Đề tài Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Chợ Mơ

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 7

1.1.1 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 7

1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 7

1.1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 7

1.2 Cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 10

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 10

1.2.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 14

1.2.3 Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 20

1.2.4 Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân 24

1.2.4.1 Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 24

1.2.4.2 Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 25

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 26

1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng. 27

1.3.2 Các nhân tố khách quan 31

1.3.2.1 Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng 31

1.3.2.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng 33

Chương 2 - THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 36

2.1 Tổng quan về NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 36

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT - chi nhánh Chợ Mơ 36

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 37

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 39

2.2 Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 51

2.2.1 Đối tượng cho vay của Chi nhánh 51

2.2.2 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Chợ Mơ 52

2.2.3 Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân 54

2.2.4 Quy mô khoản vay 56

2.2.5 Nguồn trả nợ và phương thức trả nợ 56

2.2.6 Tài sản đảm bảo 57

2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 57

2.3.1 Kết quả đạt được 57

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 58

2.3.2.1 Hạn chế 58

2.3.2.2 Nguyên nhân 60

Chương 3 - GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHCN TẠINHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 65

3.1 Kế hoạch hoạt động cho vay đối với KHCN trong thời gian tới 65

3.1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2007 65

3.1.2 Kế hoạch cho vay đối với KHCN của chi nhánh 65

3.2 Một số giải pháp mở rộng cho vay KHCN tại chi nhánh Chợ Mơ 67

3.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân cần được chú trọng hơn 68

3.2.2 Đa dạng hoá và nâng cao tính cạnh tranh của các hình thức cho vay KHCN 69

3.2.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng 71

3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing của chi nhánh 73

3.2.5 Nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh 74

3.3 Những kiến nghị 76

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 76

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 77

3.3.3 Kiến nghị với các cơ quan nhà nước và Chính phủ 77

3.3.4 Kiến nghị với khách hàng 78

KẾT LUẬN 79

 

 

