Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cột ximăng - Đất cho việc gia cố nâng cao sức chịu tải của nền công trình cống Đồng bằng sông Cửu Long

 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỐNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4

1.1. Vị trí địa lý - phân vùng tự nhiên 4

1.2. Đặc điểm khí tượng - thủy văn 4

1.3. Đặc điểm địa hình 6

1.4. Đặc điểm địa chất công trình 7

1.5. Hiện trạng xây dựng công trình cống Đồng bằng sông Cửu Long 11

1.6. Kết luận 17

CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN & CÔNG NGHỆ TẠO CỘT XIMĂNG - ĐẤT 22

2.1. Các quan điểm tính toán cột ximăng - đất xử lý nền đất yếu 22

2.2. Công nghệ tạo cột ximăng - đất 34

2.3. Vật liệu ximăng - đất trong xử lý nền đất yếu 42

2.4. Các ứng dụng của công nghệ cột ximăng - đất 43

2.5. Kết luận 45

 

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ & THI CÔNG CỘT XIMĂNG - ĐẤT XỬ LÝ NỀN CÔNG TRÌNH CỐNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 46

3.1. Các thí nghiệm phục vụ thiết kế và thi công cột xi măng - đất 47

3.2. Hình thức bố trí cột ximăng - đất gia cố nền móng 49

3.3. Tính toán cột ximăng - đất gia cố nền cống Cái Hóp 50

3.4. Một số kết quả nghiên cứu sức chịu tải của cột ximăng - đất thi công bằng công nghệ Jet - grouting ở Việt Nam 59

3.5. Thiết kế thi công cột ximăng - đất 73

3.6. Thi công tạo cột ximăng - đất bằng Jet - grouting 76

3.7. Giám sát, kiểm tra và quan trắc trong quá trình thi công 81

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC 94

 

 

doc18 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1074 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cột ximăng - Đất cho việc gia cố nâng cao sức chịu tải của nền công trình cống Đồng bằng sông Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCh1.doc
  • docCh2.doc
  • docCh3.doc
  • docKet luan va kien nghi.doc
  • docLoi cam on.doc
  • docMo dau.doc
  • docMuc luc.doc
  • docPhan bien Luan van Thac si Pham Van Minh (Thay Te) 3-2007.doc
  • docPhu luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc