Đề tài: Quản lý bảo hiểm

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

PHẦN II: PHÂN TÍCH 4

PHẦN III: THIẾT KẾ 8

1. Giới thiệu Façade Pattern 9

2. Mô hình Façade Pattern 9

3. Mô hình Façade áp dụng trong chương trình 9

4. Sơ đồ tình huống sử dụng các USE CASE 10

5. Sơ đồ lớp các đối tượng 13

6. Thiết kế các lớp xử lý 14

PHẦN IV: THỰC HIỆN VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN 17

I. Thực hiện 18

II. Giao diện 18

1. Trang đăng nhập 18

2. Các menu chính của chương trình 19

3. Hợp đồng bảo hiểm 20

4. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa đóng trong Container 21

5. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa không đóng trong Container 22

6. Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới 23

7. Giấy yêu cầu bảo hiểm xe cơ giới 24

PHẦN V: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯƠNG PHÁT TRIỂN 25

1. Các kết quả đạt được 26

2. Hướng phát triển 27

3. Tài liệu tham khảo 27

 

doc27 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 17/07/2017 | Lượt xem: 583 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài: Quản lý bảo hiểm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2 PHẦN II: PHÂN TÍCH 4 PHẦN III: THIẾT KẾ 8 Giới thiệu Façade Pattern 9 Mô hình Façade Pattern 9 Mô hình Façade áp dụng trong chương trình 9 Sơ đồ tình huống sử dụng các USE CASE 10 Sơ đồ lớp các đối tượng 13 Thiết kế các lớp xử lý 14 PHẦN IV: THỰC HIỆN VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN 17 Thực hiện 18 Giao diện 18 Trang đăng nhập 18 Các menu chính của chương trình 19 Hợp đồng bảo hiểm 20 Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa đóng trong Container 21 Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa không đóng trong Container 22 Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới 23 Giấy yêu cầu bảo hiểm xe cơ giới 24 PHẦN V: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯƠNG PHÁT TRIỂN 25 Các kết quả đạt được 26 Hướng phát triển 27 Tài liệu tham khảo 27 PHẦN I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI QUẢN LÝ BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT LÀ BẢO HIỂM CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI VÀ HÀNG HÓA I.Giới thiệu: Ngày nay, nghành Công Nghệ Thông Tin thế giới nói chung và của Việt Nam chúng ta nói riêng đang phát triển rất nhanh. Công Nghệ Thông Tin được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực trong đời sống hằng ngày như kinh tế, tài chính, quốc phòngDo đó, việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong công tác quản lý là tất yếu và rất cần thiết . Ở đây, chúng tôi xin đề cập đến việc ứng dụng của C# và công nghệ wed. Như chúng ta đã biết,công nghệ wed và C# là một chương trình nghiên cứu việc xây dựng phần mền có chất lượng cao trong khoảng thời gian và chi phí hợp lý có thể đáp ứng được yêu cầu người dùng. Quan trọng hơn nữa là đề tài mà chúng tôi đang làm đó là đề tài quản lý bảo hiểm các loại xe cơ giới và hàng hóa,Chương trình quản lý bảo hiểm này giúp cho khách hàng có thể an tâm phần nào về các tài sản của mình khi có sự cố xảy ra Nội dung của đề tài: Phần I : Giới Thiệu Giới thiệu tổng quan về đề tài Phần II:Phân tích Đưa ra các mô hình thiết kế cho hệ thống mới. Phần III:Thiết kế Ứng dụng phương pháp phân tích bằng UML để thiết kế bài toán Quản Lý Bảo Hiểm này theo giải pháp đề ra . Thiết kế các sơ đồ lớp. Dữ liệu. Phần IV:Thiện thực và thiết kế giao diện Trình bày những ứng dụng đã cài đặt vào kết quả phân tích thiết kế trên. Phần V:Kết quả đạt được Phần này đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong suốt quá trình thực hiện đề tài. PHẦN II : PHÂN TÍCH Trong bất kỳ ứng dụng quản lý nào phần cơ sở dữ liệu là một trong những phần quan trọng nhất của hệ thống và nó chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin.Đặc biệt trong các ứng dụng về nghiệp vụ quản lý bảo hiểm cơ sở dữ liệu cần phải thiết kế sao cho tốc độ truy xuất phải nhanh,thông tin lưu trữ phải chính xác,dễ tổng hợp Sau dây là phần mô tả họat động , sơ đồ ERD ,DFD. 1. Mô tả hoạt động : Công ty Bảo Hiểm có rất nhiều loại hình bảo hiểm. Nhưng đề tài này chỉ giới hạn ở 2 loại hình bảo hiểm: Bảo Hiểm rủi ro trong xây dựng. Bảo Hiểm rủi ro lắp đặt. Khách hàng muốn mua bảo hiểm cho loại hình bảo hiểm nào thì phải lập một giấy yêu cầu Bảo Hiểm theo loại hình bảo hiểm đó. Nhân viên công ty sẽ dựa vào giấy yêu cầu đó để kiểm tra, chứng thực các thông tin. Sau khi đã chứng thực xong, công ty sẽ lập một hợp đồng Bảo Hiểm với khách hàng và thu tất cả phí một lần. Tùy theo từng loại công trình Bảo Hiểm và từng địa điểm của công trình mà công ty có cách tính phí khác nhau. Ngoài ra, công ty cũng dựa theo kết quả thẩm định của nhân viên đối với từng công trình cụ thể để đưa ra mức phí riêng cho công trình đó. 2. Mô hình ERD: Mô hình ERD quản lý bảo hiểm hàng hóa Mô hình ERD quản lý bảo hiểm xe cơ giới PHẦN III : THIẾT KẾ Giới thiệu Façade Pattern: Façade là một trong những mô hình thường dùng trong việc truy cập đến các server ở xa . nó cung cấp một giao diện đồng nhất đến các hệ thống con. Façade định nghĩa giao diện cấp cao trong các hệ thống con để dễ dàng sử dụng. Mô hình Façade Pattern: Remote test Com 1 Com 2 Server Client Appserver1 Appserver2 FaçadeA Mô hình Façade áp dụng trong chương trình WinApp Server bảo hiểm hàng hóa Server bảo hiểm xe DB FacadeA Sơ đồ tình huống sử dụng các USE CASE Use case hệ thống Use case quản lý: Use case lưu trữ: Use case tra cứu: Use case báo biểu: Sơ đồ lớp các đối tượng Sơ đồ lớp của các đối tượng hệ thống và các mối quan hệ giữa chúng. Sơ đồ lớp quản lý bảo hiểm hàng hóa Sơ đồ lớp quản lý bảo hiểm xe cơ giới Thiết kế các lớp xử lý PHẦN IV: THỰC HIỆN VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN I.Thực hiện: Những đọan code của chương trình được có sẵng trong đia CD. II.Giao diện: Thiết kế giao diện cho người sử dụng ,ở đây chúng tôi có một số from tiêu biểu như from Đăng Nhập,Mainfrom,các loại hợp đồng bảo hiểm và các giấy yêu cầu bảo hiểm. 1.Trang đăng nhập: Mỗi nhân viên đều phải đăng nhập trước khi sử dụng hệ thống.Để đăng nhập thành công mỗi nhân viên phải cần nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu nhập mật khẩuu sai thì sẽ hiện ra bảng thông báo như sau: 2. Các menu chính của chương trình: Menu Hệ Thống chứa các chức năng sử dụng cho hệ thống. Menu Lưu Trữ chứa các chức năng giúp cho người sử dụng nhập các thông tin lưu trữ trong hệ thống của mình như: Các khung dữ liệu dùng để tính toán phí cho các loại bảo hiểm... Ở đây chương trình quản lý 2 loại hình bảo hiểm là: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và Bảo hiểm xe cơ giới nên Menu Lưu Trữ sẽ được chia thành 2 mức nhỏ. Menu Quản Lý chứa các form