Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện tử New

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I Giới thiệu tổng quan về công ty 3

I Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

II Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động cảu công ty 4

III Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 4

IV Bộ máy kế toán của công ty 9

V Hình thức sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng 11

1 Hình thức sổ sách 11

2 Hình thức báo cáo 13

 

Chương II Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần điện tử New

14

I Tổ chức nhiệm vụ thanh toán hàng hoá ở công ty cổ phần điện tử New

14

1 Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 14

2 Phương thức thanh toán 15

3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hệ thống nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty

 

15

4 Trình tự kế toán 16

II Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở công ty

16

1 Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở công ty 16

2 Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

22

III Tổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty

27

1 Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty

27

2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29

Chương III Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

41

I Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần điện tử New

41

1 Nhận xét chung 41

2 Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty

41

II Một số ý kiến đề xuất 43

1 Hoàn thiện hạch toán ban đầu 44

2 Hoàn thiện vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty

44

3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách 48

Kết luận 50

 

 

 

doc54 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện tử New, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New.DOC
Tài liệu liên quan