Đề tài Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Hàng năm vào tháng đầu của qúi III, các đơn vị sự nghiệp y tế của quận: 18 trạm y tế phường, nhà hộ sinh, trạm cai nghiện, trạm phòng dịch, Ủy ban dân số gia đình và trẻ em, trạm đa khoa. căn cứ vào tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện năm báo cáo và định mức do UBND thành phố Hà Nội quy định để lập dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước, cụ thể theo định mức đang được Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm áp dụng trong bảng 3:

 

doc76 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/09/2013 | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớn của cả nước. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta, quận Hoàn Kiếm luôn là một địa bàn dẫn đầu về mọi lĩnh vực: công nghiệp, thương mại và dịch vụ so với các đơn vị hành chính cùng cấp, xứng đáng là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội. * Về kinh tế: sự phát triển về kinh tế được phản ánh thông qua mối quan hệ mọi lĩnh vực với thu - chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận. Trong những năm qua công tác thu - chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đã đạt được kết quả ổn định, vững chắc và có nhịp độ tăng trưởng dương phù hợp tình hình phát triển kinh tế, xã hội của quận: + Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm là địa bàn trọng điểm của kinh doanh thương mại dịch vụ nên có số thu về thuế công thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong thu NSNN. Số thu Thành phố giao cho quận năm sau cao hơn thực hiện năm trước từ 15%-20%. + Về thu ngân sách quận: Thu ngân sách quận để cân đối chi ngân sách theo tỷ lệ điều tiết chung của Thành phố thì quận có ưu thế là số thu lớn, lại là nơi có nhiều đơn vị Trung ương và Thành phố giao dịch đóng trên địa bàn nên thu đảm bảo chi và có kết dư lớn. Số thu tăng bình quân trên 11%/năm. + Về chi ngân sách: Quận Hoàn Kiếm là đơn vị có số chi trung bình và thấp so với các quận (huyện) bạn, do nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế, giao thông, đô thị ở quận trung tâm nên Thành phố đảm nhiệm là chính chỉ chiếm 30% đến 33% trên tổng số thu ngân. Nhiệm vụ chi của quận chủ yếu là chi thường xuyên chiếm tỷ trọng từ 70% đến 75% tổng chi ngân sách. Tuy vậy, công tác quản lý Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận cũng gặp không ít những khó khăn: - Công tác thu Ngân sách Nhà nước chịu ảnh hưởng lớn của tính phức tạp trên địa bàn và tình hình kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ nên việc khai thác nguồn thu từ hoạt động kinh doanh này chưa đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, phần thu từ các Doanh nghiệp Nhà nước giảm đáng kể do các đơn vị quốc doanh sát nhập, cổ phần hoá và thua lỗ kéo dài tăng lên; cùng với việc Nhà nước lại có chính sách bỏ các khoản thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại các đơn vị này. - Công tác chi Ngân sách Nhà nước do ảnh hưởng của dân số đông trên một diện tích địa lý hẹp nên quản lý chi Ngân sách Nhà nước gặp nhiều phức tạp, dàn trải và cần nhiều kinh phí cho duy trì trật tự trị an, dẫn đến tình trạng nguồn chi không được tập trung nhiều cho đầu tư phát triển mà hầu hết là chi tiêu cho hoạt động thường xuyên. * Về văn hoá, xã hội Các sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể thao... trên địa bàn thường xuyên được sự quan tâm, đầu tư phát triển của các cấp, các ngành tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống trong dân cư; cùng với đó các công tác chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách ( gia đình thương binh, liệt sỹ; bà mẹ Việt Nam anh hùng; người có công với cách mạng...) được đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Do vậy, đời sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân trong quận ngày một nâng lên, góp phần đưa quận Hoàn Kiếm trở thành một trong những đơn vị đi đầu về thực hiện công tác văn hoá, xã hội của thành phố. Với những đặc điểm trên về kinh tế - xã hội mà quận Hoàn Kiếm có được đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển; huy động nguồn lực đưa quận phát triển nhanh, bền vững về mọi lĩnh vực và trở thành một điểm sáng của thủ đô Hà Nội. 2.1.2. Công tác quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Khái quát chung về phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm là đơn vị trực tiếp quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước trên toàn địa bàn quận về mọi lĩnh vực, trong đó có quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế của quận. Phòng TC-VG quận Hoàn Kiếm có trụ sở tại số nhà 56 Hàng Cân. Phòng được thành lập từ tháng 08/1990. