm tổng hợp 3

2. Quan điểm lãnh thổ 3

3. Quan điểm lịch sử 4

IV. Phương pháp nghiên cứu 4

Chương I: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phát triển nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn 5

I. Điều kiện tự nghiên và tài nguyên thiên nhiên 5

1. Vị trí địa lý 5

2. Địa hình 5

3. Khý hậu 6

4. Thuỷ văn 7

5. Thổ nhưỡng 9

6. Tài nguyên rừng 11

II. Điều kiện kinh tế xã hội 12

1. Dân cư và nguồn lao động 12

2. Cơ sở hạ tầng - vật chất kỹ thuật 14

3. Đường lối, chính sách 16

III. Khái quát về ngnàh nông nghiệp Nghĩa Đàn 17

Chương II: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn 19

A. Khái quát hiện trạng sử dụng đất đai huyện Nghĩa Đàn 19

I. Đất nông nghiệp 19

II. Đất lâm nghiệp 19

III. Đất chuyên dùng 19

IV. Đất ở 20

V. Đất chưa sử dụng và sông suối đất đá 20

B. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn 20

I. Đất trồng cây hàng năm 21

1. Đất ruộng lứa, lúa màu 22

2. Đất lương rẫy 26

3. Đất trồng cây hàng năm khác 28

II. Đất vườn tạp 31

III. Đất trồng cây lâu năm 33

IV. Đất có dùng và chăn nuôi 39

V. Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 40

Chương II: Phương hướng phát triển và các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý đất nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn 42

I. Phương hướng phát triển 42

II. Các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất nông ghiệp huyện Nghĩa Đàn 44

1. Giải pháp về vốn 44

2. Các giải pháp về công nghệ 45

3. Giải pháp về thị trường 46

4. Các giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý sản xuất và các giải pháp khuyến khích sản xuất 46

Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 49

 

doc52 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 2852 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn.DOC
Tài liệu liên quan