phục vụ cho các nghiệp vụ trong quá trình quản lý như: Cập nhật danh sách khách hàng, Cập nhật danh sách người thụ hưởng, Lập giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu( đóng trong Container và không đóng trong Container), Lập giấy yêu cầu bảo hiểm xe.. Dựa trên các thông tin này, chương trình sẽ tự động tính toán để lập hợp đồng cho các loại bảo hiểm . Menu Tra Cứu chứa các form phục vụ cho việc tra cứu theo các tiêu chuẩn định sẵn . Menu Báo Biểu chứa các báo biểu theo các tiêu chuẩn định sẵn . 3. Hợp đồng bảo hiểm: Khi khách hàng muốn mua bảo hiềm cho hàng hóa của mình thì họ phải điền đầy đủ thông tin có trong bảng hợp đồng như sau: 4. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa đóng trong Container:  Dùng để Thêm, Xóa, Sửa các giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa đóng trong Container. Bên cạnh đó cho phép người dùng "Lập hợp đồng" cho giấy yêu cầu, cho phép người sử dụng xem hợp đồng đã lập được. 5.Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa không đóng trong Container Các giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa không đóng trong Container theo các tiêu chuẩn có sẵn trên form 6. Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới Các hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới theo các tiêu chuẩn có sẵn trên form 7. Giấy yêu cầu bảo hiểm xe cơ giới  Dùng để Thêm, Xóa, Sửa các giấy yêu cầu bảo hiểm xe cơ giới. Bên cạnh đó cũng cho phép người dùng "Lập hợp đồng" cho giấy yêu cầu, cho phép người sử dụng xem hợp đồng đã lập được PHẦN V : KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Các kết quả đạt được: Đối với Web Form: Tạo được trang web đơn giản giới thiệu về các sản phẩm của công ty Bảo Hiểm. Cho phép khách hàng có thể lập giấy yêu cầu Bảo Hiểm thông qua trang Web Kiểm tra được các ràng buộc dữ liệu Đối với Win Form: Tạo được chương trình lưu trữ và quản lý các giấy yêu cầu của khách hàng Tự động tính toán để lập hợp đồng dựa theo thông tin của giấy yêu cầu Đồng thời, cũng cho phép người sử dụng sửa chữa lại thông tin đã tính toán đó Ngoài ra, chương trình còn có thể tạo file lưu dự phòng CSDL và restore lại CSDL từ file đã lưu dự phòng trước đó Kiểm tra được các ràng buộc dữ liệu Đối với bản thân Giai đọan thực hiện đề tài đối với chúng em là thời gian tốt nhất để chuẩn bị tham gia vào đội ngủ những người làm Công Nghệ Thông Tin phục vụ cho đất nước. Chúng em đã có cơ hội để vận dụng kiến thức đã học trong suốt 4 năm học Đại học. 2. Hướng phát triển Trong tương lai hệ thống chương trình ngày một sẽ được cải tiến nhằm thích hợp với qui mô rộng, việc đáp ứng nhu cầu về tìm kiếm thông tin của các hợp đồng bảo hiểm và các loại giấy yêu cầu về bảo hiểm ngày càng nhanh chóng và thuận lợi cho khách hàng Việc quản lý chặt chẽ hơn,logic hơn. Ngoài ra hệ thống chương trình quản lý bảo hiểm sẽ dễ dàn thích nghi với công việc quản lý hàng hóa và các loại xe ,từ đó công việc quản lý bảo hiểm sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. 3. Tài liệu tham khảo -Nguyễn Phương Lan ,ASP3.0-.ASP.NET,Nhà xuất bản giáo dục năm 2001. -Phạm Hưu Khang,Kỹ thuật lập trình ứng dụng C# .NET tòan tập ,Nhà Xuất Bản Lao Đông-Xã Hội, năm 2005. -Microsoft MSDN 2003 -SQL sever 7.0 của TS Nguyễn Gia Tuấn Anh ,Trương Châu Long, năm 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaoCao.doc
  • docBIAdoan.doc