doc80 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 29/08/2015 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Chợ Mơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o vay. Việc phát hiện ra nhu cầu được tài trợ thôi chưa đủ mà cái quan trọng hơn là ngân hàng phải phát hiện ra các nhu cầu có khả năng thanh toán, bởi chỉ có đáp ứng những nhu cầu có khả năng thanh toán mới đem lại thu nhập cho ngân hàng. Nhu cầu có khả năng thanh toán được hiểu là các nhu cầu cần tài trợ của khách hàng mà việc trả nợ trong tương lai được đảm bảo. Khách hàng có trình độ văn hoá, sự hiểu biết về cho vay thì họ sẽ có trách nhiệm với các khoản nợ và có ý thức trả nợ đối với ngân hàng. Nếu khách hàng là người có đạo đức tốt, có ý thức với khoản nợ đối với ngân hàng, trả nợ đúng hạn và đầy đủ thì rủi ro của món vay là thấp, khách hàng sẽ tạo được niềm tin với ngân hàng, do vậy ngân hàng sẽ có điều kiện để mở rộng cho vay KHCN. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như: quy mô gia đình, đặc điểm, tính cách của khách hàng, khả năng đáp ứng các điều kiện vay của khách hàng như tài sản bảo đảm, các giấy tờ về quyền sở hữu cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của khách hàng. 1.3.2.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng Có thể hiểu đây là nhóm các nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng. Môi trường hoạt động của ngân hàng cũng gây ra các tác động lớn đến mở rộng cho vay đối với khách hàng nói chung và đối với khách hàng cá nhân nói riêng. Bao gồm: môi trường kinh tế, môi trường luật pháp, môi trường văn hoá – xã hội, sự phát triển của Khoa học – công nghệ và đối thủ cạnh tranh. Môi trường kinh tế Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất đối với nền kinh tế. Vì vậy, bất kỳ sự biến động của nền kinh tế đều ảnh hưởng đến các hoạt động cho vay của ngân hàng trong đó có cho vay KHCN. Khi nền kinh tế ổn định và tăng trưởng cao, hoạt động cho vay KHCN có xu hướng tăng lên bởi vì thu nhập và mức sống của người dân được cải thiện, hơn nữa sẽ có nhiều cá nhân vay vốn ngân hàng nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của họ. Từ đó, sẽ tạo điều kiện mở rộng cho vay KHCN một cách có hiệu quả. Ngược lại, khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, mất ổn định, khiến thu nhập trong tương lai của người tiêu dùng trở nên bấp bênh, người dân sẽ lựa chọn tiết kiệm hơn là vay tiêu dùng hay vay vốn để sản xuất kinh doanh, từ đó sẽ hạn chế việc mở rộng cho vay KHCN của ngân hàng. Ngoài ra, nếu ngân hàng hoạt động trong nền kinh tế có trình độ phát triển cao và tiên tiến thì hoạt động cho vay KHCN cũng đa dạng và phát triển hơn ở các nước đang phát triển. Môi trường luật pháp Ngân hàng là trung gian tài chính nắm giữ một khối lượng vốn và tài sản rất lớn trong nền kinh tế, do đó hoạt động ngân hàng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của luật pháp cũng như các cơ quan chức năng. Điều này không chỉ làm đảm bảo an toàn cho ngân hàng, mà còn cho các khách hàng thực hiện giao dịch cũng như sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Mỗi một quốc gia khác nhau có những quy định khác nhau về tổ chức hoạt động của ngân hàng cũng như hoạt động cho vay KHCN. Nếu các quy định đó đầy đủ, chặt chẽ, hợp lý, không rườm rà và chồng chéo lên nhau thì sẽ tạo điều kiện cho hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động mở rộng cho vay KHCN nói riêng. Hệ thống các văn bản, các quyết định, quy định,… ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho vay của ngân hàng nói chung, cho vay KHCN nói riêng. Hệ thống luật pháp ổn định, hoàn thiện sẽ thúc đẩy cho vay KHCN đồng thời là cơ sở nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao cho dân cư, đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng với khách hàng. Môi trường văn hoá – xã hội Những yếu tố của môi trường văn hoá xã hội