Đề tài Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty công trình giao thông I Hà Nội

Mục lục

Chương 1

Những vấn đề chung về kế toán và phương pháp kế toán nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

1.1. Những vấn đề chung về kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông: 3

1.1.1.Các định nghĩa của kế toán. 3

1.1.2. Công dụng của kế toán. 3

1.1.3. Các yêu cầu kế toán cơ bản. 5

1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán. 6

1.1.5. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông. 7

1.2. Phương pháp tổ chức kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp: 18

1.2.1. Đặc điểm kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 18

1.2.2. Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 19

Chương 2

Thực trạng kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ở Công ty Công trình Giao thông I - Hà Nội

2.1. Giới thiệu chung về Công ty Công trình Giao thông I – Hà Nội : 23

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CTGT I HN. 23

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CTGT I HN 25

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty CTGT I HN 26

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty CTGT I HN. 27

2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí NVL trực tiếp ở Công ty Công trình Giao Thông I – Hà Nội : 29

2.2.1. Đối tượng kế toán chí phí NVL trực tiếp ở công ty CTGT I HN. 29

2.2.2. Phương pháp kế toán chi phí NVL trực tiếp ở công ty CTGT I HN 29

Chương 3

Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty CTGT I HN

3.1. Những nhận xét chung về công tác kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty CTGT I HN: 41

3.1.1. Những điểm nổi bật trong công tác kế toán chi phí NVL trực tiếp của công ty. 41

3.1.2. Hạn chế. 42

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chí phí NVL trực tiếp ở công ty CTGT I HN 42

Kết luận

 

doc49 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty công trình giao thông I Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long.doc
Tài liệu liên quan