Đề tài Sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta

Niêm yết lần đầu: là việc cho chứng khoán của một công ty nhất định được giao dịch lần đầu trên sàn sau khi chào bán chứng khoán ra công chúng

Niêm yết bổ xung: là việc niêm yết thêm một loại cổ phiếu nào đố nhằm các mực đích sau:

Tăng vốn bằng cách phát hành chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi,trả cổ tức bằng cổ phiếu,phát hành cổ phiếu thưởng ,chuyển đổi các trái phiếu có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu.

Thay đổi niêm yết: được áp dụng trong những trường hợp sau :

Thay đổi tên tổ chức niêm yết ,tách cổ phiếu ,gộp cổ phiếu .

Niêm yết lại : được áp dụng trong những trường hợp sau:

Niêm yết lại chứng khoán của công ty đã bị huỷ niêm yết ,chia tách công ty ,sát nhập công ty ,sát nhập các tổ chức niêm yết với nhau.

Huỷ bỏ niêm yết : bao gồm 2 hình thức

Huỷ niêm yết tự nguyện .

Huỷ niêm yết bắt buộc .

 

doc42 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1055 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề tài - Sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta.DOC
Tài liệu liên quan