như: lối sống, thói quen, tập quán xã hội, thị hiếu… ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa ra các hình thức cho vay đối với KHCN của ngân hàng. Ở những nơi mà có thói quen chi tiêu nhiều hơn tiết kiệm thì họ thường có xu hướng vay tiêu dùng và vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh nhiều hơn các nơi khác. Chẳng hạn, ở nước ta người dân ở miền Bắc thường tích luỹ, tiết kiệm nhiều hơn so với người dân ở miền Nam, do vậy việc mở rộng cho vay KHCN sẽ khó khăn hơn so với miền Nam. Sự phát triển của Khoa học – Công nghệ Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ đã tạo điều kiện cho nhiều nghành, lĩnh vực khác phát triển với quy mô toàn cầu, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Với sự phát triển của khoa học, công nghệ việc xử lý giao dịch của các ngân hàng trở lên nhanh chóng, dễ dàng hơn, đồng thời các nghiệp vụ cũng được xử lý theo một quy trình chặt chẽ do máy móc thực hiện thay cho lao động thủ công. Từ đó, giảm bớt thời gian giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng, tăng sự chính xác trong phân tích, thẩm định tín dụng, do đó hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Nhờ đó, các ngân hàng có thể mở rộng cho vay và đưa ra các sản phẩm mới đối với cho vay KHCN. Đối thủ cạnh tranh Sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh trên thị trường tài chính dẫn đến thị phần cho vay KHCN bị chia nhỏ và khiến cho ngân hàng cần phải tìm ra các chiến lược, các chính sách đặc trưng của ngân hàng nhằm thu hút được khách hàng đến với ngân hàng, không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn thu hút thêm khách hàng mới. Như vậy, với sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh sẽ khiến thị phần cho vay KHCN của ngân hàng bị giảm sút, điều này sẽ gây ra sự khó khăn cho ngân hàng trong việc mở rộng qui mô cho vay KHCN, nhưng sẽ khuyến khích ngân hàng trong việc tăng chất lượng cho vay đối với KHCN. Chương 2 - THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 2.1 Tổng quan về NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT - chi nhánh Chợ Mơ Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh như hiện nay, nhu cầu gửi tiền vay vốn và sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp là khá lớn, đặc biệt là tại Hà Nội - Vừa là thủ đô, vừa là trung tâm buôn bán và giao dịch lớn của cả nước thì việc ra đời các chi nhánh ngân hàng thương mại ở mọi đường phố, ngóc nghách là tất yếu. Trong điều kiện đó, NHNo&PTNT đã quyết định thành lập NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ nhằm khai thác thị trường ở khu vực này, với vị trí đặt tại 486 Bạch Mai – Hà Nội. Ngày 12/3/2001 NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ được thành lập và chính thức khai trương hoạt động từ ngày 08/02/2002. Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬ lµ mét trong 9 chi nh¸nh cña Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long. Vµ ®©y lµ chi nh¸nh lín nhÊt cña Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long. C¨n cø vµo tê tr×nh sè 346/CNTL-TT, ngµy 5/5/2003 cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long vÒ viÖc thay ®æi ®¬n vÞ phô thuéc vµ n©ng cÊp c¸c chi nh¸nh phô thuéc, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ NHNNo&PTNT ViÖt Nam sè 116/Q§/H§QT-TCCB ngµy 19/5/2003 chyÓn Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬ phô thuéc së giao dÞch Ng©n hµng NNo&PTNT I thµnh chi nh¸nh cÊp 2 lo¹i 4 phô thuéc Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long. Tªn gäi ®Çy ®ñ lµ Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬, §Æt trô së chÝnh t¹i sè 486 phè B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ Néi. V× lý do chyÓn ®Þa ®iÓm, hiÖn nay chi nh¸nh chuyÓn sang sè 449 B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT Chî M¬ lµ ®¬n vÞ phô thuéc Ng©n hµng NNo&PTNT Th¨ng Long, cã con dÊu