Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thoại trên Internet ( Internet Telephony)

CHƯƠNG1 Ưu thế và xu hớng phát triển của điện thoại Internet: 7

1.1 Những u thế của dịch vụ thoại qua internet. 7

1.2 Sự phát triển của các dịch vụ điện thoại Internet: 9

1.2.1 Thoại thông minh 9

1.2.2 Dịch vụ tính cớc cho bị gọi 10

1.2.3 Dịch vụ Callback Web 10

1.2.4 Dịch vụ fax qua IP 10

1.2.5 Dịch vụ Call center 11

1.3 Thị trờng hiện nay 11

1.4 Xu hớng thị trờng thoại Internet trong tơng lai 13

CHƯƠNG2 Công nghệ cơ sở 16

2.1 Kỹ thuật nén tín hiệu thoại 16

2.1.1 Tổng quan 16

2.1.2 Nguyên lý chung của bộ mã hoá CELP 18

2.1.3 Nguyên lý mã hoá CS-ACELP 21

2.1.3.1 Nguyên lý chung cuả bộ mã hoá 21

2.1.3.2 Nguyên lý bộ mã hoá CS-ACELP 22

2.1.3.3 Nguyên lý bộ giải mã CS-ACELP 23

2.1.4 Chuẩn nén G.729A 24

2.1.5 Chuẩn nén G.729B 26

2.2 Báo hiệu DTMF (Dial tone Multi Frequency ) 27

2.2.1 Báo hiệu DTMF qua bản tin UserInputIndication 27

2.2.1.1 Thiết bị đầu cuối thu phát DTMF 28

2.2.1.2 Gateway thu phát DTMF 28

2.2.1.3 Gate Keeper thu và phát các tín hiệu âm thanh D.323. 28

2.2.2 DTMF đợc truyền thông qua giao thức thời gian thực RTP (Real time Transport Protocol) 29

2.3 Khử tiếng vọng 29

2.4 Cơ chế bảo mật. 30

2.4.1 Định nghĩa và khái niệm 31

2.4.2 Thu tục Authentication giữa hai đầu cuối 32

2.4.2.1 Thủ tục Authentication của Diffie-Hellman 32

2.4.2.2 Thủ tục Authentication dựa vào nhận dạng. 33

2.4.3 Thủ tục Authentication giữa đầu cuối và Gatekeeper 33

2.4.3.1 Thủ tục Authentication không có thông tin ngầm định trớc. 33

2.4.3.2 Thủ tục Authentication dựa trên thông tin ngầm định trớc 33

2.4.4 Thủ tục mã hoá bảo mật luồng dữ liệu. 34

2.4.5 Xử lý khi nhận thấy mất an toàn 34

2.4.6 Ví dụ bảo mật bằng cách sử dụng Token 34

CHƯƠNG3 Cấu trúc mạng và cấu hình chuẩn của mạng IP. 36

3.1 Tổng quan về cấu hình chuẩn của mạng VoIP 36

3.2 Các cấu hình chuẩn và chức năng của các phần tử 37

3.2.1 Thiết bị đầu cuối 37

3.2.2 Mạng truy nhập IP 38

3.2.3 Gatekeeper (GK) 38

3.2.4 Gateway(GW) 39

3.3 Các giao diện chuẩn 42

3.3.1 Một thí dụ về cấu hình mạng VoIP 44

CHƯƠNG4 Xử lý cuộc gọi và tính cớc 45

4.1 Đăng ký dịch vụ 45

4.2 Thiết lập cuộc gọi 46

4.2.1 Cuộc gọi từ đầu cuối H.323 tới thuê bao trong SCN. 46

4.2.2 Cuộc gọi thuê bao trong mạng SCN tới đầu cuối H.323: 48

4.2.3 Phối hợp hoạt động với báo hiệu DTMF: 50

4.2.4 Lựa chọn nhà cung cấp mạng: 50

4.3 Thực hiện cuộc gọi 50

4.3.1 Khái niệm chung 50

4.3.2 Các trờng hợp ngoại lệ trong giai đoạn thực hiện cuộc gọi 51

4.4 Giải phóng cuộc gọi: 51

4.5 Nhận dạng thuê bao chủ gọi 51

4.6 Mô hình tính cớc và cách tính cớc trong mạng VOIP 52

CHƯƠNG5 Đánh số và chuyển đổi địa chỉ 58

