Đề tài Khảo sát máy nén piston trên ôtô kamaz 53212, máy nén ly tâm trên động cơ d1146ti

Nội dung chính của các phần thuyết minh:

- Mục đích, ý nghĩa của đề tài.

- Khảo sát chung về máy nén piston và máy nén ly tâm: các quá trình làm việc và các đặc điểm thủy lực.

- Khảo sát máy nén piston 1 cấp trên hệ thống phanh ô tô KaMaz 53212. Tính toán kiểm nghiệm máy nén piston 1 cấp.

- Khảo sát máy nén ly tâm trên hệ thống tăng áp động cơ D1146TI. Tính toán kiểm nghiệm máy nén ly tâm.

- Đánh giá máy nén và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong máy nén.

- Kết luận chung.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát máy nén piston trên ôtô kamaz 53212, máy nén ly tâm trên động cơ d1146ti, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ---------- CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc --------------------  KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG BỘ MÔN THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ NhiÖm vô thiÕt kÕ ®å ¸n tèt nghiÖp Họ và tên sinh viên : Nguyễn Hoàng Anh Lớp : 03C4B Ngành : Cơ khí Động lực 1 . Tên đề tài: KHẢO SÁT MÁY NÉN PISTON TRÊN Ô TÔ KAMAZ 53212 VÀ MÁY NÉN LY TÂM TRÊN ĐỘNG CƠ D1146TI. 2 . Các số liệu ban đầu: - Ô tô KAMAZ 53212 . - Động cơ D1146TI. 3 . Nội dung chính của các phần thuyết minh: Mục đích, ý nghĩa của đề tài. Khảo sát chung về máy nén piston và máy nén ly tâm: các quá trình làm việc và các đặc điểm thủy lực. Khảo sát máy nén piston 1 cấp trên hệ thống phanh ô tô KaMaz 53212. Tính toán kiểm nghiệm máy nén piston 1 cấp. Khảo sát máy nén ly tâm trên hệ thống tăng áp động cơ D1146TI. Tính toán kiểm nghiệm máy nén ly tâm. Đánh giá máy nén và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong máy nén. Kết luận chung. 4 . Các bản vẽ và đồ thị: Các chu trình làm việc của máy nén piston và máy nén ly tâm  Kết cấu máy nén piston  Sơ đồ hệ thống phanh ô tô KaMaz 53212.  Sơ đồ kết cấu máy nén ly tâm.  Sơ đồ hệ thống tăng áp động cơ D1146TI.  Kết cấu một số chi tiết khác.  5 . Cán bộ hướng dẫn: KS. Nguyễn Thị Băng Tuyền 6. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: 18/ 02/ 2008 7 . Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 29/ 05/ 2008 Thông qua Bộ môn Ngày tháng năm 2008 Tổ trưởng Bộ môn TS. Huỳnh Văn Hoàng Cán bộ hướng dẫn KS. Nguyễn Thị Băng Tuyền  Kết quả điểm đánh giá Ngày tháng năm 2008 Chủ tịch Hội đồng Sinh viên đã hoàn thành và nộp toàn bộ báo cáo cho Bộ môn Ngày tháng năm 2008 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKhảo sát máy nén piston trên ôtô kamaz 53212, máy nén ly tâm trên động cơ d1146ti.doc
 • ppt03C4B_NGUYEN HOANG ANH.ppt
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_01.dwg
 • xls03C4B_NGUYEN HOANG ANH_01.xls
 • doc03C4B_NGUYEN HOANG ANH_02.doc
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_02.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_03.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_04.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_05.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_06.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_07.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_08.dwg
 • dwg03C4B_NGUYEN HOANG ANH_09.dwg
Tài liệu liên quan