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quyết định số 1141/QĐ-UB ngày18/03/1988 với chức năng quản lý tài chính thương nghiệp. Đến tháng 09/1997 đổi tên thành Phòng Tài chính – Vật giá, thực hiện nhiệm vụ theo quyết định số 3581/QĐ-UB ngày 16/09/1997của UBND thành phố Hà Nội. Hiện nay, căn cứ vào sự phân cấp của hệ thống Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hoạt động, phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm được tổ chức theo mô hình sau: Hình1: Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính Bộ phận kế toán tổng hợp phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm. Bộ phận quản lý NSNN khối phường(18 phường) Bộ phận quản lý NSNN các đơn vị sự nhiệp Bộ phận kế toán thu – chi NSNN Phó trưởng phòng Trưởng phòng Bộ phận hành chính, kế toán đơn vị Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm được hình thành trên cơ sở các căn cứ nêu trên và từ những nhiệm vụ cụ thể của phòng: + Giúp UBND quận hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài chính Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật. + Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, ban tài chính phường xây dựng dự toán Ngân sách hàng năm, xây dựng dự toán Ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá, trình UBND quận xem xét để trình HĐND quận quyết định. + Lập phương án phân bổ Ngân sách quận, lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết theo quy định trình UBND quận xem xét, trình HĐND quyết định, đảm bảo điều hành theo tiến độ và dự toán đã được quyết định, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách cấp phường. + Kiểm tra việc quản lý tài chính Ngân sách của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và đoàn thể thuộc quận. Phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý công tác thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng sử dụng Ngân sách quận. + Tổng hợp thu - chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận, hướng dẫn và kiểm tra quyết toán Ngân sách cấp phường, lập quyết toán Ngân sách trên địa bàn theo quy định. + Báo cáo tài chính Ngân sách theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước và theo yêu cầu công tác quản lý của cấp trên. + Quản lý tài sản Nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp thuộc quận theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ tài chính, quản lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định và phân cấp của Bộ tài chính và UBND thành phố. + Quản lý nguồn kinh phí được cấp trên cấp cho Ngân sách quận. + Làm thường trực hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng theo NĐ22/1998/CP và quyết định 20/1998/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội quy định khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ cho an ninh- quốc phòng, lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia. + Quản lý một số quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước theo quy định, quản lý một số loại biên lai ấn chỉ chuyên dùng được giao. + Làm một số công việc thuộc lĩnh vực tài chính khi được Quận ủy-HĐND và UBND quận giao phó bằng văn bản. Từ những nhiệm vụ cụ thể đề ra cho Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm, cơ cấu tổ chức của đơn vị đáp ứng được yêu cầu về tinh gọn bộ máy, thuận tiện cho quá trình quản lý đạt hiệu quả cao trong hoạt động và hơn hết phù hợp với biên chế sẵn có. Thực hiện theo các nhiệm vụ và phân cấp Ngân sách Nhà nước, Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm trực tiếp quản lý về tài chính Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận, bao gồm: +Trung tâm y tế quận + 18 trạm y tế phường +1 trạm đa khoa ( bảo hiểm) + 1 nhà hộ sinh ( 40 giường ) + 1 trạm phòng dịch + 1 trạm cai nghiện + 1 trụ sở ủy ban dân số gia đình và trẻ em ( chi Ngân sách quận ) Trong đó: - Trung tâm y tế quận có nhiệm vụ hỗ trợ trong quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị còn lại và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu của Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm; đồng thời thực hiện quản lý về biên chế, nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng dẫn của Sở y tế. - Các đơn vị sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm vừa chịu sự quản lý của Trung tâm y tế quận và Phòng Tài chính - Vật giá quận; riêng 18 trạm y tế phường không có bộ phận quản lý về tài chính Ngân sách Nhà nước mà trực tiếp được sự giúp đỡ của ban tài chính phường ( về công tác hạch toán, kế toán và lập dự toán, phường hỗ trợ kinh phí phòng dịch cho trạm y tế của mình...) Hiện nay, theo quy định trong Nghị định số 10/2002/NĐ-CP các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm mới là loại hình đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; do tính chất hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế quận là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh là chủ yếu nên nguồn thu của các đơn vị y tế rất hạn chế. 2.2. Tình hình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho các hoạt động y tế quận Hoàn Kiếm thời gian qua 2.2.1. Đánh giá chung về thực hiện quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở địa bàn quận Hoàn Kiếm 2.2.1.1. Tình hình chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế so với các sự nghiệp khác Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm là cấp Ngân sách trung gian trong hệ thống Ngân sách Nhà nước, đơn vị thực hiện quản lý về thu – chi Ngân sách Nhà nước trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội...; trong đó có sự nghiệp y tế. Quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ chi cho sự nghiệp y tế của quận, Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm đóng vai trò là đơn vị tiếp nhận, huy động và cơ cấu một cách hợp lý các nguồn chi từ Ngân sách thành phố phân bổ; huy động Ngân sách quận, phường và phần thu sự nghiệp để lại đơn vị. Cơ cấu đó được thể hiện trong bảng 1, cụ thể như sau: Do các hoạt động y tế phục vụ trên địa bàn quận là các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu ( mang tính chất phòng ngừa là chính ); chủ yếu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống bệnh dịch lây lan, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, tổ chức cai nghiện,... nên tỷ trọng của nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế thấp hơn so với các sự nghiệp khác cả về số tuyệt đối và số tương đối. Mặc dù, sự nghiệp y tế chiếm từ 6-8% tổng số chi các sự nghiệp, tỷ trọng này thấp hơn so với các sự nghiệp khác ( sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm hơn 50%; quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể chiếm hơn 15%...); nhưng do tính chất quan trọng của các đơn vị y tế cơ sở nên cơ cấu chi cho sự nghiệp y tế bao quát được hầu hết các nhiệm vụ được giao và đảm bảo việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thông qua tuyến y tế cơ sở. Bảng 1: Chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế so với một số hoạt động khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn (2000-2002), trong đó bao gồm chi Ngân sách thành phố; Ngân sách quận, phường; chi từ nguồn để lại đơn vị Nguồn: Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2000-2002 của Phòng Tài Chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm Năm 2002 Tỷ trọng (%) 6,3 4,9 58,7 24,6 5,5 100 Số thực hiện 5229 4019 48576 20399 4593 82816 Năm 2001 Tỷ trọng (%) 7,4 5,0 54,7 26,3 6,6 100 Số thực hiện 4741 3155 34863 16761 4203 63723 Năm 2000 Tỷ trọng (%) 7,5 10,8 58,9 15,6 7,2 100 Số thực hiện 3344 4836 26336 6987 3196 44699 Chỉ tiêu 1.Chi sự nghiệp y tế 2.Chi sự nghiệp kinh tế 3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 4. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 5. Chi an ninh- quốc phòng Tổng số Ngoài ra, chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm vẫn được gia tăng ( năm sau cao hơn năm trước ) nhằm cải thiện và phát triển cho các hoạt động y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội chung toàn quận. 2.2.1.2 Thực trạng quản lý nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế địa bàn quận Hoàn Kiếm trong những năm qua Những nét chung về chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế Để quản lý nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế, Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm triệt để quản lý theo dự toán: hàng năm trên cơ sơ số dự toán duyệt đầu năm, phòng trực tiếp phân bổ dự toán được Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội và UBND quận giao cho các đơn vị y tế trên địa bàn cùng với sự giúp đỡ của Trung tâm y tế quận: Số tiền Năm Hình 1: Tình hình thực hiện chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế so với dự toán các năm 2000,2001,2002. Qua biểu đồ trên, cho thấy việc thực hiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế là rất sát với dự toán hàng năm, tỷ lệ thực hiện thường trên 90% so với dự toán được giao. Tuy nhiên, phần lớn số thực chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế nằm trong nguồn chủ yếu từ Ngân sách Nhà nước và từ thu sự nghiệp của đơn vị, bởi sự nghiệp y tế nằm trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu quốc gia và mục đích tồn tại của y tế tuyến cơ sở là chủ trương, chính sách thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh lây lan. Chi tiết các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở địa bàn quận Hoàn Kiếm được cụ thể ở bảng 2: Bảng 2: Cơ cấu các nguồn thực chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn (2000-2002) Nguồn: Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2000-2002 của Phòng Tài Chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm Năm 2002 Tỷ lệ so với năm 2001 (%) 110,3 126,2 74,6 110,3 Tỷ trọng (%) 78,7 16,9 4,4 100 Số tiền 4116 881 232 5229 Năm 2001 Tỷ lệ so với năm 2000 (%) 144,5 119,3 176,7 141,8 Tỷ trọng (%) 78,7 14,7 6,6 100 Số tiền 3732 698 311 4741 Năm 2000 Tỷ trọng (%) 77,2 17,5 5,3 100 Số tiền 2583 585 176 3344 Chỉ tiêu 1.Chi từ Ngân sách thành phố 2.Chi Ngân sách quận, phường 3. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị Tổng số Trong các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì nguồn chi từ Ngân sách thành phố luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất: năm 2000 chiếm 77,2%; năm 2001 chiếm 78,7%; năm 2002 chiếm 78,7%; điều này chứng tỏ sự quan trọng của từ Ngân sách thành phố chi cho sự nghiệp y tế quận nhằm thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân do thành phố và Sở y tế Hà Nội giao hàng năm. Thứ đến, nguồn chi bổ sung từ Ngân sách quận và Ngân sách phường cũng góp phần không nhỏ cho chi tiêu của sự nghiệp y tế tuyến cơ sở: năm 2000 chiếm 17,5%; năm 2001 chiếm 14,7%; năm 2002 chiếm 16,9%; trong đó Ngân sách quận hỗ trợ một phần chi thường xuyên và Ngân sách phường chủ yếu hỗ trợ qua các khoản chi cho hoạt động phòng dịch trên địa bàn các phường. Thực hiện chủ trương chung về quản lý Ngân sách quận và phát triển nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế nói riêng cũng như phát triển toàn bộ nguồn chi nói chung. Các nguồn chi từ Ngân sách thành phố ( năm 2000 là nguồn chi kinh phí ủy quyền của thành phố, từ năm 2001 đến nay là chi kinh phí chương trình mục tiêu của thành phố); chi từ Ngân sách quận và chi từ Ngân sách phường luôn được tăng lên hàng năm cho phù hợp với yêu cầu phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm: + Chi Ngân sách thành phố: năm 2000 là 2583 triệu đồng, năm 2001 là 3732 triệu đồng ( tăng 1149 triệu đồng so với năm 2000 hay tăng 44,5% ) và năm 2002 là 4116 triệu đồng ( tăng 384 triệu đồng so với năm 2001 hay tăng 10,3% ). + Chi từ Ngân sách quận và Ngân sách phường: năm 2000 là 585 triệu đồng, năm 2001 là 698 triệu đồng ( tăng 113 triệu đồng so với năm 2000 hay tăng 19,3% ) và năm 2002 là 881 triệu đồng ( tăng 183 triệu đồng so với năm 2001 hay tăng 26,2% ). Sở dĩ, số chi Ngân sách Nhà nước được tăng lên hàng năm như vậy là do việc quyết định tỷ lệ tăng thêm hàng năm của Chính phủ quy định cho sự nghiệp y tế cơ sở mà sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm là một thực tế. Bên cạnh đó, các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cũng bao hàm các nguồn chi từ nguồn để lại đơn vị: các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm hoạt động phục vụ mục tiêu về y tế của quốc gia nên các nguồn thu để lại đơn vị cũng thuộc vào Ngân sách Nhà nước, bởi đây chính là một cách chi gián tiếp của Nhà nước thông qua các đơn vị này. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm thường không cao: năm 2000 là 176 triệu đồng, năm 2001 là 311 triệu đồng và năm 2002 là 232 triệu đồng; là do hầu hết các trạm y tế phường không có nguồn thu; mà nguồn thu từ viện phí chủ yếu nhỏ từ một trạm đa khoa, một nhà hộ sinh ( 40 giường), và cho thuê địa điểm ( khoảng trên 60 triệu đồng ). Quy trình quản lý Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm theo dự toán. Để việc quản lý các nguồn chi Ngân sách Nhà nước như đã nêu trên đạt kết quả tốt, Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm đã triệt để phương thức quản lý Ngân sách Nhà nước theo dự toán, cụ thể như sau: Œ Hướng dẫn lập dự toán Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hàng năm vào tháng đầu của qúi III, các đơn vị sự nghiệp y tế của quận: 18 trạm y tế phường, nhà hộ sinh, trạm cai nghiện, trạm phòng dịch, ủy ban dân số gia đình và trẻ em, trạm đa khoa... căn cứ vào tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện năm báo cáo và định mức do UBND thành phố Hà Nội quy định để lập dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước, cụ thể theo định mức đang được Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm áp dụng trong bảng 3: Bảng 3: Định mức chi sự nghiệp y tế tuyến cơ sở ( Ban hành theo quyết định số 75/1998/QĐ-UB ngày 26/12/1998 của UBND thành phố Hà Nội) Định mức chi Ngân sách Nhà nước 1.500.000 đồng/xã, thị trấn/ tháng 500.000/xã, thị trấn/tháng 50 200.000 đồng/người/tháng 800.000 đồng/người/tháng 10,2 triệu đồng/biên chế/năm 9,6 triệu đồng/biên chế/năm 13 triệu đồng/giường bệnh/năm 3.000.000 đồng/giường bệnh/năm 10.000.000 đồng/giường bệnh/năm 7.800 đồng/người dân/năm Nội dung định mức I/ Định mức chi thường xuyên của trạm y tế xã, phường, thị trấn: ( không kể lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp) 1. Xã, thị trấn: Trong đó: +Tự thu: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 2. Phường: Trong đó: + Tự thu: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: II/ Định mức chi cho phòng khám khu vực 1.Phòng khám khu vực nội thành: 2. Phòng khám khu vực ngoại thành: III/ Định mức cho nhà hộ sinh quận Trong đó: + Tự thu: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: IV/ Định mức chi cho phòng bệnh: Dựa vào định mức nêu trên, nhiệm vụ đề ra cho năm sau và số kiểm tra của Phòng Tài chính – Vật giá giao, cùng với các văn bản pháp quy về quản lý Ngân sách Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp y tế lập nên dự toán của mình gửi Trung tâm y tế quận tổng hợp để gửi Phòng Tài chính – Vật giá quận. Trong qúa trình lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận, Phòng Tài chính – Vật giá đã thực hiện các nhiệm vụ sau: + Ước tính số thu – chi của từng đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn trong năm kế hoạch và thông báo số đó cho các đơn vị có định hướng lập dự toán. + Tổng hợp dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước ( gồm cả ghi thu - ghi chi tại đơn vị ) của các đơn vị sự nghiệp y tế với thu chi Ngân sách quận để trình Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội cân đối và phê duyệt. + Sau khi được Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội ấn định số giao dự toán, Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm trình phân bổ dự toán năm để UBND quận ra quyết định giao dự toán thu – chi cho từng đơn vị sự nghiệp y tế của quận. + Thông báo dự toán chi Ngân sách Nhà nước ( đến từng mục chi ) đã được phân bổ cho các đơn vị đến Kho bạc nhà nước quận thực hiện việc kiểm soát chi và tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận chủ động thực hiện chi tiêu. Quá trình lập và phân bổ dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm phải được các đơn vị, Phòng Tài chính – Vật giá thống nhất thực hiện chấp hành Ngân sách Nhà nước trước đầu qúi II năm Ngân sách nhằm đảm bảo tiến độ thu – chi một cách kịp thời.  Quản lý và chấp hành chi Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm Từ khi thực hiện luật Ngân sách Nhà nước ( năm 1997 ) và các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp có thu cũng như các đơn vị sự nghiệp y tế, công tác quản lý và chấp hành chi Ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm dần đi vào nề nếp và đúng định hướng của Nhà nước. Các khoản chi Ngân sách Nhà nước đảm bảo chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quận; đã được các đơn vị thực hiện tương đối sát thực tế; đúng hướng chỉ đạo của HĐND, UBND quận và theo quản lý trực tiếp của Phòng Tài chính – Vật giá quận. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện quản lý Ngân sách Nhà nước, Phòng Tài chính – Vật giá quận luôn thực hiện chính sách tiết kiệm chi: giữ lại 10% tiết kiệm, chỉ phân bổ 90% dự toán năm cho các đơn vị sự nghiệp y tế, mặc dù số chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số chi Ngân sách quận. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Phòng Tài chính – Vật giá với Kho bạc nhà nước quận, Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội, HĐND, và UBND quận được duy trì tốt ( do xoá bỏ được cơ chế xin – cho, thay bằng tuân thủ theo các quy định của luật Ngân sách Nhà nước hiện hành) và mọi hoạt động trong sự nghiệp y tế quận diễn ra đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. ŽCông tác quyết toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hàng năm các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều thực hiện tốt việc lập báo cáo thu – chi của đơn vị mình đúng biểu mẫu quy định, đúng thời hạn cho nên tạo điều kiện cho Phòng Tài chính – Vật giá quận thực hiện quyết toán với Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội và Kho bạc nhà nước quận được thuận lợi, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra quyết toán và công khai Ngân sách Nhà nước được Phòng Tài chính – Vật giá quận thực hiện đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế nên tránh được những mâu thuẫn, sai lệch trong quá trình duyệt quyết toán hàng năm. Các hình thức cấp phát các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm Sở Tài chính - Vật giá thành phố Hà Nội Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm Kho bạc nhà nước quận Hoàn Kiếm Đơn vị sự nghiệp y tế Lệnh chi Lệnh chi Hạn mức Hiện nay, việc cấp phát Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trực tiếp do Phòng Tài chính – Vật giá quận cấp phát, nguồn kinh phí chương trình mục tiêu của thành phố ( trước là nguồn kinh phí ủy quyền của thành phố được cấp phát theo hạn mức kinh phí về Kho bạc nhà nước quận thực hiện chi tiêu cho các đơn vị ) hiện nay được Sở Tài chính – Vật giá cấp phát theo lệnh chi thuộc về Ngân sách quận tại Kho bạc nhà nước quận và Phòng Tài chính – Vật giá quận cấp phát hạn mức cho các đơn vị chi tiêu, cụ thể theo mô hình sau: Hình 2: Sơ đồ cấp phát kinh phí chương trình mục tiêu của thành phố Về nội dung tiền tệ thì kinh phí ủy quyền của thành phố không khác gì so với kinh phí chương trình mục tiêu của thành phố không khác gì so với kinh phí chương trình mục tiêu của thành phố nhưng giữa hai nguồn kinh phí này lại có sự khác nhau về hình thức cấp và kinh phí chương trình mục tiêu đạt có hình thức cấp phát hợp lý hơn: + Đối với kinh phí ủy quyền ( trước năm 2001 ) được cấp phát bằng hình thức hạn mức, Phòng Tài chính – Vật giá được Sở Tài chính – Vật giá ủy quyền quản lý và cấp phát cho các đơn vị sự nghiệp y tế; còn sau khi thực hiện quyết toán kinh phí ủy quyền thuộc về Ngân sách thành phố. + Đối với kinh phí chương trình mục tiêu, hình thức cấp phát được cụ thể như sơ đồ trên: kinh phí được cấp phát trực tiếp hẳn về Ngân sách quận theo lệnh chi tiền và Phòng Tài chính – Vật giá quận cấp hạn mức cho các đơn vị sự nghiệp y tế để các đơn vị chi tiêu. Riêng đối với kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Ngân sách quận ( kinh phí chương trình mục tiêu đã được nằm trong Ngân sách quận, bổ sung của Ngân sách quận, phường) cấp cho các đơn vị sự nghiệp y tế vào mục 134 “ Chi khác ” của Mục lục Ngân sách Nhà nước khi đơn vị rút tiền từ Kho bạc nhà nước quận về chi tiêu ( trước khi có Nghị định số 10/2002/NĐ-CP các đơn vị sự nghiệp y tế phải rút tiền đúng theo các mục các khoản chi trong dự toán ). Điều này, giúp cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm chủ động hơn trong chi tiêu, không gây nên tình trạng thừa thiếu nguồn chi mà vẫn đảm bảo quyết toán các khoản chi đúng theo các quy định hiện hành. Cuối năm, kinh phí chương trình mục tiêu của thành phố được quyết toán thuộc về Ngân sách quận. Còn các nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị y tế quận được để lại bổ sung chi tiêu tại đơn vị, đây được coi là khoản chi gián tiếp của Nhà nước và cũng được quyết toán đầy đủ trong quyết toán chi Ngân sách quận và cuối niên độ kế toán. 2.2.1.3. Phân tích tình hình sử dụng Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm theo cơ cấu chi tiêu Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của HĐND, UBND thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, nguồn Ngân sách Nhà nước cấp cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận có nhịp độ tăng trưởng dương hàng năm và ngày càng phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Để đáp ứng các yêu cầu thực tế của chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đạt kết quả cao nên số chi Ngân sách Nhà nước luôn giữa được nhịp độ tăng trưởng ổn định và ngày càng tăng lên:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q Hoàn Kiếm.doc
Tài liệu liên quan