5.1 Yêu cầu chung 58

5.1.1 Yêu cầu với cuộc gọi từ IP đến PSTN: 58

5.1.2 Yêu cầu đối với cuộc gọi từ PSTN đến IP: 59

5.1.3 Yêu cầu đối với cuộc gọi từ PSTN đến IP đến PSTN: 59

5.1.4 Yêu cầu đối với cuộc gọi từ IP đến PSTN đến IP: 59

5.1.5 Các phơng thức quay số: 59

5.1.6 Các số lựa chọn 60

5.2 Phơng pháp đánh số thuê bao: 61

5.2.1 Yêu cầu đối với quy tắc đánh số: 61

5.2.2 Quy tắc đánh số để hỗ trợ tại giao diện đối với mạng PSTN: 61

5.2.3 Phơng pháp đánh số thuê bao 62

5.2.3.1 Quy tắc của IETF 62

5.2.3.2 Khuyến nghị của ETSI 63

5.3 Phơng pháp chuyển đổi số E.164 và địa chỉ IP: 66

5.3.1 Khuyến nghị của IETF 66

5.3.2 Định tuyến cho các loại hình dịch vụ 67

5.4 Phơng pháp định tuyến giữa PSTN và IP 69

5.4.1 Cách thứ nhất 69

5.4.2 Cách thứ hai. 69

5.4.3 Cách thứ ba 69

5.5 Kết luận 70

CHƯƠNG6 Đánh giá chất lợng dịch vụ 71

6.1 Đánh giá theo chủ quan 71

6.2 Đánh giá theo khách quan 71

6.3 Đánh giá theo độ trễ 74

CHƯƠNG7 Khả năng triển khai dịch vụ 75

7.1 Các động lực chính 75

7.2 khả năng phổ biến dịch vụ thoại qua Internet 75

7.2.1 Phơng án 1: Dịch vụ thoại Internet là thứ yếu 76

7.2.2 Phơng án 2 :dịch vụ thoại Internet chiễm lĩnh thị trờng. 77

7.3 Sự ảnh hởng đến các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 78

7.3.1 Tơng lai của mạng viễn thông 79

7.3.2 Sự thay đổi nhu cầu của khách hàng 80

7.3.3 Vị trí của IP và sự liên quan với mạng chuyển mạch kênh. 80

7.3.4 Chiến lợc của các nhà khai thác dịch vụ viễn thông với dịch vụ IP. 81

7.3.4.1 Nhà khai thác mạng truy nhập và mạng đờng dài. 82

7.3.4.2 Nhà khai thác mạng đờng trục 83

7.3.4.3 Nhà khai thác mạng truy nhập. 84

CHƯƠNG8 thiết kế Gateway thoại Internet và mô tả phần mềm VIPGATE. 86

8.1 Môi trờng phát triển 86

8.1.1 tổng quan 86

8.1.2 Cấu trúc phần cứng : 94

8.2 Giải pháp thiết lập bộ đệm . 96

8.2.1 Phơng pháp truyền dữ liệu qua 3 bộ đệm. 98

8.2.2 Phơng thức truyền dữ liệu qua hai bộ đệm. 100

8.3 Triệt tiếng vọng 100

8.4 Phần mềm VIPGate 100

8.4.1 Giới thiệu chung 100

8.4.2 Cấu trúc chơng trình 101

8.4.2.1 Điều khiển xử lý cuộc gọi 101

8.4.2.2 Nén Tín hiệu thoại. 101

8.4.2.3 Điều khiển truyền dữ liệu trên mạng IP 102

8.4.3 Đặc tính kỹ thuật của VIPGate 102

8.4.3.1 Tính năng và yêu cầu kỹ thuật 102

8.4.3.2 Giao diện ngời sử dụng 103

CHƯƠNG9 thử nghiệm Dịch vụ thoại Internet 106

9.1 Cấu hình thử nghiệm 106

9.2 Cấu hình đo kiểm 106

9.3 Kết quả đánh giá chất lợng dịch vụ. 108

doc101 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/04/2013 | Lượt xem: 1230 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thoại trên Internet ( Internet Telephony), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thoại trên Internet ( Internet Telephony).DOC