Dự án Xây dựng siêu thị nội thất Đường Xương Giang – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang

Mục lục

 

Chương I Khái quát về dự án 4

Chương II Các căn cứ, cơ sở xây dựng dự án 5

I. Các căn cứ pháp lý 5

II. Xem xét điều kiện vĩ mô của dự án 5

III. Hình thức đầu tư xây dựng 9

IV. Địa điểm xây dựng 9

Chương III Phân tích khía cạnh thị trường của dự án

I. Gi ới thi ệu s ản ph ẩm 11

II. Ph õn t ớch đ ỏnh gi ỏ cung c ầu t ổng th ể c ủa d ự ỏn 13

III. Ph õn đo ạn v à x ỏc đ ịnh th ị tr ư ờng m ục ti ờu

IV. Lao đ ộng v à tr ợ gi ỳp c ủa c ỏc chuy ờn gia n ư ớc ngo ài 22

Chương IV Các giải pháp thực hiện 28

I. Hiện trạng khu đất và phương án giải phóng mặt bằng 28

II. Giải pháp kiến trúc 28

III. Phương án khai thác và sử dụng lao động 29

IV. Kế hoạch thực hiện dự án 30

V. Hình thức quản lý dự án 30

VI. Đánh giá tác động môi trường 31

Chương V Tài chính của dự án 34

I. Tổng mức đầu tư 34

II. Xác định nguồn vốn đầu tư 35

III. Khái toán 35

IV. Phân tích các hiệu quả tài chính của Dự án 35

V. Hiệu quả xã hội của dự án 38

Chương VI Kết luận và kiến nghị 38

 

 

 

doc84 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án Xây dựng siêu thị nội thất Đường Xương Giang – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng siêu thị nội thất Đường Xương Giang – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.DOC