riªng; cã b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n; cã c¬ cÊu tæ chøc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 11 Ch­¬ng III vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo ®iÒu 10 ch­¬ng II t¹i quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Ng©n hµng NNo&PTNT ViÖt Nam ban hµnh kÌm quyÕt ®Þnh sè 169/Q§/H§QT-02 ngµy 7/9/2000 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng NNo&PTNT ViÖt Nam. Thời gian đầu, bên cạnh những thuận lợi như trên, Chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể là: Chi nhánh ra đời trong điều kiện cơ sở vật chất lúc ban đầu, khách hàng còn chưa biết nhiều về địa điểm cũng như hoạt động kinh doanh của Chi nhánh; Chi nhánh chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ về lãi suất tiền gửi và tiền vay của các ngân hàng trên cùng địa bàn; về nhân sự thì hầu hết là cán bộ được điều động từ trung tâm điều hành ra chưa va chạm với thương trường, một số chưa qua thực tế nghiệp vụ kinh doanh cụ thể, số được điều động từ các ngân hàng tỉnh, huyện lên thì bỡ ngỡ với môi trường kinh doanh mới; ngoài ra thì việc phải chuyển địa điểm cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy vậy, trong 3 năm trở lại đây, hoạt động của Chi nhánh đã dần dần từng bước đi vào ổn định. Không những vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh còn đạt mức tăng trưởng khả quan qua các năm: về cả hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn lẫn hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Tổ chức cán bộ Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn 31/12/2006 lµ: 20 ng­êi, trong ®ã: Tr×nh ®é ®¹i häc: 15 ng­êi. Tr×nh ®é trung cÊp: 02 ng­êi. Tr×nh ®é s¬ cÊp: 02 ng­êi. L¸i xe: 01 ng­êi §­îc bè trÝ s¾p xÕp nh­ sau: Ban Gi¸m ®èc: 03 ng­êi. Tr­ëng phßng nghiÖp vô: 02 ng­êi. Tr­ëng phßng giao dÞch: 01 ng­êi. C¸n bé c¸c phßng: 15 ng­êi Phßng TD & TTQT: 05 ng­êi. Phßng KT & NQ: 07 ng­êi. Phßng Giao dÞch Kim §ång: 02 ng­êi. Phßng Giao dÞch Tr­¬ng §Þnh: 03 ng­êi. Víi sè l­îng c¸n bé nh­ trªn ®èi víi mét chi nh¸nh cÊp II cã Phßng giao dÞch trùc thuéc lµ ch­a ®ñ, mét sè Phßng cßn thiÕu c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé kÕ to¸n. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ được mô tả theo sơ đồ sau: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH CHỢ MƠ Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng kế toán - hành chính - ngân quỹ Các phòng giao dịch Phòng tín dụng – thanh toán quốc tế Phòng giao dịch Kim Đồng Phòng giao dịch Trương Định Nhìn vào sơ đồ cơ cấu tổ chức trên, ta có thể thấy rằng: Giám đốc trực tiếp quản lý phòng tín dụng và thanh toán quốc tế; một phó giám đốc trực tiếp quản lý phòng kế toán – hành chính – ngân quỹ; Phó giám đốc còn lại quản lý 2 phòng giao dịch Kim Đồng và Trương Định. 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn ở NHNo – chi nhánh Chợ Mơ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2004 2005 2006 Số tiền % Tăng (giảm) Số tiền % Tăng (giảm) Số tiền % Tăng (giảm) Nguồn vốn nội tệ Không kỳ hạn 100447 32499 -67.646 102716 216.059 Kỳ hạn dưới 12T 85328 106797 25.1606 33000 -69.1 Kỳ hạn trên 12T 18912 31298 65.4928 180960 478.184 Tổng cộng 204687 48 170594 -16.656 316676 85.6314 Nguồn vốn ngoại tệ USD 4360480 360 5942718 36.2859 2051944 -65.471 EUR 21770 46.71 48543 122.981 26687 -45.024 Tổng cộng 273843 78 266600 -2.6449 350259 31.38 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005, 2006 của chi nhánh NHNo Chợ Mơ) Đánh giá bảng kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT Chợ Mơ trong 3 năm vừa qua, ta có thể đưa ra một số nhận định như sau: - Năm 2004, công tác huy động tại chi nhánh gặp nhiều khó khăn như chuyển trụ sở để đảm bảo tiến độ thi công nhà làm việc đã ảnh hưởng lớn đến số lượng khách hàng giao dịch và doanh số hoạt động trong năm; mặt khác chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh với lãi suất huy động vốn hấp dẫn hơn. Do vậy, về cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế thì nguồn vốn huy động từ dân cư tăng trưởng chậm và chiếm tỷ trọng còn thấp (21%); nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao (>70%) nhưng thường biến động lớn phần nào ảnh hưởng đến công tác cân đối nguồn vốn hàng ngày. Tuy vậy, hoạt động huy động vốn của chi nhánh đã đạt được những thành công như: về cơ cấu nguồn tiền thì nguồn vốn huy động ngoại tệ có tốc độ tăng rất nhanh (360%), còn nguồn vốn huy động nội tệ cũng có tốc độ tăng khá cao (48%) so với năm 2004; Mức tăng trưởng nguồn vốn còn đáp ứng khả năng thanh toán ngoại tệ đặc biệt vào dịp cuối năm và là tiền đề để mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế trên lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. - Năm 2005, tæng nguån vèn gi¶m so víi n¨m tr­íc (2.645%) lµ do trong n¨m mét sè kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh cã nguån tiÒn göi lín, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n do ¶nh h­ëng bëi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, do ®ã møc tiªu thu s¶n phÈm ch÷ng l¹i nh­ Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ… Tuy nhiªn tæng nguån vèn gi¶m mµ chñ yÕu gi¶m ë nguån vèn néi tÖ (16.656%) cßn nguån vèn ngo¹i tÖ l¹i t¨ng, ®iÒu ®ã cho thÊy sù cè g¾ng nç lùc cña chi nh¸nh trong viÖc t¨ng c­êng tiÕp thÞ c¸c kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu, tõ ®ã thay ®æi c¬ cÊu nguån vèn. MÆt kh¸c, trong tæng nguån vèn n¨m 2005 th× nguån vèn kh«ng kú h¹n vµ nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cßn chiÕm mét tû lÖ khiªm tèn, xÐt vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt nguån vèn th× ch­a ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh æn ®Þnh bÒn v÷ng mµ cßn lÖ thuéc qóa nhiÒu vµo mét sè doanh nghiÖp cã nguån thu lín, cßn nguån vèn æn ®Þnh tõ d©n c­ cßn rÊt thÊp chØ chiÕm 28% trªn tæng nguån. - N¨m 2006, c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ do t¸c ®éng tõ mét sè kh¸ch hµng lín; mÆt kh¸c chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt tõ phÝa c¸c ng©n hµng kh¸c. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qña nªu trªn ngoµi sù quan t©m cña Ban gi¸m ®èc cïng c¸c phßng nghiÖp vô cña chi nh¸nh Th¨ng Long lµ sù cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh. TiÕp cËn linh ho¹t vµ duy tr× tèt mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nguån vèn lín nh­ C«ng ty SONA, Tæng HUD… MÆt kh¸c, trong tæng nguån vèn n¨m 2006 th× nguån vèn kh«ng kú h¹n vµ nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cßn chiÕm mét tû lÖ ch­a cao, xÐt vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt nguån vèn th× ch­a ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh æn ®Þnh bÒn v÷ng mµ cßn lÖ thuéc qóa nhiÒu vµo mét sè doanh nghiÖp cã nguån thu lín, cßn nguån vèn æn ®Þnh tõ d©n c­ cßn rÊt thÊp chØ chiÕm 28% trªn tæng nguån. Hoạt động sử dụng vốn Bảng 2.2: Hoạt động sử dụng vốn ở NHNo – chi nhánh Chợ Mơ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Số tiền %Tăng (giảm) Số tiền %Tăng (giảm) Số tiền %Tăng (giảm) Doanh số cho vay 357898 -25 381852 6.693 566376 48.323 Doanh số thu nợ 358081 5.7 338375 -5.503 467081 38.036 Dư nợ phân theo thời hạn Ngắn hạn 132824 122230 -7.976 226405 85.229 Trung hạn 14886 62687 321.11 53802 -14.17 Dài hạn 7245 14015 93.444 18205 29.897 Tổng cộng 154955 0.3 198931 28.38 298414 50.009 Dư nợ theo thành phần kinh tế DNNN 122361 181350 48.209 277380 52.953 DN ngoài quốc doanh 11439 6325 -44.71 13274 109.87 Dư nợ tư nhân 21155 11256 -46.79 7760 -31.06 Dư nợ bình quân 1 cán bộ CNV 8609 9473 10.036 15706 65.798 Nợ quá hạn 541 7611 1306.8 2387 -68.64 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005, 2006 của chi nhánh NHNo Chợ Mơ) Đánh giá kết quả sử dụng vốn của NHNo&PTNT Chợ Mơ, ta