Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Nam Tiến

Năm 2007, khoản tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp l 214161740 đồng chiếm 0,55% trong tổng gi trị ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn. Năm 2008, khoản tiền mặt tại quỹ tăng ln đến 575338841 đồng chiếm 1,16% trong gi trị tổng ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn. Như vậy năm 2008, gi trị của khoản mục tiền mặt tăng 361177101 đồng tương ứng với 168,65% so với năm 2007

- Khoản mục tiền gửi ngn hng :

Năm 2007, khoản tiền gửi ngn hng của doanh nghiệp l 3794974496 đồng chiếm 9,75% trong tổng ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn. Năm 2008 tăng ln đến 8006492525 đồng chiếm 16,19% trong tổng ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn, tăng hơn 2 lần so với năm 2007. Như vậy năm 2008, khoản mục tiền gửi ngn hng tăng 42115118029 đồng tương ứng với 110,98%

- Khoản mục đầu tư chứng khốn của năm 2008 cũng tăng ln so với năm 2007 l 10000000 đồng

- Khoản mục cc khoản phải thu cũng tăng ln. Năm 2007 l 30690239155 đồng chiếm 78,88% trong tổng ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn. Năm 2008 l 32185092323 đồng chiếm 65,08% trong tổng ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn. So với năm 2007, cc khoản phải thu của năm 2007 tăng 1494853168 đồng tương ứng với 4,87%

Tuy cc khoản phải thu năm 2008 nhiều hơn cc khoản phải thu năm 2007 nhưng chiếm tỷ trọng thấp hơn l vì mức tăng của cc khoản phải thu thấp hơn mức tăng của tổng ti sản lưu động v đầu tư ngắn hạn

 

doc53 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Nam Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Nam Tiến.doc
Tài liệu liên quan