có thể đưa ra một số nhận định như sau: - Năm 2004, doanh số cho vay giảm 119162 triệu đồng và chỉ bằng 75% so với năm 2003, doanh số thu nợ tăng 19434 triệu và bằng 105.7% so với năm trước, tổng dư nợ tăng 221 triệu và bằng 100.3% so với năm 2003 và so với kế hoạch năm 2004 thì đạt 76.4%. Một điểm khác có thể nhận thấy là công tác tín dụng chưa chú trọng đúng mức vào khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và cho vay tiêu dùng: Tính đến 31/12/2004, dư nợ ngoài quốc doanh tăng hơn so với năm trước nhưng chỉ chiếm tỷ trọng bằng 7.4%, cho vay hộ kinh doanh, cho vay tiêu dùng chiếm 13.7% trên tổng dư nợ là quá thấp. Nguyên nhân chính là do một bộ phận cán bộ chưa nhận thức đúng tầm quan trọng và xu thế phát triển các khu vực trên trong cơ chế mở - hội nhập, thêm vào đó là tính ngần ngại và lo lắng do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hộ ở địa bàn thành phố. - Năm 2005, doanh sè cho vay n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 6,69%, tæng d­ nî ®Õn 31/12/2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 28,37%; vµ ®¹t 77% kÕ ho¹ch giao. Ho¹t ®éng tÝn dông ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2005. §Æc biÖt ®· hç trî cho gÇn 350 hé kinh doanh, c¸ thÓ vay vèn vµ cho vay tiªu dïng ®Ó mua nhµ ë, söa ch÷a vµ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn sinh ho¹t gia ®×nh nh»m tõng b­íc æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho mét bé phËn d©n c­ trªn ®Þa bµn thµnh phè. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tÝn dông ch­a chó träng ®óng møc vµo khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá, hé kinh doanh, c¸ thÓ vµ cho vay tiªu dïng. TÝnh ®Õn 31/12/2005, d­ nî ngoµi quèc doanh chØ chiÕm 3,18%; cho vay hé KD vµ tiªu dïng chiÕm 5,66% trªn tæng d­ nî lµ qu¸ thÊp; cho vay theo dù ¸n triÓn khai cßn Ýt. Nguyªn nh©n chÝnh do mét bé phËn c¸n bé ch­a nhËn thøc ®óng tÇm quan träng vµ xu thÕ ph¸t triÓn c¸c khu vùc trªn trong c¬ chÕ më - héi nhËp céng vµo ®ã lµ tÝnh ngÇn ng¹i vµ lo l¾ng do thiÕu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy; MÆt kh¸c tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o t×m kiÕm kh¸ch hµng, d­ ¸n kh¶ thi cßn thiÕu vµ Ýt ®­îc chó träng. Ngoài ra, còn có thể thấy số nợ xấu của chi nhánh đã tăng đột biến trong năm 2005: từ 541 triệu đồng năm 2004 lên tới 7611 triệu đồng năm 2005 (hơn 13 lần). Đây là một mức tăng nợ xấu rất lớn và chi nhánh cần có sự thận trọng hơn đối với các khoản cho vay. - N¨m 2006, doanh sè cho vay vµ d­ nî tÝn dông t¨ng so víi n¨m 2005 (lÇn l­ît lµ 48.32% vµ 50%). Ho¹t ®éng tÝn dông ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2006. §Æc biÖt ®· hç trî cho gÇn 250 hé kinh doanh, c¸ thÓ vay vèn vµ cho vay tiªu dïng ®Ó mua nhµ ë, söa ch÷a vµ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn sinh ho¹t gia ®×nh nh»m tõng b­íc æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho mét bé phËn d©n c­ trªn ®Þa bµn thµnh phè. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t­ tÝn dông cña chi nh¸nh chñ yÕu tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp lín truyÒn thèng s½n cã mµ ch­a coi träng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ c¸c hé s¶n xuÊt c¸ thÓ, tû träng d­ nî cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ hé s¶n xuÊt trong tæng d­ nî cßn thÊp. Tæng nî xÊu ®Õn 31/12/2005 lµ 2.387 triÖu ®ång chiÕm 0,8% trªn tæng d­ nî, cô thÓ nh­ sau: + Nî nhãm 3: 0 + Nî nhãm 4: 141 triÖu ®ång. + Nî nhãm 5: 2.117 triÖu ®ång. Nî xÊu n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 4.883 triÖu ®ång, cã ®­îc kÕt qña trªn lµ do: Cã sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Ban Gi¸m ®èc vµ sù cè g¾ng nç lùc cña tõng c¸n bé cïng víi sù phèi kÕt hîp cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp do ®ã mét sè mãn nî qóa h¹n khã ®ßi ®· ®­îc xö lý nh­ Mai Ngäc Anh. Nguyªn nh©n cña nî xÊu lµ do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n t¹i Hµ Néi cho nªn ch­a thÓ ph¸t m¹i ®­îc tµi s¶n thÕ chÊp, tuy nhiªn tû lÖ nî xÊu vÉn trong tÇm kiÓm so¸t cña chi nh¸nh. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Năm 2004, hoạt động này còn là một loại hình mới đưa vào thực hiện tại một chi nhánh cấp 2 trực thuộc đơn vị thành viên. Tuy số liệu hoạt động còn ít nhưng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như nguồn vốn huy động, dư nợ, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và dịch vụ luôn luôn tăng trưởng. Cụ thể như sau: + Nguồn vốn huy động đến 31/12/2004 đạt 4360480 USD (bảng 2.1) tăng so với năm 2003 là 3413039 USD (360%), so với kế hoạch giao đạt 128.1% trong đó: nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm 31.2%, nguồn vốn các tổ chức kinh tế chiếm 68.8%. Ngoài ra, chi nhánh còn mở rộng huy động các nguồn ngoại tệ khác như EUR nhằm đa dạng các loại nguồn vốn huy động. Đến 31/12/2004, chi nhánh đã huy động được 21770 EUR (bảng 2.1). + Dư nợ đạt 2494103 USD tăng 100% so với năm trước và đạt 108.2% so với kế hoạch giao. Dư nợ tập trung chủ yếu ở hoạt động mở và thanh toán L/C nhập khẩu như: sắt, thép, phân bón, máy móc công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hoá chất chế biến thức ăn gia súc,... + Kinh doanh mua bán ngoại tệ: theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Tổng giám đốc NHNo Việt Nam, năm 2004, chi nhánh NHNo Chợ Mơ đã triển khai mua và bán 3 loại ngoại tệ, không những tự cân đối nguồn vốn ngoại tệ để thanh toán mà còn bán cho Sở giao dịch, không để tồn quỹ ngoại tệ, cụ thể như sau: Bảng 2.3: Doanh số kinh doanh ngoại tệ của NHNo Chợ Mơ năm 2004 USD EUR JPY Doanh số mua 4852350 97281 3527200 Doanh số bán 4886334 93321 3527200 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004 của chi nhánh NHNo Chợ Mơ.) + Thu về dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế đạt 318 triệu VNĐ, tăng so với năm 2003 là 185 triệu. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ vẫn còn nhiều khó khăn và khiếm khuyết như: uy tín của chi nhánh trên thị trường chưa cao do mới đi vào hoạt động, kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế chưa nhiều, tiếp cận và thu hút khách hàng còn nhiều hạn chế dẫn tới số lượng khách hàng quan hệ chưa nhiều. - N¨m 2005, Sau h¬n ba n¨m ho¹t ®éng ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶, nh­ sau: + Nguån vèn huy ®éng ®Õn 31/12/2005 ®¹t 5.942.718 USD t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 1.582.238 USD tèc ®é t¨ng 36%; So kÕ ho¹ch giao ®¹t 100,5%. Trong ®ã, nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ chiÕm 32,7%, nguån vèn c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm 67,3% thÓ hiÖn chi nh¸nh ®ang h­íng dÇn vµ tËp trung nguån vèn cã tÝnh chÊt æn ®Þnh h¬n tõ d©n c­. Ngoµi ra chi nh¸nh më réng huy ®éng c¸c nguån ngo¹i tÖ kh¸c nh­ EUR Nh»m ®a d¹ng c¸c lo¹i nguån vèn huy ®éng. §Õn 31/12/2005 chi nh¸nh ®· huy ®éng 48,543 EUR. + D­ nî ®¹t 2.054.949 USD gi¶m 17,6% so n¨m tr­íc. D­ nî tËp trung chñ yÕu më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu nh­: S¾t, thÐp, ph©n bãn, m¸y mãc c«ng cô phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ho¸ chÊt chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, v.v… + NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ ®· thùc hiÖn më 23 L/C vµ 01 mãn th«ng b¸o nhê thu víi tæng gi¸ trÞ 4,580,000 USD cho c¸c nhu cÇu nhËp khÈu nh­ ®· nªu trªn; 06 mãn th«ng b¸o L/C vµ 01 mãn göi nhê thu xuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ nh­ cao su, cµ phª, mét sè mÆt hµng n«ng s¶n,v.v…víi tæng trÞ gi¸ 213,086 USD; vµ ®· thanh to¸n hµng nhËp cho 45 mãn víi tæng trÞ gi¸ lµ 6,979,732 USD trong ®ã: thanh to¸n L/C 6,538,880 USD, thanh to¸n nhê thu 440,852 USD vµ TTR 901,029 USD. + Kinh doanh mua - b¸n ngo¹i tÖ: Theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam vµ h­íng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo ViÖt Nam chi nh¸nh NHNo Chî M¬ ®· triÓn khai mua - b¸n 03 lo¹i ngo¹i tÖ, cô thÓ nh­ sau: Ngo¹i tÖ USD: + Doanh sè mua: 6,251,156 USD. + Doanh sè b¸n : 6,245,832 USD. Ngo¹i tÖ EUR: + Doanh sè mua: 157,771 EUR. + Doanh sè b¸n : 158,676 EUR. Ngo¹i tÖ JPY: + Doanh sè mua: 730,360 JPY. + Doanh sè b¸n : 730,360 JPY. (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo Chî M¬ n¨m 2005) §©y lµ mét lo¹i h×nh nghiÖp vô míi ®­a vµo thùc hiÖn t¹i mét chi nh¸nh cÊp 2 lo¹i 4 trùc thuéc ®¬n vÞ thµnh viªn. Qua ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®¸ng khÝch lÖ nh­ nguån vèn huy ®éng, d­ nî, nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ mua b¸n ngo¹i tÖ lu«n lu«n t¨ng tr­ëng Tuy nhiªn trong lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i ®ã lµ uy tÝn cña chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng ch­a cao do ®ang trong thêi kú tiÕp cËn; kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ ch­a nhiÒu; CBCNV võa häc, võa lµm, võa t×m hiÓu thùc tiÔn ®Ó rót ra nh÷ng kinh nghiÖm trong xö lý nghiÖp vô vµ qu¶n lý; TiÕp cËn vµ thu hót kh¸ch hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ dÉn tíi sè l­îng kh¸ch hµng quan hÖ ch­a nhiÒu. - N¨m 2006, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ë NHNo Chî M¬ thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau ®©y: + Nguån vèn huy ®éng ®Õn 31/12/2006 ®¹t 2.051.944 USD gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 3.890.774 USD. Trong ®ã, nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ chiÕm 60%, nguån vèn c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm 40% thÓ hiÖn chi nh¸nh ®ang h­íng dÇn vµ tËp trung nguån vèn cã tÝnh chÊt æn ®Þnh tõ d©n c­. Ngoµi ra chi nh¸nh më réng huy ®éng c¸c nguån ngo¹i tÖ kh¸c nh­ EUR Nh»m ®a d¹ng c¸c lo¹i nguån vèn huy ®éng. §Õn 31/12/2006 chi nh¸nh ®· huy ®éng 26.687 EUR. + D­ nî ®¹t 2.981.100 USD t¨ng 45% so n¨m tr­íc. D­ nî tËp trung chñ yÕu më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu nh­: S¾t, thÐp, ph©n bãn, m¸y mãc c«ng cô phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ho¸ chÊt chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, v.v… + NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: Trong n¨m 2006 cã sù t¨ng tr­ëng vÒ kh¸ch hµng ®ã lµ C«ng ty DÖt May Hµ Néi, ®©y lµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vÒ thanh to¸n quèc tÕ tuy nhiªn do míi ®Æt quan hÖ cho nªn doanh sè ho¹t ®éng cßn khiªm tèn; Trong n¨m ®· thùc hiÖn më 28 L/C vµ 05 mãn th«ng b¸o nhê thu víi tæng gi¸ trÞ 7,798,303 USD cho c¸c nhu cÇu nhËp khÈu nh­ ®· nªu trªn; 09 mãn th«ng b¸o L/C xuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ nh­ cao su, cµ phª, mét sè mÆt hµng n«ng s¶n,v.v…víi tæng trÞ gi¸ 213,188 USD; vµ ®· thanh to¸n hµng nhËp qua chuyÓn tiÒn tæng trÞ gi¸ lµ 582,595 USD vµ TTR 2,663,458 USD. +Kinh doanh mua - b¸n ngo¹i tÖ: Theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam vµ h­íng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo ViÖt Nam chi nh¸nh NHNo Chî M¬ ®· triÓn khai mua - b¸n 02 lo¹i ngo¹i tÖ, cô thÓ nh­ sau: Ngo¹i tÖ USD: + Doanh sè mua: 4,726,673 USD. + Doanh sè b¸n : 4,743,427 USD. Ngo¹i tÖ EUR: + Doanh sè mua: 545,788 EUR. + Doanh sè b¸n : 549,054 EUR. (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo Chî M¬ n¨m 2006) §©y lµ mét lo¹i h×nh nghiÖp vô míi ®­a vµo thùc hiÖn t¹i mét chi nh¸nh cÊp 2 lo¹i 4 trùc thuéc ®¬n vÞ thµnh viªn. Qua ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®¸ng khÝch lÖ nh­ nguån vèn huy ®éng, d­ nî, nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ mua b¸n ngo¹i tÖ lu«n lu«n t¨ng tr­ëng. MÆt kh¸c ®· t¹o cho chi nh¸nh mét lîi thÕ c¹nh tranh, thu hót kh¸ch hµng khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docL0224.doc
Tài liệu liên quan